Om te gee maak ‘n mens gelukkiger as om te ontvang.

 Skriflesing: Hand 20:17-38 
Teksvers: Hand 20:35b 

Is dit nie tog so dat dit lekker is om ‘n geskenk te ontvang nie? Ons gee vir mekaar geskenke met verjaarsdae, met huweliksherdenkings, afskeidsgeskenke, welkom geskenke, kersfeesgeskenke en dikwels sommer net. Jesus Christus self het gesê dat dit beter is om te gee sê Paulus. Ons gaan kyk na wat Jesus hiermee bedoel. 

1 ‘n Oënskynlike teenstrydigheid. 

2 Om te gee is beter! 

3 Hoe het Paulus gegee 

4 Hoekom Paulus die boodskap aan die ouderlinge gee? 

5 God se voorbeeld van gee! 

6 Hoe ons moet gee! 

7 Wat gee ek? 

Rom 12:1,2 “…Gee julle aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.” 

Deur geloof in Jesus kry ons ‘n tweede kans op lewe

Skriflesing: Hand 8:1-4; 9:1-20
Teksvers: Handelinge 9:15

Magteloosheid wat lei tot ‘n lewe sonder betekenis, bring ‘n gebrek aan waardes waarna jy jouself afsonder en isoleer en uiteindelik vervreem van alles en almal wat bekend is en vir wie jy lief is. Dit is die hartseer verhaal van menige mense die wêreld oor. Mense met stukkende lewens, ‘n verwronge identiteit, gebroke verhoudings, en ‘n hopelose toekoms.

Vir soveel mense, wie se lewens ‘n bloedspoor trap, voel hulleself so vervreem en vuil van die sonde, dat hulle hulleself die genade van God nie waardig ag nie. Dalk voel jy ook jy verdien nie God se genade nie omdat jy te sondig is…

Ons staan vanoggend stil by die lewe van Saulus, wat Paulus word, die vervolger van die Christene wat deur God se genade ‘n tweede kans kry deur sy geloof in Jesus Christus. Amen

Laai af

Die betekenis en doel van die vervulling met die Heilige Gees

Skriflesing: Hand 4:23-31
Teksvers: Hand 4:31
HK: Sondag 20

Is vervulling met die Heilige Gees net vir sekere Christene bedoel?

Kan ek ook bid vir vervulling met die Heilige Gees? Hand 4:31 Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was, geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig.”

Vra jouself die vraag af…

  • Wil ek met die Heilige Gees vervul wees?
  • Het ek al gebid om met die Gees vervul te word?
  • Hoekom wil ek met die Heilige Gees vervul wees?

EN

  • Is ek met die Heilige Gees vervul?

Ons gaan na drie sake kyk:

  1. Hoekom moet ons vervul word met die Heilige Gees!
  2. Hoe word ons vervul met die Heilige Gees!
  3. Wat is die doel om vervul te wees met die Heilige Gees?

Laai af

Jesus Christus het waarlik mens geword en is sodoende die volkome Hoëpriester wat ons nood verstaan

Skriflesing: Hand 2:7-18
Teksvers: Hand 2:17
HK: Sondag 14

Ons kan Jesus nie leer ken deur middel van … karakterontleding, historiese navorsing, of ’n sielkundige ondersoek, of evaluering nie.

Ons kan Jesus nie in menslike kategorieë plaas soos bv die vier temperamente nie nl. choleries, sanguinies, melankolies en flegmaties nie.

Ons kan Jesus nie probeer ontleed as ‘n historiese figuur met hierdie en hierdie en hierdie eienskappe nie.

  • Hoekom kan ons dit nie doen nie?

Want Jesus Christus was terselfdertyd, waarlik God, en waarlik mens. 1 Joh 5:20; Heb 2:14

MAAR JESUS CHRISTUS KEN ONS VOLKOME!

Omdat Hy waarlik mens was, is “Hy ons Middelaar wat met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek.”

Laai af