Skriflesing: Amos 3
Teksvers: Amos 3:8

In die lig van die toekomstige swaarkry en oordeel kom Amos om die dringendheid van die uitdra van die Boodskap van God te verkondig. Amos sê hier dat die Here niks doen as Hy dit nie eers aan Sy profete bekendmaak nie. Die rede daarvoor is dat dit die taak van die profete was om die mense op te roep om tot inkeer te kom voordat die vreeslike swaar tyd in die toekoms sou aanbreek.
So het Johannes die Doper in Matteus 3:2 die mense opgeroep met die woorde: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom”. Laat ons nóú ons lewe in orde kry, want die koninkryk van God is voorhande. Pasop dat die wederkoms van Jesus Christus jou nie onverhoeds betrap nie!

Laai af