Tweedehandse Christen?

Deur die genade het ek en my vrou tans 15 kleinkinders. Wat ‘n vreugde en seën! Maar het u geweet dat God nie kleinkinders het nie! Hy het net kinders. Mens is nie ‘n kind van God net omdat jou ouers kinders van die Here is nie. Voorbeeld: Jakob en Esau. 

Terwyl ek voorberei vir Sondag se Engelse diens (Alethea) en Bybelstudie loop ek dieselfde soort raak in die storie van Abraham en Lot. Die neef Lot is ‘n tweedehandse gelowige. Hy is alewig in die kring van Abraham se flappende tente. Hy volg Abraham byna op die voet. Al doer van Haran af deel hy soort van in Abraham se hoë roeping (Gen 12). Hy beland selfs saam met Abraham in Egipte, en oorleef saam ‘n hongersnood (Gen 12), en hy nogal word later deur Abraham van sy ‘hijackers’ verlos (Gen 14)! Sien dit help nogal om die geselskap van God se kinders te lewe. Dit is baie goed en selfs aan te bevele dat jy en jou gesin christelike vriende het en mekaar se kuiers geniet. Dit is selfs baie goed dat jou kinders in ‘n spesifiek christelike skool opgevoed word en dit is hoogs nodig dat jy by ‘n goeie skrifgetroue christelike gemeente aansluit. MAAR… dit beteken nog nie dat jy ‘n ware Christen is nie!! 

Lot is ‘n soort van “tag-along” by Abraham. Abraham luister na die Here. Hy volg sy roeping. Hy word geseën . Hy dien tot ‘n seën vir ander (Gen 12:3,4). Lot, aan die anderkant, tap van sy oom se genade en loop hom al agterna en leef maar net van die krummels wat van Abraham se tafel afval. Uiteindelik kies hy om weg te gaan van Abraham en kies net sy eie voordeel (Gen 13) – die waterryke landstreke van die Jordaan, daar naby Sodom. En dan uiteindelik vind ons hom waar hy binne-in Sodom woon (Gen 14:12), en later selfs op die stadsraad in die poorte sit van die goddelose stad (Gen 19:1). 

Lot was in die omgewing van Abraham. In die omgewing van die God van Abraham. Hy het die regte kultuur en taal soos Abraham, maar self ken hy nie die Here nie. Abraham bou altare en offer aan die Here, maar die man Lot soek net sy eie voordeel en tydelike goeters en rykdom. Dit sluk hom en sy huis heeltemal in. 

Tweedehandse christenskap lyk mooi maar is leeg en waardeloos. Om lidmaat van die regte kerk te wees vra meer… ook moet ons die Here persoonlik ken en dien, ons lewe aan God offer in die Naam van Hom wat sy lewe vir ons geoffer het. Vra die Here om in die Naam van Jesus en deur die krag van sy Gees jouself weer aan Hom toe te wy en oor te gee. Ons is immers geroep tot kind-wees van die Here. 

God het nie kleinkinders nie! Mag ons én ons kinders én ons kleinkinders God so ken! 

Ds Maarten 

Die evangelie is ‘n ope GEHEIM…

Alle mense het geheime. Baie geheime. Daar is geheime familie-resepte, geheime doepas, geheime plekke en geheime wat net jy in jou hart bewaar… Wat is jou diepste geheim? 

Dink maar net wat sal gebeur as jou geheim uitkom? Sal jy kwaad wees of ongelukkig of teleurgesteld? Want nou is jou geheim nie meer kosbaar nie. Jou geheim is nie meer geheim nie. Dit is nie meer iets spesiaal wat niemand anders weet nie. 

As kinders het ons baie keer geheime wat jy met net jou beste maat deel. As jy en jou maat kwaai vriende raak, dan vertel jy soms, of andersom, sommer daardie geheim vir almal om jou maat te na te kom. 

Met die Bybel is dit nie so nie. Die Bybel is ‘n ope geheim. En dit is nogal ‘n snaakse manier om daaraan te dink. U sien, die boodskap van die Bybel is oop vir enige iemand om dit te lees. Maar nie almal wat dit lees, verstaan wat dit beteken nie. Nie almal glo die boodskap nie. Daarin lê ‘n misterie… In die werk van die Heilige Gees. 

Die boodskap van die Bybel is ‘n blye boodskap van vergifnis en vrede en innerlike blydskap. Dit is ‘n belofte wat ons nou alreeds kan ontvang in ons harte, maar wat ons met ons hele lewe op vertrou – ‘n hoop op die toekoms. Dit word verseker en bevestig deur die werk van die Gees en die bewys van ons dade en woorde… 

Hierdie boodskap van Hoop is in Christus. Dit is die ware geheim van die lewe. Dit is Christus self. Hy is ons HOOP. Dit is die geheim wat ons in ons harte bewaar, maar ‘n geheim wat ons ook met ander MOET deel. Moenie die geheim van Christus net vir jouself hou nie! 

Onthou ook om nie jou hartsgeheim van jou verlossing weg te steek of daarvan te vergeet nie. Moenie vergeet van die hoop wat ons het in Christus nie, nee, laat die geheim van jou hart ook vir die wêreld sigbaar word. 

Lourens (vdm) 

“Jou geloof het jou gered.” – Luk 17:19b

Hierdie woorde het ons Here Jesus vir die dankbare, Samaritaanse, geneesde, melaatse man gesê, nadat hy omgedraai het en Jesus gedank het vir sy genesing van die verskriklike siekte, melaatsheid. 

Vandag het ons die voorreg om weer die nagmaal te vier. Ons gesindheid om die nagmaal te vier, moet ook ‘n gesindheid van groot dankbaarheid wees. Want ook ons as gelowiges is almal vanweë ons sondes, as ‘n ware wit van melaatsheid. Ons is so sondig omdat ons in sonde ontvang en gebore is en daagliks nog die sonde meer en meer maak. Ons is geseënd, om vanmore Nagmaal te vier, omdat dit vanweë die inperkings vir baie lidmate nie moontlik is om saam met ons Nagmaal in die kerkgebou te vier nie. 

Maar Jesus Christus het ook ons genees. Jesus Christus het ook ons totaal en al van ons sondes genees deur aan die kruis in ons plek ‘n vervloekte te word. Hy het ons so skoon gewas dat ons in skitterwit klere voor die aangesig van God verskyn. Hoe dankbaar moet ons nie wees vir hierdie genade nie? Ons genesing het nie net met ‘n woord van Jesus Christus gebeur soos vir die tien melaatses manne nie. Jesus het vir hulle bloot gesê, gaan wys julle aan die priesters. Nee, Jesus het self, vir ons, in ons plek gesterf, met helse pyn en lyding en smarte, die Onskuldige vir die skuldiges. 

Daarom moet ons oorloop van dankbaarheid. Dankbaarheid is ook dat ons nie die Heilige Nagmaal as vanselfsprekend sal aanvaar nie, maar dat ons met groot erns, met diepe ootmoed en sondebesef dit sal gebruik. Ons moet God elke dag dank vir hierdie groot genade dat ons herinner en versterk kan word tydens die nagmaalviering. 

Ja tydens hier inperkings vanweë Covid-19 kom ons agter hoe geseënd en bevoorreg ons nog altyd was om te besluit, hoe, wanneer en waar ons nagmaal gaan gebruik. Hoeveel keer ‘n jaar ens. Nou is dit nie meer moontlik nie. Ons moet met nougesette reëlings, in agneming van protokolle en veiligheid, nagmaal vier. Daarom moet ons so leef dat God geëer word. Ons moet elke dag in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader leef en Hom dank. Aan die liefde van God is daar geen einde nie. Sy genade is vir ons genoeg. Kom ons waardeer opnuut die Nagmaal as ‘n versterking van ons geloof en ons bid vir diegene wat nie die voorreg het om fisies saam met die gemeente nagmaal te gebruik nie. 

Ds. Gerrit 

SELF-ISOLASIE

‘n Derde golf van die virus. Lidmate wat positief getoets word, Covid-19. Lidmate wat al gesterf het vanweë die virus. 

Die staat se verantwoordelikheid. 

Die werk, skool, universiteit se verantwoordelikheid. 

Die kerkraad se verantwoordelikheid. 

 Elkeen se eie verantwoordelikheid! 

Hierdie virus het ‘n uitwerking op elkeen van ons se lewens, psigies, sowel as fisies. Die fisiese invloed en uitwerking is duidelik. Dit beteken protokolle moet gehandhaaf word. Hande moet gewas word. Gesigsmaskers moet gedra word. Afstande moet gehandhaaf word. Dan kan ons verder gaan en vitamine ens. drink om ons immuni-teit op te bou. Fisies is merkbaar en meetbaar en soms behandelbaar. 

So het dit dan ook met my gebeur dat ek verlede Maandag huisbesoek gedoen het by lidmate wat op daardie stadium nie naastenby gedink het dat hulle positief vir Covid getoets het nie, maar dit eers Dinsdag geweet het. Daarom het hulle my onmiddellik teen Dinsdag laat weet, hulle is positief getoets vir Covid. 

My eerste reaksie is dat ek nog jonk en sterk en gesond is en ‘n sterk immuniteitstel-sel het. My tweede reaksie is om vir die lidmate te bid en hulle spesifiek aan die Here op te dra., maar ook vir myself. Dan skop die verantwoordelikheid in. Die Skrif is tog duidelik in Mat 22:37-40: “Jy moet God eerstens liefhê en daarna jou naaste SOOS jouself.” Dit beteken dat jy in verantwoordelikheid, ook ander se gesondheid moet oppas net soos jy jou eie oppas. 

Op aanbeveling van my dokter, sewe dae van SELF-ISOLASIE. As jy dan geen simptome het nie kan jy weer aangaan met jou werk. Jy moet toesien dat jy nie die oorsaak is dat ander siek word nie. Maar ons is almal in die Here se hand. Ons vertrou op Hom alleen. Hy is die groot geneesheer. 

Jer 17:14 

Maak Ú my gesond, Here, dan sal ek gesond wees! Bevry Ú my, dan sal ek vry wees! Dit is vir U wat ek wil loof.” 

Ds. Gerrit 

PINKSTER: Vervulling met die Heilige Gees (Ef 5:18)

Tydens die Pinksterfees (Oesfees) in Jerusalem word die Heilige Gees uitgestort op al God se kinders. Die eersteling van die volle oes van die offerwerk van Christus! Vroeër kon net sekere mense sporadies aanspraak maak op die krag van die Heilige Gees (Dink aan Simson en ander profete). Nou mag elkeen weet dat, as jy tot geloof gekom het, dan woon die Heilige Gees in jou. Dan geld die woorde van die Here aan Josua in Deut 31:8 –“Ek sal jou nie begewe of verlaat nie”.

Ons moet dus aanvaar dat die Gees net één keer uitgestort is. Dus kan ‘n gelowige nie méér van die Heilige Gees kry nie. Vervulling van/met die Heilige Gees gaan nie om meer Gees nie. Jy kan nie méér Gees kry nie. So kan mens ook nie méér geloof kry nie. Om dus te bid vir nog ‘n uitstorting van die Gees, nog ‘n pinkster-ervaring, sal nie Bybel wees nie.

As die Gees aan ons wedergeboorte en geloof gee, dan is dit gegee. Daarmee saam kom ‘n groot verantwoordelikheid. As die mosterdsaad van die geloof geplant is, kan die saadjie nie groter nie, maar dit kan wel ontkiem en vrugdra.

Die gawe is die genade van geloof deur die Gees.

Die verantwoordelikheid is die gehoorsaamheid deur die Heilige Gees.

In plaas dus om te bid vir meer geloof, wil die Here dat ons bid vir meer gehoorsaamheid! Meer toewyding. Meer tyd en soeke na die groei van die saad. Méér van jouself aan die Gees gee…

Dan roep Pinkster ons nie op tot ‘n nuwe uitstorting nie, maar tot ‘n nuwe gehoorsaamheid en gevolglik die noodwendige vrugdra wat by die bekering pas .

Geseënde Pinksterfees!

Ds Maarten

Waar Ruwe Rotse

Twee vader-oë kyk verward … sy seun, die afgrond lag oor wilde skuurgedreun. 

Die kruit en stof vlek oor die lug se blou, die vader bly sy hand oor sy oë hou. 

En dan gewaar hy in die skemering sy kind, deur rotseskouers vasgedring. 

’n Riem rol na die seun daaronder neer, “Bind vas, my kind … en Pa die sal probeer.” 

Maar dis vergeefs … die kransedraak hou vas, die riem bly stukkend breek, kry las op las. 

En hulp snel by … die rotsetande gryns, hier moet die mensverstand terug voor deins. 

Dan klaag daar uit die diepte, sag en flou: “Ek smeek dat Pa my skiet … en nou … ” 

’n Roer die bewe in die growwe hand, sag sif in skemerafgrond korrels sand. 

Vas lê die kolf teen vaderskouer aan, en langs die sneller glans ’n afloop-traan. 

“Vergeef my, God!” … ’n skoot gedemp en dof … en bo die bergegraf styg kruit en stof. 

Nog skuur iets rog’lend in die diepte daar, dis stil … die aasvoëls kras … ’n vader staar. 

Hierdie gedig van CM van den Heever het my lewe diep geraak sedert ek dit die eerste keer gelees het. Dit is gegrond op die gebeure wat by Aasvogelkop oorkant die Caledonrivier by Gladdedrif in die Smithfielddistrik afgespeel het. Dit handel oor ‘n pa wie se seun in ‘n klipskeur geval het. Na dae se geswoeg om die seun tevergeefs uit te kry, laat dit die pa geen ander keuse as om sy seun uit die klipskeur te verlos met die dood nie. 

Hoe moeilik, nee, onmoontlik moet dit wees om jou eie kind met ‘n skoot van sy ellende te verlos. Maar dan dink ek aan ons Here Jesus en besef dat sy uitroepe om verlossing net in die stilte ongeantwoord bly as Hy uitroep: Eli, Eli, lama Sabagtani… 

Hoe geweldig groot moet die liefde wees van ons hemelse Vader om Sy Eie Seun te gee om die straf van die sonde te dra. Om Sy Eie lewe te offer. So leer ons Here Jesus ons om ook bereid te wees om ons naaste lief te hê soos onsself. Selfs nog meer as dit: Het ons die Here waarlik lief? 

Die afgelope jaar het ons gemeente deur die Skep Hoop fonds ongeveer R600 000 ingesamel en reeds 60% daarvan gebruik om meer as 30 gesinne in hierdie tyd van nood te help. Ons weet daar lê nog baie uitdagings voor. Daarom word ieder en elk van harte bedank. 

Mag die Here ons die wysheid gee om aan sy Woord en sy beloftes vas te hou en ons medemens nooit uit die oog verloor nie. 

Soos Paulus skryf aan die Korintiërs oor die wysheid wat God ons gee deur Christus: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.” 

Mag die Here ook ons harte ondersoek en bevind dat ons gevul is met Goddelike wysheid en ontferming en meelewing, met Geloof en Hoop en Liefde!

Lourens (vdm)