DIE VOLLE WAPENRUSTING VAN GOD

Skriflesing: Efesiërs 6:10-20; Jakobus 4:7
Teksvers: Efesiërs 6:10,11 

Die stryd tussen die Bose en die mens is egter ‘n ongelyke stryd: Satan is magtig en het duisende magtige engele wat vir hom werk. Die mens daarenteen is ‘n nietige mens wat nog teen die sondige natuur ook moet stry. Satan sou dus ‘n groot voorsprong op ons hê en maklik vatkans kry. 

God wat almagtig is, het egter in sy genade by ons kom staan deur Jesus Christus. En in sy genade gee Hy ons die volle wapenrusting… sodat ons beslis staande KAN bly tot die einde toe. 

Trek dit aan en bly op jou pos! 

Christus is die geheim van ons lewe

Skriflesing: Kolossense 1:21-29
Teksvers: Kolossense 1:26-28

Die geheim is uit! Die groot misterie is bekend gemaak. Niemand hoef ooit meer te wonder wie die Verlosser van die wêreld is nie, ook nie ek en jy nie! Want God het in sy groot liefde besluit om sy Seun aan die ganse wêreld te openbaar as die ewige Verlosser. Hy is die selfopenbaring van God se genade en oordeel. As jy hierdie geheim leer ken het, mag jy dit nie vir jouself hou nie! Jy moet al jou kragte inspan om dit uit te leef en te verkondig! Hoe doen ‘n mens dit: deur vermaning en wysheid en onderrig. Net soos hierdie kindjie vanmore voor die Here gestel word, so moet elke mens voor God gestel word. Amen 

God het geskape, gevul en gerus!

Skriflesing: Gen 1:1-2:4
Teksvers: Gen 2:4 

Die magtigste president, die rykste man, is ’n krummeltjie teen die Almagtige God se mag. Want hulle kan baie praat en dreig en belowe en niks gebeur nie. MAAR wanneer God praat, gebeur dinge. Hy het gepraat en die aarde, see en hemele is geskape. Op Sy Magswoord, gebeur dinge. 

Ons gaan na drie sake kyk! 

  • God het geskape
  • God het gevul.
  • God het gerus 

Aanskou hoe die Here vir julle veg en loof Hom!

Skriflesing: 2 Kronieke 20:1-34
Teksvers: 2 Kronieke 20:17

As dinge vir ons té veel raak en ons skrik vir die omstandighede en die bedreigings van ons tyd, roep die Woord van die Here ons op om sy oorwinnings in herinnering te roep. Kyk hoe het Hy sy volk in die ou tyd telkens uit die grootste benoudhede verlos. Kyk dan na die Nagmaaltekens en weet: Die Here voer selfs die stryd vir ons. Ons is deel van sy koninkryk waarvan Hy die Oorwinnaar-Koning is! 

God is EWIG

Skriflesing: Gen 1:1-5; Ps 90:1-6; Ps 92:1-16
Teksvers: Gen 1:1 

  • God is ewig – voor die Skepping. (Genesis) 
  • God is ewig – in die Skepping. (Vanaf Genesis tot Openbaring) 
  • God is ewig – na die Skepping (In die ewige heerlikheid)