Is REG regtig reg?

Wanneer is dit wat reg is, nie eintlik meer reg nie? Dit is die vraag op so baie van ons se harte. Die inperking het lankal reeds ‘n onmeetbare tol ge-eis. En niemand van ons weet hoe lank ons nog so sal kan of moet aanhou nie. Dit voel soms soos ‘n nagmerrie maar niemand wil jou wakker maak nie. Want dit wat verkeerd is, is reg en dit wat reg is, is verkeerd. 

So wat is die regte ding nou werklik om te doen? Dit is asof ons nie eintlik meer weet nie. Asof die lyne tussen reg en verkeerd heeltemal vervaag. Want dit wat jy dink reg is, is nie eintlik meer reg nie. 

Dit wat jy jou lewe lank glo, en dit waarvan jy oortuig was, om God te aanbid in die erediens, het ‘n oortreding geword en wek onsekerheid. Dit wat ons die meeste vrede en berusting en vreugde moet gee, het nou ‘n vrees geword waarin ons onveilig voel. 

Dan besef ons ook dat woorde en wette soms net oë-verblindery kan wees. Soos die opskrif, kan die woordorde en die klemverskuiwing soms ‘n wêreld se verskil maak. Die woordjie reg vorm op so baie maniere deel van ons woordeskat. Regtig – Dit wat waarlik so is. Regverdig – Om reg op te tree teenoor verskillende partye. Geregtig – Dit waarop jy kan aanspraak maak. Voorreg – Iets wat jy geniet sonder enige ver-dienste. Gereg – Die wetlike owerheid (of iets wat jy kan eet)… Regsinnig – Iemand wat reg dink. Ens. 

Sondag 23 van die Heidelberger vra drie vrae wat hierop gemik is: 

1. Wat is die waarde van jou geloofsbelydenis? 

2. Hoe is jy regverdig voor God en 

3. Waarom kan jy alleen deur die geloof regverdig wees. 

Die antwoorde op hierdie vrae help ons ook om te verstaan hoe om te onderskei wat regtig reg is. Want die waarde van jou geloof is dat jy in Christus geregverdig is, en ‘n erfgenaam is van die ewige lewe. Hierdie regverdiging kom alleen deur die geloof. 

Dan word die antwoord tog so duidelik: Die regverdige deur die geloof, sal lewe. 

Lourens (vdm)