Staan vas in die geloof en bevestig jou liefde

Skriflesing: 2 Korintiërs 1:1-2:11
Teksvers: 2 Kor 1:7, 24 en 2:8

Dit is bykans twee jaar nadat Paulus sy eerste brief aan die gemeente in Korinte geskryf het. Daardie hardvogtige en liefdelose gemeente wat elkeen net op sy eie belange fokus. Tog is die inhoud van hierdie tweede brief so totaal anders. Hulle was immers nog altyd die gemeente van God, al was hulle so sondig. 

Ook hulle het ervaar wat dit beteken om te ly ter wille van die evangelie. En die troos waarmee hulle getroos is, kan hulle ander mee vertroos. Want hulle hoop is vas. Hulle geloof is standvastig, en hulle liefde moet weer en weer bevestig word. 

So is Paulus se woorde en vermaninge nie om baas te speel oor hulle geloof nie, maar juis om ‘n medewerker te wees aan hulle vreugde. Amen 

Sondelose, as sondaar behandel, sodat sondaars kan lewe

Skriflesing: 2 Kor 4:16-5:21
Teksvers: 2 Kor 5:21
HK Sondag 15 + 16 Vr en antwe. 37,40,42

Die boodskap van versoening dui die grond van ons verlossing aan. Jesus Christus het ons met God versoen deur die toorn van God oor die sonde in ons plek te dra. Dit is die boodskap wat vir ons verlossing bring. Jesus se versoeningsdaad is die rede hoekom Hy vir ons betaal het sodat ons die ewige lewe kan hê.

  • Jesus Christus was en is sonder sonde.
  • Jesus Christus is as sondaar behandel.
  • Jesus Christus is die rede hoekom ons kan lewe

Jou lewe is ‘n brief van Christus

Skriflesing: 2 Korintiërs 2:12-3:18
Teksvers: 2 Korintiërs 3:-2-3
HK Sondag 12 V&A 32

Waarom word jy ‘n Christen genoem? Dit is nie ‘n vraag wat gereeld gevra word nie. Mense sal eerder vra of jy ‘n Christen is of nie. En die algemene begrip rondom Christenskap is baie breed. Enige iemand wat die Bybel lees en Jesus erken word as Christen gereken.

Tog is daar baie meer aan jou geloof as net dit wat jy op die oppervlak sien. Jou lewe is ‘n getuienis vir ander mense. Dit is ‘n ope brief vir almal om te lees. Wat staan in jou brief geskryf? Amen

Die Triomferende Kerk

Skriflesing: 2 Korintiërs 2:12-17
Teksvers: 2 Korintiërs 2:14 

Paulus is redelik teleurgesteld in die gang van sake in die gemeente en ook oor die feit dat hy vir Titus in Troas misgeloop het (vs 13). Sy planne werk nie altyd uit nie. 

Die alledaagse katastrofes is genoeg om mens moedeloos te maak, totdat jy weer anders na die gebeure kyk. Kyk maar altyd daarna in die lig van Christus se oorwinning. Dan raak jy weer positief en gemotiveerd tot roepingsvervulling. 

Ds Maarten van Helden 

Wapens vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen

Skriflesing: 2 Kor 5:11-6:12: Ef 6:10-20
Teksvers: 2 Kor 6:6,7; Jes 55:6

‘n Bekende en tog ‘n onbekende vyand is besig om die wêreld aan te val. Ons is almal baie bang vir hierdie vyand wat ons nie kan sien nie, maar die gevolge van sy teenwoordigheid beleef. Ons beleef die gevolge met inperkings, met siekes met oorvol hospitale, met selfs die dood. Die vyand self, die Covid 19 virus met al sy variante, kom van Satan self. Die doel is om God se kinders van Hom af weg te trek vanweë ongeloof, kleingeloof, dalk verwyte ens. Op allerlei manier is die Satan elke dag besig om die kerk, Christene aan te val en te probeer oorwin. Paulus verduidelik hier aan die gemeente van Korintiërs sy wapens, aanvals- en verdedigingsmetodes en sy doel met sy dienswerk in hierdie stryd.

  • Paulus se wapens.
  • Paulus se aanvals en verdedigingsmetodes.
  • Paulus se doel.

Die 2e gebod: Hoe die onsienlik God gedien wil word

(geen eiewillige godsdiens nie)
Skriflesing: Eks 20:1-6; Kol 1:14-23; 2 Kor 3:18
Teksvers: Eks 20:4-6 (2 Kor 3:18)
HK: Sondag 35

Die eerste gebod leer ons WIE ons moet – die Here, God alleen, want daar is nie ander gode nie. Die tweede gebod leer ons HOE ons hierdie God moet dien en hoe nie! In kort verbied God enige eiewillige vorm van godsdiens en gebied (leer) ons om voortdurend te vra of ons godsdiens werklik vir die Here aanneemlik is. As God dan die Onsienlike is, kán en mág ons nie karikatuurbeelde van Hom maak of maar net doen waarvan ons hou nie.

Die Woord staan sentraal in die erediens – nie net die prediking nie, maar ook alles wat ons daar aan God aanbied. Die erediens is egter die voorloper van ons daaglikse lewensliturgie, om alles elke dag te doen “soos vir die Here”. Vra jou dus voortdurend af of dit wat jy doen vir Hom aanneemlik is (Ef 5:10). Dan sal ons nie beelde van God maak nie, maar eerder beeld van God wees!!

Laai af