(Last updated on Maart 4th, 2022)

Kerkgebou.
Ons kerkgebou beskik oor sowat 300 sitplekke. Met die oopskuif van die skuifdeure tussen the kerkgebou en die saal is daar nog ‘n verdere 300 sitplekke beskikbaar.
Die gebou is rolstoel vriendelik en handreëlings is binne en buite die kerkgebou aangebring vir hulpverlening aan bejaarde of verswakte persone.

Kerkkantoor
Die kerkkantoor hanteer en koördineer administratiewe funksies van die kerkraad en diensgroepe, die gemeentelike nuusbrief (Die Kommunikaatjie) asook die attestate en byhou van die gemeenteregister.
Veranderinge van kontak-besonderhede, adres, ensovoorts en navrae kan tydens kantoorure Ma – Do 08:15 tot 13:00 of Sondae na die oggenddiens by die Kerkkantoor aangemeld word.
Die e-pos adres is: kerkkantoor@gkcenturion.co.za

Moederskamer.
Ons moederskamer is vir die gebruik van moeders met kinders jonger as drie jaar.
Die nodige geriewe is ook naby geleë.
Groter kinders en ander lidmate wat nie in die kerkgebou vir eie redes, kan sit nie, is welkom om die diens in die konsistorie te volg. Die erediens word ook op ‘n TV skerm vertoon.

Katkisasielokale.
Ons beskik oor genoegsame katkisasielokale met toerusting waar die verskillende klasse vir kategese en kleuterkategese aangebied word.

Kerksaal
Die gemeente beskik oor ‘n ruim saal met plek vir ongeveer 300 mense en ‘n groot kombuis. Die verhuring van die saal word deur die kerkkantoor hanteer.

Orrel.
Die kerkgebou beskik oor ‘n wonderlike orrel wat in die hande van ons bekwame orreliste met groot vrug gebruik word.

Mediatoerusting
Eredienste word per beeld en klank na Konsistorie en die saal herlei.
Dataprojektors word in die kerkgebou en saal gebruik vir die gemeentesang en om noodsaaklike inligting of toeligting tydens en na eredienste te vertoon.
Nuwe lidmate word ook op hierdie wyse bekend gestel en ander belangrike inligting word met afkondigings oftoerustingsgeleenthede (soos en wanneer benodig) vertoon.
Die eredienste word direk op die Internet uitgesaal asook digitaal opgeneem en CD’s van die preke is beskikbaar by die kerkkantoor.
Preeksketse is op die web beskikbaar. Gaan na Preke.

Terrein.
Ons terrein is geskik vir parkering en kan tydens die eredienste die meeste van die lidmate se motors huisves.
Ook in die strate rondom die kerk is daar ruim parkeerplek. Die parkering word tydens eredienste en funksies deur sekerheidswagte gepatrolleer. Grasperke en bome versier die gebied rondom die kerkgebou.
Ons beskik oor braaigeriewe waar gemeentelede kan braai en ontspan tydens funksies en byeenkomste.

Sekuriteit.
Om ons veiligheid  te verseker is daar sekerheidswagte wat die terrein en strate om die kerk tydens eredienste en byeenkomste patrolleer.