God is Waarheid en Satan is Leuen!

Skriflesing: Rom 1:18-32
Teksvers: Rom 1:18,25
HK Sondag 43

  • God is waarheid! Ps 31:6 “God van trou/waarheid.”
  • Jesus Christus is die waarheid. Joh 14:6 “Ek is die …waarheid..”
  • Die Heilige Gees is die waarheid. Joh 14:17 “Die Gees van die Waarheid”
  • Die Woord is die waarheid. Joh 17:17 “U woord is die waarheid.”

Satan is die leuen. Joh 8:44 “…En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is ‘n leuenaar en die vader van die leuen.” Die negende gebod verbied daarom die leuen en dat ons leuens mag vertel. Satan het in die paradys reeds bevestig dat hy “die vader van die leuen is.” (Joh 8:44) (pseudo – leuen) In Jesus Christus moet ons altyd die waarheid (aletheia – waarheid) praat. (Ef 4:25).

 

Jesus is die ware mens dra die volle las van ons sondes

Skriflesing: Johannes 18:28-19:19
Teksvers: Johannes 19:5

Vir die afgelope paar maande het ons gesien hoe gewone mense se lewens verander word as God ingryp. Hulle was moeg en uitgeput, hulle omstandighede was sleg en hulle toekomsperspektief was sonder hoop. Deur die kragtige hand van God, het hierdie mense net soos ons, uitsonderlike dinge vermag.

Al was hulle in sak en as. Al was hulle magteloos en het gevoel of hulle lewe sonder betekenis is, wys die Here ons op die waarde van ons lewens en hoe kosbaar ons is in Sy oë.

Tog is daar een mens wat meer gedoen het as hulle almal saam. Een mens, wat die enige en ware mens is. Hy wat nie deur sy omstandighede bepaal hoe Hy optree nie, maar wat doelbewus Sy Eie heerlikheid prysgegee het en die volle las van ons sondes gedra het. Ons staan stil by die mens, Jesus Christus, die volle openbaring van God, die Woord wat vlees word. Amen

Laai af

Ons grootste skat is ons rykdom in God

Skriflesing: Lukas 12:13-21
Teksvers: Lukas 12:20-21
HK Sondag 42

Om te steel is so deel van ons alledaagse lewe dat ons al gewoond geraak het daaraan. Ons sien en hoor en ervaar hoe diefstal elke dag oor die nuus uitbasuin word. Nie net hoe die land se koffers kaal gestroop word deur korrupsie nie, maar ook die fisiese daad van roof. Ons huise het tronke geword om diewe en rowers uit te probeer hou.

Diefstal strek baie verder as net om iemand te beroof deur hulle besittings te neem. Soms kan ons steel sonder om iets te vat. Ons steel met die oë, ons steel met die mond. Ons steel tyd, ons steel eer, ons steel liefde en omgee. Ons kan immers die Here besteel deur die gawes wat Hy gee vir onsself te gebruik.

Ons staan vanaand stil by die tema: ons grootste skat is ons rykdom in God. Amen

Laai af