Verloën jy Jesus of wen jy die geestelike stryd met ‘n Oorwinningsperspektief?

Skriflesing: Luk 22:1-71; 1-6; 14-23; 31-34; 47-53; 54-62 
Teksvers: Luk 22:3-6; 21-23; 31;47,48; 60-62 
HK Sondag 52 

Judas Iskariot, self ‘n dissipel op sy tyd en Petrus, self ‘n lieflings-dissipel, verloën onse Here Jesus Christus. Dit is ‘n bewys van die skrikwekkende sondemag. 

Weens die sonde is ons in ‘n ononderbroke geestelike stryd teen die Satan, die sonde en ons eie vlees gewikkel. Ons moet nie een oomblik ons waaksaamheid verslap nie, want ons verkeer gedurig in die versoeking. 

Daarom dat ons Here Jesus Christus ons ook geleer het om te bid:…. 

“Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.” 

Van Stryd tot Oorwinning in en deur Christus

Skriflesing: 2 Tim 4:6-8 
Teksvers: 2 Timoteus 4:6-8 

Vandag doen 21 kinders van ons gemeente Publieke Belydenis van Geloof in Jesus Christus! Ons kyk terug op die opvoedingspad en dan vorentoe na die stryd wat nog voorlê… 

Ten minste gee die Here ook die belofte van oorwinning! 

Onthou die jaartema: Meer as Oorwinnaars deur Hom! Meer as net wenners in hierdie lewe. Daar wag ‘n kroon (Grieks:stefanos)van oorwinning! Dit opsigself dra al die belofte van die oorwinning. En dan word dit genoem ‘die kroon van geregtigheid’! 

Laat ons mooi nadink oor die stryd op die pad vorentoe, maar vashou aan sy beloftes! Daar wag ‘n groot verrassing .

Jou vra om vergifnis moet ook vergewensgesind wees!

Skriflesing: Matt 18:21-35; Lukas 7:36-50 (Matt 6:9-14; 1 Joh 1:5-10) 
Teksvers: Luk 7:47; Matt 18:31-33 
HK Sondag 51 

Die bede om brood en die bede om vergifnis word in Matteus 6:12 met die woordjie “en” aan mekaar verbind. Die mens het beide ewe nodig: brood vir die liggaam en vergifnis vir die siel! So leer die Woord ons dat die mens nie net van brood alleen sal lewe nie… Daar is dus ‘n heilige balans tussen die stoflike en geestelike. 

As jy egter mooi nadink, is die laste van jou sondeskuld veel erger as broodsgebrek. Die las van ‘n skuldige gewete en skuldgevoelens is dikwels die oorsaak van gebroke verhoudinge. Dit kan net heel word deur ware vergifnis. Vir daardie regte gesindheid moet ons bid. Vergifnis genees en heel. Daarom leer Jesus ons om te bid vir vergewing, mààr dan ook vir ‘n gesindheid waarin ek ook van harte gewillig is om my naaste opreg te vergewe.

Die vreugde van die HERE is ons toevlug

Skriflesing: Nehemia 8:1-19
Teksvers: Nehemia 8:11 

Uit die lewe van Dawid het ons gesien hoe dit hom bly maak om die Here te dien. Maar na Dawid gesterf het, het dinge in Israel erg skeef geloop. Die stamme is in twee ryke verdeel en die godsdiens in Israel en Juda verval tot materialisme. 

Nie net is Israel in ballingskap weggevoer na Assirië nie, ook Juda is na Babel. Na 70 jaar in ballingskap kom daar van die ballinge terug om Jerusalem en die tempel te herstel. Onder Serubabel sukkel dit, en Sagaria en Haggai wys die mense op hulle dubbele standaarde. Hulle bly in betimmerde huise, maar die tempel lê stukkend. Die volk herstel die tempel, maar die mure van die stad is nog stukkend. 

Dit is op navraag wat Nehemia, die skinker van die koning van Babel, hoor dat dinge in Jerusalem nie goed gaan nie. Tot nog toe was Nehemia te vrede met sy luukse lewe in die heidendom. Hy besef hy kan nie stilsit en maar net toekyk hoe die kerk tot niet gaan nie… Ons staan vanoggend stil by die voltooiing van die mure as die volk die wet vir die eerste keer in ‘n lang tyd hoor en hulle reaksie op God se genade… Amen