My Here en my God!

Skriflesing: Johannes 20:26a 
Teksvers: Johannes 20:19‑31; Matteus 14:22‑33; Lukas 7:18-23 

Agt dae later…” Joh 20:26a 

Mens kan nogal wonder wat alles in daardie agt dae gebeur het. Ons lees eintlik net van hierdie een saak. 

Maar dit moes nogal gegons het in die stad Jerusalem. Die graf was leeg, daaroor was daar geen twyfel nie. Die bewyse was daar, dat Jesus nie gesteel is nie, nie weggedra is nie, en nie net sommer verdwyn het nie. Die dissipels het Hom gesien! Hy het aan hulle in persoon verskyn! Hulle het die gate in sy hande gesien… 

Dan kom Thomas in die prentjie; “My Here…!” Op die keper beskou is hierdie belydenis die uitsluitlike doel van die Evangelie van die apostel Johannes. Wat is jou belydenis? 

Wie groot wil wees moet klein word

Skriflesing: Matteus 20:17-28
Teksvers: Matteus 20:18-19, 28

Jesus kondig vir ‘n derde keer aan dat Hy gaan ly en gemartel word en eindelik gaan sterf. Reeds by die eerste aankondiging het Petrus die Here opsy geneem en bestraf dat Hy nie moet sterf nie. Daar is duidelik ‘n valse idee van die ware betekenis van die Koninkryk van God. Ook hier word dit duidelik as die moeder van die seuns van Sebedeus na Jesus kom en vra dat hulle ereplekke moet kry in die Koninkryk.
Christus wys ons egter die teendeel, dat ons klein moet word om groot te wees. Ons staan vanmore stil by die aanloop tot Paasfees en die verwagting van die dissipels.

God se Woord bring lewe!

Skriflesing: Mat 13:1-8; 18-23
Teksverse: Mat 13:20,23
HK: Sondag 7 vr. & antw. 20

Baie keer sê mense:

“Ek wil net ’n saadjie in jou gedagtes plant!”
“Ek wil net ’n gedagte by jou laat!”

Jesus vergelyk nou die verkondiging van die Woord met ’n land wat gesaai word. ’n Boer saai sy land met koring, sodat daar koringplante kan groei. Die koring wat gesaai word, word vergelyk met die Woord wat verkondig word. Die Woord word verkondig sodat dit in die harte van die mense kan grondvat en groei en vrug dra tot eer van God. Maar die grond waarin daar geplant word, word vergelyk met verskillende plekke waar die saad val. Ons gaan na drie sake kyk:

  • God se Woord bring lewe.
  • God se Woord moet aangeneem word.
  • God se Woord laat ons vrug dra.

Die vrug van jou gedagtes

Skriflesing: Jer 6:1-30; Mat 5:17-20; Joh 14
Teksvers: Jer 6:16,19; Mat 5:20; Joh 14:6,15-17

Kruispaaie

Jou gedagtes bepaal meestal jou handelinge en jou keuses. Die vrug wat jy dra is deel van jou gedagte-wêreld. 

Daarom word jou lewe dikwels bepaal volgens wat jy glo, dink en dan doen. Want elke dag van jou lewe moet jy keuses maak. 

Daar is kruispaaie. Sommige paaie loop draaie en is nie reguit nie, ander paaie is reguit. So leer die Skrif ons ook dat daar ’n nou pad en ’n breë pad is. Die nou pad is die pad wat na die ewige lewe lei. Die breë pad lei na die verderf.