Jesus Christus is ons GROOT Hoëpriester

Skriflesing: Heb 4:14-5:10
Teksvers: Heb 4:14,15; 2 Kor 5:21; 1 John 3:5; 1 Pet 1:19
HK Sondag 14

Jesus Christus het ook die menslike natuur aangeneem deur soos ‘n mens gebore te word en waarlik self mens ook te word. Hy is gebore uit die maagd Maria. Maar Hy kan alleenlik ons Middelaar wees omdat Hy waarlik God en mens is, SONDER SONDE!

  • Die Hoëpriester was ‘n mens met sonde.
  • Die Groot Hoëpriester was sonder sonde.
  • Die Groot Hoëpriester was volkome Heilig.

Wens na God se wil

Skriflesing: 1 Konings 3:1-15
Teksvers: 1 Konings 3:9-10

As die Here vandag vir jou een wens sou gee, waarvoor sou jy vra? Met hierdie wens kan jy vra net wat jy wil, maar jy kry net een wens. Die meeste van ons het lankal ons wenslysie gereed. Vir die meeste van ons lyk ons wenslysie en ons gebedslysie nie so heeltemal eenders nie. 

Ons kyk vanoggend na hierdie uitsonderlike en tegelyk merkwaardige gebeurtenis dat Salomo se grootste drome waar word en die invloed wat dit het op die geskiedenis wat volg. 

Aangenome kinders van die Koning!

Skriflesing: Joh 1:1-14; I Joh 3:1-10; Joh 3:1-8
Teksvers: Johannes 1:12,13
HK Sondag 13

As ons in HK Sondag 13 bely dat Jesus die “Eniggebore” Seun van God is, dan het dit opsigself niks te make met sy menswording nie. Dit is nie ‘n belydenis aangaande sy geboorte in Betlehem toe Hy mens geword het nie! Dat Hy die “Eniggeborene” is (vgl Jh 3:16) dui op sy oorspronklike en ewige afkoms: Hy is uit die Vader “gebore”. Die geloofsbelydenis van Nicea bely dan: “…gebore nie gemaak nie, één in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het”.

Wat uit ‘n mens gebore is, is mens. Wat uit ‘n dier gebore is, is dier. Maar… wat uit die Vader gebore is, is God, self God, soos God die Vader self. En Jesus Christus is die ENIGSTE ene wat só die egte Seun van God is en dus van ewigheid af self God is. Hy gaan uit van die Vader. Hy en die Vader is een (Joh 10:30). Athanasius: ”Hy is God uit die wese van sy Vader, voor alle tye gegenereer…” .

As ons dus deur die wedergeboorte kinders van God geword het is ons sy “aangenome” kinders!