Die Immanuelteken – ’n Vaste en sekere Hoop!

Skriflesing: Jes 7:1-25; Matt 1:18-25; Op 21:1-8
Teksvers: Jes 7:14 Matt 1:21,23 Op 21:3

Oor twee weke is dit Kersfees. Gewoonlik word daar nou gepreek oor Jesus se geboorte. Dit is ook reg so, want dit is die tyd van die jaar waar ons terugdink aan Jesus Christus se geboorte. Maar van Jesus se geboorte word al in die Ou Testament van geprofeteer. Trouens, terwyl Adam en Eva nog in die tuin van Eden was, in Gen 3;15, is daar deur God geopenbaar van die verlossing vir sy kinders. As ons dan Jes 7:14 lees, dan blyk dit asof daar direk van Jesus se geboorte geprofeteer word. Maar ons moet die profesieë in konteks bestudeer totdat ons uiteindelik by die volle betekenis daarvan kom. 

Ons gaan vanmôre, na die volgende drie sake kyk: 

  • Die profesie van Immanuel Jes 7:14. 
  • Die vervulling van Immanuel Mat 1:21,23. 
  • Die ewige betekenis van Immanuel Open 21:3. 

Die Here Jesus gee waarlik om vir sy kinders se swaarkry

Skriflesing: Openbaring 14 (ook 11-13); Hand 7:55; Jes 3:13; Psalm 82
Teksvers: Openbaring 14:1

In die bose dae van hierdie wêreld moet die kerk sy doel en taak steeds voluit uitleef, naamlik om God te aanbid en goeie getuies vir Hom te wees. 

Die wêreld maak dit egter nie makliker nie en bring dit hartseer en swaarkry en lyding vir die kerk van die Here. 

Die voorgestelde PEPUDA-wetgewing gaan dinge onder andere redelik ernstig ongemaklik vir ons maak. Natuurlik is dit nie iets vreemds wat met ons gebeur nie (1 Petrus 4:12). Die kerk van die Here moet dit elke dag te wagte wees en ook daarvoor voorberei (Joh 16:33). 

Die troos vandag is egter dat die Here Jesus, wat op sy ewige troon sit, regtig vir sy kerk omgee en vir sy kinders in hulle nood bystaan en optree. 

Is jy reg vir die Sonsopkoms?

Skriflesing: Op 22:6-21
Teksvers: Open 22:16

“Ek is die helder Môrester!” 

As die sonsopkoms, moet ons reg en klaar wees vir die dag se werk. Die meeste van ons staan vroeg op as dit nog donker is, bad, trek aan, eet en berei ons voor vir die dag se werk.

Want as jy laat slaap…

  • hardloop jy angstig deur die dag om alles klaar te kry, as jy vroeg opstaan,
  • kan jy rustig jou dagtake afhandel.

Om ons te waarsku dat die dag al naby is, is daar ’n helder môrester, Venus, wat helder brand en die naderende dag aandui.

In hierdie laaste gedagte-eenheid van Openbaring, handel dit oor die Christen se gereedheid vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Daarom gaan ons na drie sake kyk, hoe om ons voor te berei. Ons moet …

  • God se Woord gehoorsaam. Op 22:6-11,18-19
  • ons lewens rein hou. Op 22:15,16
  • voortdurend bid en Jesus Christus se wederkoms verwag. Op 17,20,21