Jou vra om vergifnis moet ook vergewensgesind wees!

Skriflesing: Matt 18:21-35; Lukas 7:36-50 (Matt 6:9-14; 1 Joh 1:5-10) 
Teksvers: Luk 7:47; Matt 18:31-33 
HK Sondag 51 

Die bede om brood en die bede om vergifnis word in Matteus 6:12 met die woordjie “en” aan mekaar verbind. Die mens het beide ewe nodig: brood vir die liggaam en vergifnis vir die siel! So leer die Woord ons dat die mens nie net van brood alleen sal lewe nie… Daar is dus ‘n heilige balans tussen die stoflike en geestelike. 

As jy egter mooi nadink, is die laste van jou sondeskuld veel erger as broodsgebrek. Die las van ‘n skuldige gewete en skuldgevoelens is dikwels die oorsaak van gebroke verhoudinge. Dit kan net heel word deur ware vergifnis. Vir daardie regte gesindheid moet ons bid. Vergifnis genees en heel. Daarom leer Jesus ons om te bid vir vergewing, mààr dan ook vir ‘n gesindheid waarin ek ook van harte gewillig is om my naaste opreg te vergewe.

Bring hulde aan die Koning

Skriflesing: Matteus 2:1-12 
Teksvers: Matteus 2:2 

‘n Stille wenk uit die sterrehemel lei wyse manne na Betlehem. Daar bring hulle vir die Koning, koninklike geskenke. Hulle geleerdheid en welstand maak hulle nie meerwaardig, as die seuntjie in die stal nie. Nederig buig hulle neer en bring aan Hom kosbare geskenke. Daar vind hulle rus vir hulle siele wat hulle geleerdheid nooit gebring het nie. Geen wonder ter wêreld kan die Wonder van God se genadegawe vervang nie. 

Die Wonder van die genade en liefde van God. Die Wonder dat die Seun van die mens na hierdie aarde kom. Hiermee was die wyse man-ne gelei deur God met ʼn ster, na die Skrifte, tot by die lewende Salig-maker. Voor hulle reis het hulle hulle verstom aan die hemelliggame. Na hulle reis is hulle verbaas en dankbaar dat die hemeldeur self oopgegaan het. 

Ons staan vanaand stil by die tema: Bring hulde aan die Koning. Amen 

Jou woord is jou eed

Skriflesing: Matt 5:33-37; 23:16-22
Teksvers: Matteus 5:37
HK Sondag 37

In die derde gebod is dit baie duidelik waar dit gaan om die Naam van God dat ons in geen opsig dit ligtelik moet opneem nie. Want aan die Naam van God word sy eer gekoppel en is heilig omdat dit sy wese voorstel. Daarin is die miskenning van God se Naam en die misbruik ‘n belangrike saak wat ons nie mag ignoreer nie. God wil dat ons sy Naam nie misbruik nie maar wel dat ons Hom reg aanroep!

Wat het eedswering dan met die Naam en die regte gebruik van die Naam van die HERE te doen? Om te sweer of ‘n eed af te lê beteken om ‘n verbond aan te gaan of dan ‘n kontrak, ‘n belofte. Met hierdie verbond stel jy as persoon die waarheid bo alle dinge. Omdat geen mens in jou hart kan sien of dit wat jy sê die waarheid is of nie, word daar gewoonlik dan op God beroep om as getuie te dien.

Ons staan vanaand stil by die bergrede waarin ons Here Jesus ons leer dat ons woord ons eed is.

Laai af

Christus is ons hoop in teleurstelling

Skriflesing: Matt 26:14-16; 69-27:10; Joh 13:21-38; Luk 22:31-34
Teksvers: Matt 26:75 en 27:5

Teleurstellings is deel van ons lewe wat ons moedeloos en bedroef laat. Maar teleurstellings is wonderlike geleenthede om te groei. Die vraag is dus nie of ons teleurstellings gaan beleef nie, maar hoe ons dit gaan hanteer. Uit die lewe van Moses, Elia, Naomi en andere sien ons hoe geloof weer hoop gee in diepe teleurstellings.

Ons gaan vandag stilstaan by twee dissipels in Jesus se binnekring wat teleurstellings ervaar het. Die reaksie van hierdie twee dissipels is totaal uiteenlopend. Petrus, die rotsman wat so haastig is met die mond, is vinnig om te sê dat hy die Here nie sal verlaat nie, selfs tot die dood toe nie. Maar voor die haan kraai het hy die Here drie maal verloën.

Judas aan die ander kant, gaan doelbewus daarop uit om die Here uit te verkoop en oor te lewer, maar kry ‘n diepe spyt daaroor. Ons kyk na die reaksie van hierdie twee dissipels in die lig van Christus se kruisiging.

Laai af

Jy is jou broer se wagter

Skriflesing: Matteus 18:15-35
Teksvers: Matteus 18:18-20
HK: Sondag 31

Die Evangelie is ‘n sleutel waarmee die koninkryk van die hemele oop en toegesluit word. Deur die verkondiging van hierdie evangelie word ‘n nuwe wêreld vir die ongelowige ontsluit. ‘n Wêreld van genade en vergifnis. Maar terselfdetyd kan hierdie evangelie ook toesluit. Elkeen wat die deur van genade binne gegaan het, wat die vaderhuis verwoes en vandaliseer, word deur dieselfde evangelie vermaan en selfs by die deur uitgegooi.

Ons staan vanaand stil by die laaste Sondag oor ons verlossing, waarin die sleutels van die koninkryk ons voorgehou word aan die hand van Matteus 18, met die tema: Jy is jou broer se wagter.

Laai af

Waarom kom weer kerk toe?

Skriflesing: Mat 11:1-19 (Luk 7:18-35) Mat 3:2
Teksvers: Matteus 11:11

Wat ‘n groot voorreg dat ons weer kerk toe kan kom! Ja, al is daar nog beperkte sitplek, is daar darem nou weer hoop dat dat dinge binnekort gaan normaliseer. En in al die opwinding hieroor moet ons tog die bogestelde vraag aan ons eie harte stel.

Die pandemie het ons immers diep vrae laat vra. Was ons nie té besig nie? Het die Here ons horlosie ‘n wyle stadiger gestel…

En nou, ‘n paar maande later… Het ons alweer nuwe spoed opgetel? Nou nog vinniger. Amper angstiger? Vrae aan onsself en ons gees. Eerlike vrae. Daarom die bogenoemde vraag.

Waar pas die Here Jesus Christus in my lewe in?

Laai af