Nuus

Eredienste

09:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank. 
11:00 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar:

“…die Here sal my onder sy sorg neem.” Ps 27:10

  • Ds Gerrit en Rika Kruger sterk tuis aan met Covid.
  • Baie sterkte aan al ons lidmate wat in die hospitaal/tuis aansterk met Covid of tans in self-isolasie is.
  • Meelewing word betuig met :
    • Andre en Elize Pretorius na die afsterwe van Andre se vader.
    • Engel en Dineke de Jonge na die afsterwe van hul dogter.

Lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra.

Katkisasie by die huis

Die besluit om kerklike aktiwiteite weens Covid 19 op te skort, raak ongelukkig ons katkisasie ook. Ouers word opgeroep om asseblief die katkisasie met hulle kinders by die huis te behandel en ons onderwysers het onderneem om weer hiermee te help.

Hou gerus Google Classroom en/of WhatsApp dop vir ’n boodskap en riglyne vir die betrokke lesse. Die geskeduleerde werk vir hierdie kwartaal is darem feitlik afgehandel. Die nuwe kwartaal se program sal so gou moontlik beskikbaar gestel word.

Vandag (20Junie) en volgende week: Hersiening

Gr 8 -11 soos gereël deur onderwyser

Navrae: Pieter van der Dussen 082 416 7188 / vddussenpieter@gmail.com

Kerkkamp

8-10 Oktober,
Udolpho Rivierplaas, Parys (www.udolpho.co.za)
Tariewe is soos volg:
Kampstaanplek: R380pn vir 5 persone
5 Bed chalets R800pn
4 Bed chalets R640pn
Belangstellendes kontak PW Groenewald 082 899 0342

Kommunikaatjie

Lees dit hier

Kollektes

…kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper:

Vir Barmhartigheid:

Kerkkas (of soos aangekondig):

Skep Hoop fonds:

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/