Blydskap oor die voortgang van God’s werk

Skriflesing: Filippense 1
Teksvers: Filippense 1:4-6

Daar is baie dinge wat ons blydskap steel. Een is twyfel. Twyfel aan jouself. Aan die Woord. Aan God! Ons twyfel maklik en dan bekruip die moedeloosheid en swartgalligheid ons soms sommer helder oordag. Dit is waarskynlik daaraan te wyte dat ons so maklik tou opgooi. As dinge bietjie swaar word, as ons begin sukkel, nou-ja dan staak ons sommer en gou tou op.

En dan doen ons gees nogal dieselfde soort ding as dit by geloof in God kom: Ons vergelyk God eintlik met onsself! En daarin vind Paulus die verskil: God is nie soos ‘n mens, soos ons nie! Hy gooi nie sommer net handdoek in nie. Nie dat ons dit vir Hom maklik maak nie!

Vra jouself die vraag: Wanneer het God met sy werk in my begin? Wanneer gaan Hy klaarmaak?

Laai af

Loof God omdat Hy goed is en goed is sonder end.

Skriflesing: Fil 1
Teksvers: Fil 1:6 -11

Vanoggend, soos elke Sondag, herdenk ons die opstanding van Jesus Christus. Vanoggend is daar ook 21 jong gelowiges wat met blink oë en met vaste oortuiging hulle geloof in die Drie-Enige God openlik voor die Here en voor die gemeente kom bely. Verder is vandag ook ‘n voorbereidingsdiens met die oog op volgende Sondag se nagmaal. Wat ‘n wonderlike dag vol geleenthede en uitdagings!

In 1 Timoteus 1:6-11 kom Paulus om onder leiding van die Heilige Gees die positiewe gedagte en oortuiging te verwoord dat God, wat die goeie werk in die gelowiges se hart en lewe begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.

Mag elkeen van ons wat deel het aan die verlossende liefde en genade van Jesus Christus toeneem in begrip, fyn aanvoeling en onderskeiding in die werklik saakmakende dinge in die lewe. Met die wederkoms van Jesus Christus sal ons dan onberispelik en sonder blaam vir altyd in die regte verhouding voor God kan staan om Hom ewig te loof en te eer.

Laai af