Maranata! Laat u Koninkryk Kom!

Skriflesing: Openbaring 22; I Korintiërs 16:22
Teksvers: Openbaring 22:20
HK Sondag 48

“Laat die genade kom en laat hierdie wêreld verbygaan! Amen.
Hosanna vir die Seun van Dawid!
As iemand heilig is, laat hy kom!
En as iemand onheilig is, laat hy hom bekeer!
Maranata! (I Kor 16:22) Amen”


Dié woorde kom uit die eerste eeu n.C. uit die geskrif DIDACHé as aantekening by ons teksvers Op 22:20. Byna 2000 jaar later het die Here nog nie hierdie gebed verhoor nie… wel nog nie volledig nie. Die koninkryk se koms het immers ‘n ‘reeds en ‘n nog-nie’-perspektief, want die koninkryk is hier én aan die kom, en dààrvoor leer die Here Jesus ons bid in die tweede bede. Die koms van die koninkryk geskied op verskeie wyses en ons kyk daarna onder die volgende punte:

  • Die (weder)koms van Christus.
  • Die koms in mense-harte.
  • Die koms deur mense-hande.
  • Die koms deur ons mense-stryd.

Ons krag is by die Here wat Almagtig is! Klipdassies, het min krag, maar hulle bly teen kranse

Skriflesing: Spreuke 30:24-28
Teksvers: Spreuke 30:25; 2 Kor 12:10; Open 3:8

Ons meet dikwels die kerk se sukses in getalle, mag, gesag en impak in die wêreld. Ons hunker na gesag en mag om die evangelie uit te dra en om ons lewens te vergemaklik. Ons wil graag met krag en mag en gesag lewe en werk. Maar ons lees van ‘n klein dassie, met min krag en met min gesag wat uitermate wysheid het omdat hulle juis lewe soos wat God hulle geskape het. Daarom is die kerngedagte juis dat ons krag is by die Here, ons Rots. Ons het wel min krag, maar God is ALMAGTIG. Ons gaan na drie sake kyk:

Dassies het buitengewone wysheid met betrekking tot:

  • Blyplekke.
  • Beskermingsmetodes.
  • Oorlewing.

Laai af

Geseënd is elkeen wat die Woord bewaar

Skriflesing: Op 22:1-22
Teksvers: Op 22: 7, 14

Die sewe seënspreuke van Openbaring word voltooi met die laaste twee in die laaste hoofstuk van die boek en daarmee ook van die Bybel. Die sesde seën is ‘n teruggryp na die eerste: “Geseënd is elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar” en dan die laaste seën wat merkwaardiglik in die grondteks op twee maniere oorgebring is.

Die UBS teks lees: “Geseënd is hy wat sy kleed was” soos vertaal in die ’83 vertaling maar die Textus Receptus lees “Geseënd is hy wat sy gebooie doen” soos die ’53 vertaling.

Ons staan vanoggend stil by die tema: Geseënd is elkeen wat die Woord bewaar. Amen

Laai af

Die duiwel is los, onder die vaandel van die kruis

Skriflesing: Op 20:1-15
Teksvers: Op 20:6

Die duiwel is los! Dit is die gesig wat Johannes sien op Patmos. Waar hy kort te vore in hoofstuk 19 gesien het hoe die wederkoms en eindoordeel so te sê op die randjie is om finaal aan te breek, word hy in die volgende oomblik terug gebring na die huidige tyd… Eers word die duiwel gebind en toegesluit, en dan word hy weer losgelaat. Hierdie 1000 jarige ryk (chiliasme) bring soms verwarring, maar die saak is ook eenvoudig: Voordat Christus gekom het, was die duiwel die koning van die wêreld. Met Christus se koms is die werk van die duiwel verydel. Hy is gebind, en kan nie die evangelie stop wat aanvanklik net tot die Jode gekom het nie… Maar in die laaste tyd word hy weer losgelaat voordat die finale oordeel en die wederkoms plaasvind… Ons staan vanoggend stil by die tema: Die duiwel is los, maar onder die vaandel, die heerskappy van Christus. Amen

Laai af

CHRISTEN: Jou erenaam?

Skriflesing: Hand 11; Ps 133; Matt 5:13-16
Teksvers: Hand 11:26b; Op 3:12
HK: Sondag 12

Het jy dalk ook ‘n bynaam? Soos ou Bakkies…. die ou met die groot bakore… of Oom Piet-14dae, die oom wat so lank kan bid… Wel ek gaan nou nie vertel wat my bynaam op skool was nie, maar is seker sommige ouens het maar byname vir die dominees uitgedink of selfs uitgespreek.

Sommige byname is egter spot-name en ander is weer ere-name vir erkenning en respek. Die naam CHRISTEN is egter in alle opsigte bedoel as ‘n erenaam! En dit sê ek net omdat hierdie naam my en jou aan Jesus Christus verbind.

En as jy nou mooi diep daarna kyk, dan is dit omdat Hy Homself van ewigheid af aan jou en my verbind het. Hy is bereid om sy Naam op jou en my te skryf! Hom met my te vereenselwig?

EN jy? Wil jy jouself met Hom vereenselwig??

Laai af