Sonder goeie werke is ons geloof dood

Skriflesing: Jakobus 2:14-26
Teksvers:  Jakobus 2:17
HK: Sondag 32

Wat ‘n verskriklike aanklag: Sonder goeie werke is jy geestelik morsdood! Baie mense reken dat ons nie enige iets kan saamneem hemel toe nie, en tog bly dit duidelik dat ons nie sonder goeie werke die hemele sal kan binnegaan nie.

Daar is wel ‘n wesenlike onderskeid: Ons doen nie goeie werke om in die hemel te kom nie, nie om gered te word nie, maar omdat ons gered is. Goeie werke is die bewys van ons verlossing.

Ons staan vanaand stil by die tema: Sonder goeie werke is ons geloof dood. Amen

Laai af

Dankbaarheid teenoor God word geopenbaar in goeie werke!

Skriflesing: Mat 5:13-16
Teksvers: Mat 5:16
Mat 5:13 “Julle is die sout vir die aarde…” Sout het net waarde as dit vars en bruikbaar is.
Mat 5:14 “Julle is die lig vir die wêreld….” Lig moet diensbaar wees anders word dit weggesteek en is onbruikbaar.
Mat 5:16 “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”
Ons gaan vanaand na drie sake kyk:
1 Dankbaarheid word openbaar in goeie werke.
2 Dankbaarheid word openbaar in ’n nuwe lewe.
3 Dankbaarheid word openbaar in die verheerliking van God.