Nuus

Eredienste

09:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank. 
11:30 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar:

  • Willem Prinsloo ondergaan komende week ʼn operasie (C15—082 900 8495).
  • Anne-Marie Kruger ondergaan môre ʼn prosedure (C4—082 487 1416).
  • Mossie Venter sterk nog aan in Unitas Hospitaal (B7—083 564 2957).
  • Meelewing word betuig met Hennie en Johan vd Walt; Hendri en Jetske vd Walt; familie en vriende na die afsterwe en begrafnis van Talita gedurende die week.

Baie Geluk

  • Jaco en Camilla met die doop vanoggend van Mieke Pretorius.

Katkisasie

Vandag: Les 4, Ps 9:1,7,10 Volgende week: Les 5, Ps 9:1,7,10

Gr 8-11 soos gereël deur onderwyser

Vir meer inligting oor hoe Google Classroom vir katkisasie gebruik word en hoe om aan te sluit, besoek https:// bit.ly/3qGIL80 of skandeer die blokkie:

Meer inligting is hier beskikbaar.

Kommunikaatjie

Lees dit hier

Kollektes

…kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper:

Vir Barmhartigheid:

Kerkkas (of soos aangekondig):

Skep Hoop fonds:

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/