Skriflesing: Jesaja 63:16; Matteus 6:5-13; 1 Johannes 3:1,2
Teksvers: I Johannes 3:1a
HK Sondag 46

Dit is opvallend dat alhoemeer mense die gebruik van God se eiename vermy. Dan hoor ons hulle “van” God praat as die Opperwese of Die Een Daarbo of soortgelyke terme. Dit getuig natuurlik dat so ‘n mens God nie meer persoonlik ken en waarskynlik nie meer gereeld aanroep nie.

So was dit ook al in Jesus se tyd dat mense bang was om “met” die heilige God te praat. Nog minder was dit gepas om “God as Vader” aan te spreek! Jesus leer ons egter om op ‘n persoonlike en intieme wyse met die Here self te praat. Ja, jy mag sy vader aanroep as jou Vader!