Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Matteus (Page 1 of 14)

Voorvaders voor die Vader

Skriflesing: Matteus 15:1-20 (2020)
Teksvers: Matteus 15:7-8
HK: Sondag 39

Eer jou vader en moeder. Hierdie is nie onbekende, vreemde woorde nie. Tog is daar soms misverstand oor wat die gebod werklik bedoel. Sommige mense haak vas by outoriteit, veral die owerheid. Hierdie gebod is gegee bykans 400 jaar voordat daar ‘n koning in Israel of owerheid was. Die fokus lê by VADER en MOEDER. Die huisgesin is hier in die oog, nie die regering nie. Ouers moet eerwaardig optree en hulle kinders leer om met eerbied en ontsag veral vir God te leef . 

Ons kyk vanaand na Jesus se optrede as daar ‘n afvaardiging uit Jerusalem opdaag om sy werk te ondersoek. Volgens hierdie geselskap is daar geen ontsag of eerbied vir die voorvaderlike gebruike nie, maar Jesus leer ons ook die voorvaders staan voor die Vader. 

Christus het deur sy opstanding die dood oorwin.

Skriflesing: Mat 28:1-10; Kol 3:1-17; Rom 8:11,34
Teksverse: Mat 28:5-7; Kol 3:1,2; 1 Kor 15:3-6,20,21

Die dood word dikwels beskou as ‘n onherroeplike, onherstelbare verlies.   Mense dink dit is die ergste wat met ’n mens kan gebeur, jy gaan dood en dan is dit klaar met jou.  Maar, Christus se opstanding uit die dood, is die grootste wonder van alle tye!  Juis die sondige mens wat nie glo in die opstanding nie, is hier totaal en al verkeerd bewys, wat menslik onmoontlik is, het deur die krag van God waar geword.   Die skepping het as ’n ware in afwagting asem opgehou, sou Jesus Christus uit die dood opstaan of nie.  Kolossense konstateer die feit dat ons saam met Christus uit die dood opgewek is.   Ons glo dit en bely dit en die Heilige Gees getuig dit in ons harte.  Dit is ook ons belydenis dat Christus nie net uit die dood opgestaan het nie, maar ook dat daar vir ons nut is in sy opstanding.

Die Here skeur self die weg vir ons oop na Hom toe 

Skriflesing: Mattheus 27:32-54; Hebreërs 10:1-25 (1953)
Teksvers: Mattheus 27:50-51a

Die doel van die kruisiging word vir ons geopenbaar toe God self die voorhangsel na die allerheiligste skeur. Die doel was dat ons toegang mag hê tot onse God. Ons Here Jesus Christus is die vervulling van die skadu’s van die tempel. Hy is vir ons verskeur, sodat ons deur Hom kan gaan na ons Vader. 

Ons het die opdrag om nou te leef in die teenwoordigheid van God die Heilige Gees, in die allerheiligste. Daar kan ons leef sonder vrees en met groot vrymoedigheid, omdat ons gereinig is in Christus se bloed. 

Geraamtes in die kas?

Skriflesing: Matteus 1; Fil 3:5-14; Joh 1:12; 2 Kor 5:17 (1983)
Teksvers: Matteus, 1:1,16

Elke mens het ‘n storie. Jou lewensverhaal. Hoogte-en laagtepunte. Jy skryf maar daagliks aan jou eie reputasie. 

Mense is geneig om baie ongenadiglik gereeld jou skuldverlede op te diep. Hulle verwyt en verwys na die geraamtes in jou kas. Biografiese skrywers se kos is die intriges van ander mense se lewens! 

Die Here is anders. Hy vergewe dié wat by Hom skuil en gee werklik die geleentheid van ‘n nuwe begin! 

Wees die geskenk van dit wat jy ontvang

Skriflesing: Matteus 25:13-30 (2020)
Teksvers: Matteus 25: 28-30

Almal hou van geskenke. Veral as jy iets kry wat jy graag wil hê, maar dit nie self kan koop nie. In hierdie bekende gelykenis sien ons hoe verskeie persone “talente” kry. 

Hierdie talente is nie soos ons dit soms wil verstaan as ‘n talent wat jy het nie, dit is ‘n verwysing na ‘n geldeenheid van omtrent 36kg goud. ‘n Talent is dus baie waardevol. Die vraag hier gaan nie oor die hoeveelheid talente wat jy ontvang nie, maar wat jy daarmee doen. 

God gee aan ons gawes en talente, Hy seën ons, sodat ons tot seën sal wees. So word jy die geskenk, van dit wat jy self ontvang. 

Is God se goedheid reg in jou oog?

Skriflesing: Matteus 20:1-16 (2020)
Teksvers: Matteus 20:15
HK Son 24

Elke boontjie kry sy loontjie. Of ten minste so wil ons dit graag hê. Dat elke mens hulle verdiende loon sal ontvang. 

Vir die wat goed doen, behoort daar ‘n goeie loon te wees en vir die wat kwaad doen, behoort daar ook ‘n verdiende loon te wees. Waar dit hier gaan om ons geloof en die werk van die Heilige Gees, is die vraag of ons nie deur goeie werke ook onsself kan regverdig voor God nie? Kan ons nie tog iets doen om op te maak vir ons sonde nie? 

Ons staan vanaand stil by die gelykenis van die loon met die oog op die Nagmaal. 

« Older posts