Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: 2 Samuel (Page 1 of 2)

Die liturgie: Die opneem van ons liefdesgawes 

Skriflesing: II Samuel 9 lees ook II Sam 4 en 5 (1983)
Teksvers: II Sam 9 vers 13

Ons kom immers nie na die Nagmaal omdat ons onsself sondeloos of volmaak ag nie, maar omdat ons, ons saligheid buite onsself in Christus soek. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank… so lees (vir my) die mooiste sin in die Nagmaalsformulier! 

So moes die arme Mefiboset ook maar gevoel het toe hy met vrees en bewing na die paleis van koning Dawid gegaan het en tot sy verbasing aan die koning se tafel kon aansit… elke dag! En dit nogal dieselfde Dawid wat nie juis ooghare gehad het vir die kreupeles nie (I Sam 5:6-8). So bewys God se genade aan sy kinders en dit teen alle verwagting in! 

God se verbond met Dawid vir Altyd!

Skriflesing: 2 Sam 7:1-29; 2 Sam 23:1-7; 1 Kron 17:1-27; Luk 1:30-33
Teksvers: 2 Sam 7:11b-16; 1 Kron 17:11-14

Ons dink dikwels, dat as ons nie hard werk as Christene nie, God se koninkryk maar moeilik sal voortbestaan. Ons dink dikwels dat die kerk se voortbestaan van ons dienswerk afhang. 

Dawid wou vir God ‘n tempel bou, maar God woon nie in tempels wat mense maak nie. God se genade is egter so groot dat Hy ALTYD vir ons sorg en nie ons vir Hom nie. Ons dienswerk moet net in afhanklikheid, in diepe afhanklikheid en dankbaarheid geskied. 

Ons gaan na drie sake kyk: 

  • Die verbond met Dawid. 
  • Die verbond met Dawid, se verloop. 
  • Die verbond met Dawid, se vervulling. Luk 1:31-33 

Oop ore!

Skriflesing: 2 Samuel 5; Ps 40:7 
Teksvers: 2 Samuel 5:24 

Hoe goed is jou ore!? Dalk moet jy vir oortoets gaan? Jou waarnemings met geestelike jou ore is belangrik. 

Wat hoor jy? Waarna luister jy? Hoe goed is jou opvangs? Hoe goed is jou skottel(s) ingestel op die regte waarneming? Mens het nogal twee ore gekry. 

Luister en luister baie goed! Dalk hoor jy dan die stem en leiding van die Here! Geloof is uit die gehoor en gehoor is uit die Woord van God (Rom 10)! 

Die waarheid en niks minder as die waarheid

Skriflesing: 2 Samuel 18
Teksvers: 2 Samuel 18:19-33

Die verhaal van Agimaäs en die Ethiopiër (Kusiet) is ‘n nogal ietwat moeilike verhaal om vas te vang en te verstaan. Miskien moet ons meer konsentreer op die ander figuur in hierdie verhaal om daaruit te leer wat God vir ons wil sê. Of… dalk het beide Agimaäs en Dawid presies dieselfde tipe probleem en dan word dit dalk makliker om die waarheid van hierdie deel van die Bybel te verstaan. Immers, gaan die Bybel heel eerste oor dit wat ons van God kan leer ken en bely! Lees dus gerus die gedeelte behoorlik deur en probeer bepaal wat die werklike verskil was tussen die twee boodskappers. En as ons dit kan begryp kan ons dit ook gemaklik toepas op die prediking tydens die doop en opvoeding van die kinders in ons gemeente. Dit lyk tog wel of Dawid juis daarin (sy opvoedingstaak) so ietwat ernstig gegly het.

Laai af

Die geritsel in die toppe van die melkbosse Die Here verslaan sy en ons vyande

Skriflesing: 2 Sam 5:17-25
Teksvers: 2 Sam 5:24

As jy die geritsel in die toppe van die melkbosse hoor moet jy weet dit is die teken van die Here om aan te val. Doen dit blitsvinnig en sonder om te wag. Die geheim van sukses is gehoorsaamheid! Gehoorsaamheid aan God!

Wie luister sal oorwin! Wie verloor in die lewe, is die wat ongehoorsaam is! Gehoorsaamheid aan God is om altyd na God te gaan en raad en leiding te vra in jou hele lewe onder elke omstandigheid. Dawid het telkemale na die Here gegaan en die Here geraadpleeg.

Raadpleeg jy die Here in al jou doen en late? Vra jy na sy wil in alles wat jy doen?

Laai af

Tweede gebod: EIEWILLIGE GODSDIENS!

Skriflesing: Num 4: 1-6,15-20; I Sam 4:1-11; II Sam 6:1-11; I Kron 15:11-15; Kol 2:20-23 en Op 3:20
Teksvers: II Samuel 6:6-9
HK Sondag 34 en 35

In HK Sondag 34 en 35 word die eerste twee Gebooie behan-del. Die Eerste gebod handel oor Wie alleen aanbid moet word. Afgode is taboe. Daar is net een Here en Hy is God. Die Twee-de gebod handel dan oor HOE hierdie God aanbid wil word. Nie deur die eiewillige maak van beelde nie maar liewer deur te luister na sy Woord en te probeer om liewer beeld van God te wees as om beelde te maak.
In die Skrif kry ons te make met die profete wat waarsku teen die eiewillige godsdiens van die mens. Die goue kalf was ’n voorbeeld. Ons eredienste en aanbiddingswyses kan ook soms so eiewillig raak dat dit voor God geen waarde meer het nie. Ussa se dood was die gevolg van Dawid se onbedagsame eiewilligheid. Hy het nie met God rekening gehou nie. Christus wil nie buite staan nie. Kom ons nooi Hom binne, in ons lewens-liturgie in!

Laai af

« Older posts