Nuus

(Last updated on November 29th, 2020)

Eredienste

08:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank. 09:30 erediens word nie uitgesaai nie en is ‘n herhaling van 08:00.
11:30 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar

  • Jan Heystek ondergaan komende week ʼn prosedure (A10—082 337 0081).
  • Cimel du Toit het ʼn draai in die hospitaal gemaak (C15—078 272 87312).
  • Theo Westervelt ondergaan komende week ʼn knie-operasie (C9—667 1506).
  • Meelewing word betuig met Nannie du Plessis, Hannelie Grobler (dogter), familie en vriende na die afsterwe van ds Pieter du Plessis emerituspredikant gedurende die week. Begrafnisreëlings: Woensdag, 2 Des om 09:00 by Pta-Oos begraafplaas, troos-diens is 10:30 vanuit ons gemeente.

Geluk

  • Andre en Chané met die doop van Marnus Beumer.
  • Ben en Larita met die doop van Ané Steyn.

Katkisasie

Die Katkisasiekommissie is besig met die beplanning vir die aanbieding van katkisasie in 2021 en benodig nog ’n paar onderwysers, veral aflos-onderwysers vir wanneer een van die huidige onderwysers nie beskikbaar is nie.

Stuur asseblief net ’n kort boodskap of skakel Pieter van der Dussen by 082 416 7188 indien jy graag wil betrokke raak by hierdie baie belangrike deel van ons gemeente se werk.

Lees die kommunikaatjie vir nog nuus.

Kollektes

…kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper:

Vir Barmhartigheid:

 

 

 

 

 

 

Kerkkas (of soos aangekondig):

 

 

 

 

 

 

Skep Hoop fonds:

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/