Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Etiket: Sondag 19

Die hemele geopend 

Skriflesing: Esegiël 1:1-3;(2020); Handelinge 7:44-61
Teksvers: Handelinge 7:55-56
HK: Sondag 19

Die dieptepunt van ons belydenis handel oor die lyding van Christus, maar die hoogtepunt van ons belydenis gaan oor die verhoging van ons Middelaar aan die regterhand van ons hemelse Vader, vanwaar Hy weer sal kom as Regter om te oordeel. 

Daar is egter iets geweldig belangrik wat ons moet verstaan met betrekking tot hierdie koms van ons Here uit die hemele en sy terugkeer daarheen. Ons staan vanaand by die Nagmaal stil rakende die hemele wat geopen is. 

Die Heilige Gees getuig van ons hemelse kindskap

Skriflesing: Rom 7:19-8:30
Teksvers: Rom 8:14 – 17
HK: Sondag 19

Ons gedenk vandag die uitstorting van die Heilige Gees tydens die Pinksterfees, 10 dae na die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Dit is ook wat vermeld word in ons belydenis in So 19 van die HK.

 1. Hoekom is die hemelvaart belangrik tov Christus se heerskappy?
  Kolossense 1:18 en Efesiers 1:20-23
 2. Wat is die pinksterfees? Hoekom is die Heilige Gees uitgestort tydens die pinksterfees?
  Numeri 28:6, 26-31, Handelinge 2:1-36 veral vers 33
 3. Watter verandering bring die uitstorting van die Heilige Gees vir ons?
  Romeine 8:1 ev
 4. Hoe kom die Gees ons te hulp?
  Matteus 28:18-20, Romeine 8:26 ev Johannes 14:16 ev

Laai af

 

Jesus Christus heers as koning aan die regterhand van die Vader

Skriflesing: Psalm 110; Matteus 22 en Efesiërs 1
Teksvers: Psalm 110: 1; Matteus 22:41-46 en Efesiërs 1:18-23
HK Sondag 19

Jesus Christus sit aan die regterhand van die Vader om sodoende te bevestig dat Hy die Hoof van sy Christelike kerk is. Dit het meegebring dat ons Hoof, Jesus Christus, deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort het.
Verder word ons verseker dat Hy ons met sy mag teen alle vyande be-skerm en bewaar. As ek dan swaar kry, dan kan ek getroos lewe tot met die wederkoms van Christus. Hy sal dan kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Tot dan wag ek met gespanne verwagting op die Regter uit die hemel. Dit is immers Hy wat hier op aarde in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder is ek vertroos in die wete dat Christus al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar vir my, saam met al die uitverkorenes, na Hom in die hemel-se blydskap en heerlikheid sal saamneem.

Laai af