Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Esegiël (Page 1 of 2)

God se beloftes: Vir Israel/die Jode? Vir ons?

Skriflesing: Esegiël 37:15-28 (2020)
Teksvers: Esegiël 37:26-28

 • God gee beloftes aan sy volk in ballingskap.
 • Geld dit vandag vir ons of ook vir Israel/die Jode.
 • Die profeet praat met die mense in die Babiloniese ballingskap, na die verwoesting van Jerusalem en die tempel.
 • Vervulling met terugkeer, herbou van die tempel.
 • Besondere vervulling in Christus.
 • Een of meer paaie tot verlossing?
 • “Niemand kom na die Vader sonder My nie”
 • Vir ons belofte van God se nabyheid, kan God altyd en oral aanbid word.
 • Israel en die Jode het vandag steeds nie verlossing buite Christus nie.

Skuldig voor God, begenadig deur God

Skriflesing: Eseg 36:16-38 
Teksvers: Eseg 36:21,22,25,26,27 
HK Sondag 23 

‘n Hofsaak met ‘n uitspraak wat nie logies is nie. 

 • Die aanklag is skuldig. 
 • Die uitspraak is genade. 
 • Die straf is vrygespreek. 

Ons roem daarop dat ons ‘n Christelike volk is. Maar wys ons dade en ons volkslewe dit? Wys ons lewe dat ons getrou is aan ons naam, Christene wat reformeer, terugkeer na die Bybel? 

Die groot troos is egter in die volgende drie woorde saamgevat. 

 • Skuldig! 
  • Begenadig! 
   • Vrygespreek! 

‘n Ewige verbond!

Skriflesing: Esegiël 16
Teksvers: Esegiël 16:60-63

Vir baie mense het die doop, veral die kinderdoop, iets van ‘n familie-ritueel geraak en loop ons die gevaar dat dit eintlik iets soos familie-saamtrek kan word. Dié klemverskuiwing kan gevaarlik wees. Die doop aan kinders (en grootsmense) is vir seker iets waar jou familie (as hulle ons geloof deel) saam bly kan wees. Die doop vind egter plaas in die geestelike familiekring van die gemeente waar hierdie kinders gaan opgroei. En dan besef ons dat dit om iets groters gaan.

Die doop is God se ewige belofte aan ‘n mens! Dit is sy woord van eer aan ‘n mensekind om nou en elke dag tot in die ouderdom, maar ook verder, ja selfs deur die dood heen, vir ewig jou God te wees en jou te seën met die keur van sy genadeseën, tot in alle ewigheid.

Hoor God se genade in sy oordeelsaankondiging

Skriflesing: Esegiël 8
Teksvers: Esegiël 8:18

Hierdie aankondiging in Esegiël 8 vind kort voor die ballingskap plaas. Verder word ook aangekondig dat die Here se teenwoordigheid hulle gaan verlaat as gevolg van die leiers van Israel se openlike beoefening van afgodediens. Asof die Here dit nie sou raaksien nie!!! 

In hierdie gesig het die Here vir Esegiël na die tempel en die stad Jerusalem gevat om die geestelike verval van die geestelike leiers te sien. Tog is daar in Esegiël 8 -11 wel ‘n aanduiding dat daar vir hulle ‘n sprankie hoop oor is. God dui aan dat Hy vir hulle ‘n heiligdom sal bly tydens die balling-skap. Daar is ook ‘n belofte deur die Here dat hulle in die toekoms na Israel sal terugkeer. Esegiël 8 vereis egter dat die leiers van Israel tot hulle sinne sal kom. Hulle kan hulleself nie verder mislei om te dink dat die Here nie hulle afgodsdiens raak sien nie. 

Die Here roep ons deur die Heilige Gees op om by hernuwing weer na ons eie sondige lewe en praktyke te kyk. Hoe ver staan jy werklik van die Here af? Is die oordeel van die Here ook vir jou voor die deur of hoor jy die roepstem van die Here se genade te midde van oordeel en gevaar dat die Here se teenwoordigheid van ons onttrek kan word? 

« Older posts