Brose mense en tog in God se diens!

Skriflesing: Spreuke 30:24-28; 2 Kon 5:1-18
Teksvers: Spreuke 30:28; 2 Kon 5:2,3,9,10,15

Vier klein dingetjies op aarde met buitengewone wysheid

“’n Geitjie kan jy met die hand vang en tog kry jy hom in koninklike paleise.”

‘n Geitjie is ‘n brose soort akkedissie. Ons sien hom dikwels in huise waar hy teen mure sit. In die aand sit hy by ‘n lig en vang muskiete en allerhande klein goggatjies. ‘n Geitjie is ook baie weerloos en daarom is hy skugter en kruip weg sodat jy hom nie maklik kan sien nie. Jy vang hom baie maklik met die hand. Omdat hy egter so skugter is kruip hy ongesiens selfs in paleise weg.

So lees ons ook van ‘n klein dogtertjie, naamloos en tog was sy instrumenteel in ‘n leeraanvoerder se herstel van melaats-heid. Is jy in God se diens? Is jy diensbaar vir God?

Laai af

Die Kerk ook Gereformeerde kerke moet altyd reformeer

“Ecclesia reformata semper reformanda”

Skriflesing: 2 Kon 17:1-41
Teksvers: 2 Kon 17:2,13,27,28,34,37,3

Hervorming is ‘n blywende opdrag. Reformeer terug na die Skrif toe, bly ‘n noodsaaklikheid. Nogtans leef ons in veranderde omstandighede, met nuwe uitdagings, met mense wat nuut dink en doen, daarom moet die kerk die mens van die dag bedien. Maar God en die Skrifwaarhede verander nie. Om met die tyd by te bly en God nog steeds opreg en eerlik te dien, is ‘n geweldige uitdaging. Daarom mag die kerk nie verwater nie. Daarom moet die kerk reformerend, relevant bly in ons tyd. Dit beteken nie dat ons reformasie altyd net moet sien as terugkeer na ou tradisies en gebruike van die verlede nie, maar dat ons moet aanpas in ‘n moderne tyd, maar nogtans die Skrif, belydenis en Kerkorde moet gebruik om God opreg en eerlik te aanbid soos wat Hy in sy Woord van ons vra.

Mag ons die wysheid altyd van God kry om ware kerk te bly!

Laai af

Aan watter stad bou jy?

Skriflesing: 2 Kon 2:19-22; Josua 6:26; 1 Kon 16:34; 1 Kor 15:45
Teksvers: 2 Kon 2:19-22

Ons kan nogal tevrede raak met ons omstandighede. Ek bedoel nou nie die tevredenheid met God se wil nie (Ps 131)! Ek bedoel eerder so ‘n bietjie self-tevrede. Ons het óns drome uitgewerk, ons voel nogal in beheer. Ek weet wat my planne is en hoe ek dit tot uitvoer gaan bring. Ja, ek moet net nog ‘n rukkie baie hard werk, maar dit is die moeite werd… Nogal in beheer. Mý planne en drome.

Die stad of dorp Jerigo is vandag nog ‘n mooi stad met palmbome en dadels so jy seker nêrens elders kry nie. In die woestyn geleë, maar ‘n regte palmstad. Pragtig.

Maar so was dit nie in Elisa se tyd nie, want mense het die wil van die Here nie geken of gesoek of toegepas nie. Gelukkig het die profeet die vloek weggeneem.

Laai af

God staan in beheer van die lyding van sy kinders

Skriflesing: 2 Konings 8
Teksvers: 2 Konings 8:11-13

In 1 Konings 19:15-16 gee die Here vir Elia opdrag om vir Gasael tot koning van Aram asook vir Jehu tot koning van Israel te salf. Verder moes hy vir Elisa as profeet van die Here en opvolger van Elisa salf. Uit hierdie gedeel-te in 2 Konings 8:7-14 wil dit voorkom dat Elia moontlik nie vir Gasael tot koning van Aram gesalf het nie, maar die taak aan Elisa oorgelaat het.
Waarom sou die Here aan Elia die opdrag gegee het om vir Gasael tot koning van Aram te salf as Gasael soveel leed vir die Israeliete sou veroor-saak? Die lyding van Israel deur Gasael sou so erg word, dat dit vir Elisa in trane laat uitbars het.
Kan dit wees dat die Here ‘n koning soos Gasael sou aanstel, wetende dat die Israeliete baie swaar sou kry onder hom? Kan dit wees dat die Here dit sou beskik of toelaat dat sy kinders swaar sal kry onder die bewind van ‘n slegte heerser?

Laai af