Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Habakuk

Die HERE ons God is Heilig

Skriflesing: Habakuk 1:12-3:19
Teksvers: Habakuk 2: 20
HK: Sondag 34

Habakuk worstel met die gedagte dat God toelaat dat die Chaldeërs wegkom met moord. Op sy wagtoring gaan sit hy, en dan antwoord die Almagtige dat hy geduldig moet wees om te sien wat gaan gebeur.
Nadat al die sondes en onreg aangewys is, bid die profeet ‘n hartroerende gebed van God se redding. Dan erken hy wat gebeur het die oomblik toe God teenwoordig is.
Ons besef nie elke dag Wie God is nie. Ons raak so gewoond aan ons rituele en gebruike. Habakuk herinner ons die Almagtige God wat ons aanbid is Heilig.