Missio Dei

Skriflesing: Openbaring 1:1-3 
Teksvers: Openbaring 1:1-2 

Ons word soms so maklik mislei deur opskrifte wat nie in die Bybel staan nie. Dink bv. aan die Bybelboek Openbaring wat algemeen bekend staan as die Openbaring van Johannes. Tog staan daar iets heeltemal anders in die eerste verse: die Openbaring van Jesus Christus… 

Ons wil vir die volgende paar weke fokus op die Sendingsopdrag soos dit deur die Skrif aan die lig kom met betrekking tot ons taak as kerk om sending te doen en bo dit alles, die ware Sendeling, God self. God stuur Jesus Christus om te openbaar wat gou gaan gebeur, deur die sending van die engel, wat aan Johannes te kenne gee, wat aan sy diensknegte bekend maak. 

Dit is die Sending van God, die Missio Dei. Amen 

’n Geslote Boek, ’n Geopende Boek, ’n Vertroostende Boek

Skriflesing: Open 5:1-14 
Teksvers: Open 5:5 

In Openbaring 4 lees ons van die “Wetgewende Gesag”. Johannes sien ’n deur in die hemel met God wat op die Troon sit. God die Wetgewer en Wetmaker sit in sy heerlikheid in die hemel.

In Openbaring 5 lees ons van die “Uitvoerende Gesag”. Die uitvoerende gesag moet die wetgewende gesag se woorde openbaar.

Dit kry Hy in die Boekrol wat met sewe seëls verseel is. Maar Johannes sien die boekrol in die regterhand van God en daar is niemand wat die boek kan oopmaak nie. Hy huil verbitterlik, want hy wil weet wat in die boek staan. Vir ons is dit van die grootste belang wat in die boek staan. Daarom gaan ons na drie sake kyk:

  • ’n Geslote Boek.
  • ’n Geopende Boek.
  • ’n Vertroostende Boek.

Nagmaal wys na die Leeu en die Lam

Skriflesing: Openbaring 5:1-14 
Teksvers: Openbaring 5:5,6 

“Toe sê een van die ouderlinge vir my: “Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak”.

Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, ‘n Lam sien staan, die Een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe Geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is.”

Jesus Christus is ons Amen

Skriflesing: Openbaring 5:1-14 
Teksvers: Openbaring 5:13-14 
HK Sondag 52

Ons gebruik die woordjie “Amen” so maklik en sonder werklike begrip van die betekenis wat dit dra. Dit is ‘n eg Bybelse woord en tog word dit erken in die wêreld. Want amen is meer as net ‘n woord. Dit is ook ‘n Persoon. In Openbaring 3:14 staan daar: “Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie…” 

As die Jesus self in gesprek was het Hy telkemale sy sin begin met: “Amen, Amen Ek sê vir julle…” Daar is baie meer aan hierdie woordjie om jou gebed mee af te sluit. 

Ons staan vanaand stil by die doksologie van die gebed met die tema: Jesus Christus is ons

Amen.