God is altyd daar, ook in tye van Eensaamheid en Nood!

Skriflesing: Matt 14:22-36
Teksvers: Mat 14:27,33

Ons kan so maklik moedeloos en eensaam en bang raak. Dit voel so maklik om ons alleen in die wêreld is. Dan raak ons maklik klein-gelowig. Dan kan ons dink maar, waar is God? Het God my nie vergeet nie? Hoekom laat God sulke dinge toe? Hy is mos almagtig! 

Ons gaan na drie punte kyk: 

  • God se daaglikse sorg. 
  • God se besondere sorg. 
  • God se spesifieke sorg. 

Die Immanuelteken – ’n Vaste en sekere Hoop!

Skriflesing: Jes 7:1-25; Matt 1:18-25; Op 21:1-8
Teksvers: Jes 7:14 Matt 1:21,23 Op 21:3

Oor twee weke is dit Kersfees. Gewoonlik word daar nou gepreek oor Jesus se geboorte. Dit is ook reg so, want dit is die tyd van die jaar waar ons terugdink aan Jesus Christus se geboorte. Maar van Jesus se geboorte word al in die Ou Testament van geprofeteer. Trouens, terwyl Adam en Eva nog in die tuin van Eden was, in Gen 3;15, is daar deur God geopenbaar van die verlossing vir sy kinders. As ons dan Jes 7:14 lees, dan blyk dit asof daar direk van Jesus se geboorte geprofeteer word. Maar ons moet die profesieë in konteks bestudeer totdat ons uiteindelik by die volle betekenis daarvan kom. 

Ons gaan vanmôre, na die volgende drie sake kyk: 

  • Die profesie van Immanuel Jes 7:14. 
  • Die vervulling van Immanuel Mat 1:21,23. 
  • Die ewige betekenis van Immanuel Open 21:3. 

Profesie van Jesus se geboorte!

Skriflesing: Miga 5:1-14
Teksvers: Miga 5:1 Mat 2:6

Miga 5:1-5 is definitief ‘n profesie wat dui op die Messias, Jesus Christus se geboorte. God het die klein dorpie van Betlehem uitgekies as die geboorteplek van die Messias. Klein, nederig en tog die totale omwenteling vir God se kinders. 

  • Betlehem ‘n klein dorpie met groot bete-kenis. 
  • Betlehem ‘n klein dorpie waaruit ‘n leier voortkom. 
  • Betlehem ‘n klein dorpie waaruit ons Herder kom.