Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: 1 Tessalonisense

Die liggaamlike opstanding uit die dood

Skriflesing: 1 Tess 4:13—18 (1983)
Teksvers: 1 Tess 4: 18,14
HK Son 22

Die dood is en bly vir ons op aarde ‘n finaliteit van afskeid. Dit bly vir ons ‘n hartseer tyd van treur en verlang. As ‘n geliefde sterf is sy plek leeg. Nogtans het ons as Christene ‘n vaste en lewende hoop. Ons treur nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ons het ‘n vaste hoop van waarheen ons gaan. Die Skrif is ook duidelik dat ons eindbestemming, is vir ewig. 

• Die ewige lewe is ‘n groot troos vir Christene. 
• Die liggaamlike dood is net ‘n tydelike slaap. 
• Die liggaam en siel sal permanent herenig, met die wederkoms. 

Ons gebed vir heiligmaking

Skriflesing: I Tessalonisense 5
Teksvers: I Tessalonisense 5:23-24

Hierdie kort brief is waarskynlik Paulus se heel eerste brief aan ‘n gemeente. Hy sit op ‘n afstand, waarskynlik in Korinthe, en skryf aan hierdie gemeente vér daarvandaan. 

Hy kry nuus deur Timoteus en Silas (Silvanus) wat nou vanaf Tessalonika by hom aangekom het. Dit gaan goed met hierdie klein kerkie en hulle volhard in die geloof. Sy fokus is veral op hulle voorbereiding vir die wederkoms wat naby is. 

Ook ons teksverse is sy gebed dat hulle in hierdie voorbereiding sal volhard en groei. Die troos dat ons dit sal regkry, lê in die feit dat die getroue God dít wat Hy in ons begin het ook sal klaarmaak tot op die jongste dag (vgl Fil 1:6). 

In Christus word ons geloofswerke sigbaar in die liefdesywer deur volharding in die hoop

Skriflesing: 1 Tessalonisense 1:1-10 Handelinge 17:1-14
Teksvers: 1 Tessalonisense 1:3

Kort nadat Paulus en Barnabas terug gekeer het van Jerusalem oor die vraagstuk van die besnydenis by die heidene, besluit hulle om op ‘n tweede sendingreis te gaan en die nuwe gelowiges te ondersteun. Silas gaan saam met Paulus en hulle besoek weer die gemeentes in Listre, Ikonium en Derbe waar hulle Timoteus vind en saam neem.

Deur die Heilige Gees word hulle gewys om na Europa te gaan. In Filippi word die eerste gemeente in Europa gestig, waarna hulle verder reis tot in Thessalonika. Na drie weke moet hulle inderhaas vlug, en kort daarna skryf Paulus hierdie brief waarin die drie sake sommer uit die staanspoor genoem word oor die

  • werk van hulle geloof
  • inspanning van hulle liefde
  • volharding van hulle hoop in Christus

Ons Koinonia moet tog asseblief net aanhou!

Skriflesing: I Tess
Teksvers: I Tess 4:1 en 10

Ons sluit vandag die jaartema vir 2018 af. Die bedoeling met ons tema, “Ons gee om”, was om die gemeente te leer en te herinner om ware ‘koinonia’ (gemeenskap van die heiliges in die liefde en omgee vir mekaar) te beoefen. So het ons dan die tema op ons jaarprogram gehad en gereeld daaroor gehandel in ons prediking en toerusting van die gemeente. Ons kon uit die Woord van die Here leer wat dit is om mekaar lief te hê, soos Christus ons liefhet.

Paulus skryf aan die Tessalonisense om hulle te herinner aan ware koinonia, die broederliefde (Gr: filadelfia), soos hy dit noem. Die apostel is besorg oor die kerk dat hulle hul geesdrif sal verloor soos die tyd aanstap. Ons wil mekaar vanaand in die Woordbedie-ning en by die Nagmaal herinner aan die ware broederliefde wat ons met volharding en toewyding moet aanhou beoefen, ook nou dat daar ‘n nuwe jaartema aangekondig is.

Laai af