(Last updated on Maart 24th, 2023)

Blaai verder af vir meer inligting. Terwyl ‘n uitsending aan die gang is, kliek hier om in te skakel.

Tema

Lees meer hier

Program

SessieAfdelingOnderwerpeVoorbereidingMedia
1
30/1 (aanlyn)
Bybelse
grondslae
Genade en ontferming as grondslag van berading
– Die mens as verhoudingswese
– Die rol van behoeftes en identiteit in die pastoraat
– Bevrediging van behoeftes sonder werklike vervulling
– Die dinamika van versoeking
• Bid dat God se Gees jou sal toerus om God se barmhartigheid en genade aan ander te kan bedien
• Lees: “Volg God omdat jy Hom ken”
• Lees Jakobus 1 en beskryf die proses van versoeking volgens Jakobus
• Kyk na die boeke van Wentzel Coetzer
Opname


Inligtingstuk
2
6/2
Hoe is verandering moontlik?
– Herskepping
– Kennis in die veranderingsproses
– Besluitneming en gehoorsaamheid
– Hoe gebruik ons besluitnemeing en gehoorsaamheid in die pastoraat?
Lees: L Crabb: The false hope of modern Christianity (Inligtingstuk)
Bestudeer: Ef. 4:17-24:
– Wat kenmerk die ongelowige se lewe (4:17-19)?
– Wat beteken dit dat ons Christus leer ken het?
– Wat beteken elkeen van die drie stappe van vernuwing wat in Ef 4:22-24 beskryf word?

Bestudeer: Filippense 2:12,13
– Wat beteken dit dat ons ons eie heil moet uitwerk? (1953 AV) of dat ons moet werk aan ons verlossing (2020 AV)?
– Hoe werk God in ons om te wil en te werk (1953 AV)
Opname


Inligtingstuk
3
13/2
Die mens as wese in gesprek
– Die rol van oortuigings in die mens se gesprek
– Hoe oortuigings gevorm word en verander word
– Hoe oortuigings gebruik word en aanleiding gee tot probleme
– Hoekom is selfgesprek belangrik vir die pastoraat?
Lees: G Breed, die mens as wese in gesprek (Inligtingstuk)
Bestudeer: Klaagliedere 3 veral vers 18-29. Hoe lyk die eerste deel van Jeremia se selfgesprek? Wat gebeur tussen vers 20 en 21?
Bestudeer: Ps 73: Waaroor gaan die selfgesprek van die digter? Waar kom die draaipunt in sy gesprek?
Inligtingstuk


Opname
4
20/2
Fases in die pastorale gesprekData insameling en verhoudingbou
– Begeleiding tot selfontdekking
– Die dinamika van luister
– Leuen-oortuigings

Lees: Die inligtingstuk: The Johari Window Model.
• Hoe kan ons JW in die pastoraat gebruik?
Lees: Breed Die impak van selfmoord op die wat agterbly


Bestudeer: 1 Johannes 1
Hoe het Johannes die inligting wat hy met sy lesers deel bekom (vs 1-3)
Hoekom skryf hy sy brief (vs3)?
– Wat sê hy in vs 5 aangaande God?
-Wat is volgens vers 6 onmoontlik?
-Vers 7 is moeilik om te begryp. Hy sê as ons in die lig wandel het ons gemeenskap met mekaar. In vs 6 het hy gesê dat God lig is en daarom sou ons verwag dat vers 7 sou sê dat as ons in die lig wandel het ons gemeenskap met God. Maar nou sê hy ons het gemeenskap met mekaar. Hoe werk dit, dink jy?
-Hoe pas die tweede deel van vers 7 by die eerste deel en by vers 6? (moeilik nê?) Ons sal daarna kyk, maar dink solank.
– Wat dink jy beteken vers 8-10 vir die pastoraat?

Bestudeer: Jakobus 5:16 Wat beteken hierdie vers vir die pastoraat volgens jou?

Jakobus 1:25 (1953AV) Jakobus noem die Woord van God “die volmaakte wet van vryheid” Wat sê dit vir jou oor die doel van God se Woord? Hoe kan die Woord geluk in ons lewe bring (vs 25b)?

Waartoe moet ons iemand in die pastoraat begelei volgens wat in Jakobus 1:21-25 staan ?
Inligtingstuk: Breed


Inligtingstuk: Johari model


Opname
5
27/2
Coram Deo – kom voor God
– Bybel as Wet van vryheid
– Kennis van Vader, Seun en Heilige Gees, genade en opdrag
– Pastoraat en sielkunde
– Behoeftebevrediging
– Verandering: Integrering van waarhede
Lees: G Breed: Pastoraat en Sielkunde (Inligtingstuk)

• Wat doen ons wanneer ons nagmaal gebruik?
• Wat beteken dit dat die ds sê dat ons ons harte moet ophef na waar Christus aan die regterhand van God is (Lees die formulier weer)
Bestudeer: Filippense 2:1-4.
-Wat het die gemeente volgens vers 1 reeds ervaar?
– Hoe bou vers 2 op vers 1 volgens jou insig?

• Wat sê die volgende verse oor God se houding teenoor ons behoeftes
– Lukas 12:27-30
– Jesaja 55:1
– Johannes 7:37
– Markus 8:1-3

As jy die Bybel op rekenaar of jou selfoon het (Jy kan ‘E-Sword’ gratis aflaai), soek die woord “jammer” in die Evangelies. Wat sien jou oor Jesus se houding tov mense se nood?
Inligtingstuk


Opname
6
6/3
Verskillende benaderings in die pastoraat – vestiging
– Waarom kan mense nie breek met die sonde nie?
– Sonde sirkel en verslawingssirkel
– Die pad na Vryheid – integrering van vorige lesings
– Genade siklus
Lees die artikel: Henley en Henley – Psalm 23 (Inligtingstuk)
Lees die hoofstuk van Thurman – Ultimate truth (Inligtingstuk)
Inligtingstuk: Thurman – Ultimate Truth (Roteer om te lees)


Inligtingstuk: Henley Psalm 23


Opname
7
13/3
Praktyk in die gemeenteSaamleef, saamdoen as deel van genesing
– Die gemeente as uitdeler van genade
– Genesing in gemeenskap
– Toegepas op verslawing – hoe help ek ‘n verslaafde?
Lees: MacArthur How to counsel Biblically
Lees: Breed Helping people addicted to pornography
Inligtingstuk: MacArthur
(Roteer om te lees)


Inligtingstuk: Breed


Laaste opname


Oor Coram Deo 1


Oor Coram Deo 2


Oor Coram Deo 3