Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: 2 Konings (Page 1 of 2)

Droefheid bring bekering wat tot redding lei!

Skriflesing: 2 Kon 5:1-6:7; 2 Kor 7:6-13
Teksvers: 2 Kon 5:11,12,14,16, 18; 2 Kor 7:9-10
HK: Sondag 33

God vra ware bekering. Dit is die afsterwing van die ou sondaar mens en die opstanding van die nuwe mens in Jesus Christus. En as jy ’n nuwe mens is, wil jy goeie werke doen wat uit ’n ware geloof, volgens die wet van God tot sy eer gedoen word. 

Ons moet altyd minder word, ons eie trots aflê en buig voor God se Woord. Naäman het gedink, omdat hy so belangrik is sou sy gesond-word, met groot vertoon plaasvind. Die profeet Elisa moes met groot vertoon hom gesond maak en dan sou hy Elisa baie goed beloon en betaal vir wat gedoen is. Maar Naäman het God se werking nog nie verstaan nie. 

God gebruik dikwels onopvallende metodes, maar God moet altyd die eer kry vir die wonderwerke. Dit kan net gebeur as jy as sondaar deur die bekering gelei word deur die Heilige Gees, as jy opstaan as ’n nuwe mens en dan goeie werke doen uit dankbaarheid tot eer van God. 

Brose mense en tog in God se diens!

Skriflesing: Spreuke 30:24-28; 2 Kon 5:1-18
Teksvers: Spreuke 30:28; 2 Kon 5:2,3,9,10,15

Vier klein dingetjies op aarde met buitengewone wysheid

“’n Geitjie kan jy met die hand vang en tog kry jy hom in koninklike paleise.”

‘n Geitjie is ‘n brose soort akkedissie. Ons sien hom dikwels in huise waar hy teen mure sit. In die aand sit hy by ‘n lig en vang muskiete en allerhande klein goggatjies. ‘n Geitjie is ook baie weerloos en daarom is hy skugter en kruip weg sodat jy hom nie maklik kan sien nie. Jy vang hom baie maklik met die hand. Omdat hy egter so skugter is kruip hy ongesiens selfs in paleise weg.

So lees ons ook van ‘n klein dogtertjie, naamloos en tog was sy instrumenteel in ‘n leeraanvoerder se herstel van melaats-heid. Is jy in God se diens? Is jy diensbaar vir God?

Laai af

Die Kerk ook Gereformeerde kerke moet altyd reformeer

“Ecclesia reformata semper reformanda”

Skriflesing: 2 Kon 17:1-41
Teksvers: 2 Kon 17:2,13,27,28,34,37,3

Hervorming is ‘n blywende opdrag. Reformeer terug na die Skrif toe, bly ‘n noodsaaklikheid. Nogtans leef ons in veranderde omstandighede, met nuwe uitdagings, met mense wat nuut dink en doen, daarom moet die kerk die mens van die dag bedien. Maar God en die Skrifwaarhede verander nie. Om met die tyd by te bly en God nog steeds opreg en eerlik te dien, is ‘n geweldige uitdaging. Daarom mag die kerk nie verwater nie. Daarom moet die kerk reformerend, relevant bly in ons tyd. Dit beteken nie dat ons reformasie altyd net moet sien as terugkeer na ou tradisies en gebruike van die verlede nie, maar dat ons moet aanpas in ‘n moderne tyd, maar nogtans die Skrif, belydenis en Kerkorde moet gebruik om God opreg en eerlik te aanbid soos wat Hy in sy Woord van ons vra.

Mag ons die wysheid altyd van God kry om ware kerk te bly!

Laai af

Aan watter stad bou jy?

Skriflesing: 2 Kon 2:19-22; Josua 6:26; 1 Kon 16:34; 1 Kor 15:45
Teksvers: 2 Kon 2:19-22

Ons kan nogal tevrede raak met ons omstandighede. Ek bedoel nou nie die tevredenheid met God se wil nie (Ps 131)! Ek bedoel eerder so ‘n bietjie self-tevrede. Ons het óns drome uitgewerk, ons voel nogal in beheer. Ek weet wat my planne is en hoe ek dit tot uitvoer gaan bring. Ja, ek moet net nog ‘n rukkie baie hard werk, maar dit is die moeite werd… Nogal in beheer. Mý planne en drome.

Die stad of dorp Jerigo is vandag nog ‘n mooi stad met palmbome en dadels so jy seker nêrens elders kry nie. In die woestyn geleë, maar ‘n regte palmstad. Pragtig.

Maar so was dit nie in Elisa se tyd nie, want mense het die wil van die Here nie geken of gesoek of toegepas nie. Gelukkig het die profeet die vloek weggeneem.

Laai af

« Older posts