Werk vir ‘n beloning?

Skriflesing: 2 Kor 5; Matt 25:14‑23; Op 20
Teksvers: 2 Korintiërs 5:10

Is hier ‘n spanning in die Heidelbergse Kategismus te bespeur? Die evangelie is immers een van genade en nie verdienste nie. 

En tog wil die Here sy kinders wat aan Hom getrou is, beloon? Hoe werk hier beloning dan as ons so sterk oortuig is dat ons alles net uit absolute genade van die Here ont-vang? Waarom sal ons dan nog voor die regterstoel van die Here Jesus moet verskyn? 

Gehoorsaamheid aan God bring vreugde!

Skriflesing: 2 Kor 7:2-15
Teksvers: 2 Kor 7:9-11

Paulus is vol blydskap omdat die Korintiërs aan God gehoorsaam was

Paulus is vol blydskap. Hy is so bly dat hy die gemeente van Korinte aanprys en dit duidelik stel, dat hy trots op hulle is. In die ’53 vertaling sê hy sy roem oor hulle is groot. Wat bring ware of opregte roem en trots en blydskap in ’n gelowige se lewe? Daar is net een saak en dit is as ons in gehoorsaamheid aan God en sy gebooie lewe. 

Dit vra van ons drie dinge… 

  • Inkering 2 Kor 7:9 
  • Bekering 2 Kor 7:10 
  • Opregtheid 2 Kor 7:11 

Jesus Christus is ons GROOT Hoëpriester

Skriflesing: Heb 4:14-5:10
Teksvers: Heb 4:14,15; 2 Kor 5:21; 1 John 3:5; 1 Pet 1:19
HK Sondag 14

Jesus Christus het ook die menslike natuur aangeneem deur soos ‘n mens gebore te word en waarlik self mens ook te word. Hy is gebore uit die maagd Maria. Maar Hy kan alleenlik ons Middelaar wees omdat Hy waarlik God en mens is, SONDER SONDE!

  • Die Hoëpriester was ‘n mens met sonde.
  • Die Groot Hoëpriester was sonder sonde.
  • Die Groot Hoëpriester was volkome Heilig.

Staan vas in die geloof en bevestig jou liefde

Skriflesing: 2 Korintiërs 1:1-2:11
Teksvers: 2 Kor 1:7, 24 en 2:8

Dit is bykans twee jaar nadat Paulus sy eerste brief aan die gemeente in Korinte geskryf het. Daardie hardvogtige en liefdelose gemeente wat elkeen net op sy eie belange fokus. Tog is die inhoud van hierdie tweede brief so totaal anders. Hulle was immers nog altyd die gemeente van God, al was hulle so sondig. 

Ook hulle het ervaar wat dit beteken om te ly ter wille van die evangelie. En die troos waarmee hulle getroos is, kan hulle ander mee vertroos. Want hulle hoop is vas. Hulle geloof is standvastig, en hulle liefde moet weer en weer bevestig word. 

So is Paulus se woorde en vermaninge nie om baas te speel oor hulle geloof nie, maar juis om ‘n medewerker te wees aan hulle vreugde. Amen 

Sondelose, as sondaar behandel, sodat sondaars kan lewe

Skriflesing: 2 Kor 4:16-5:21
Teksvers: 2 Kor 5:21
HK Sondag 15 + 16 Vr en antwe. 37,40,42

Die boodskap van versoening dui die grond van ons verlossing aan. Jesus Christus het ons met God versoen deur die toorn van God oor die sonde in ons plek te dra. Dit is die boodskap wat vir ons verlossing bring. Jesus se versoeningsdaad is die rede hoekom Hy vir ons betaal het sodat ons die ewige lewe kan hê.

  • Jesus Christus was en is sonder sonde.
  • Jesus Christus is as sondaar behandel.
  • Jesus Christus is die rede hoekom ons kan lewe