Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: 2 Korintiërs (Page 1 of 6)

Die nuwe lewe raak sigbaar in jou beursie

Skriflesing: 2 Korintiërs 8 (1983)
Teksvers: 2 Korintiërs 8: 8,9

Ons sit die reeksprediking uit die Tweede Korintiërbrief voort, met die oorhoofse jaartema van “Die Nuwe Lewe in Christus” ( 2 Kor 5:17). 

Iemand het onlangs in sy preek gesê hierdie hoofstuk is nie vir die finansieel-sensitiewe lesers nie! 

Maar op die ou end praat Paulus nie oor geld nie maar oor ons houding en die gesindheid van nuwe harte. So word ons ‘n aansporing vir mekaar as ons ons geloof praktyk maak. 

Daaglikse bekering—ʼn teken van jou nuwe lewe in Christus

Skriflesing: 2 Korintiërs 7 (1983) 
Teksvers: 2 Korintiërs 7:9-11 

Ons sit nou weer die reeksprediking uit die Tweede Korintiërbrief voort, met die oorhoofse tema van die Nuwe Lewe van die Christen (Jaartema – 2 Kor 5:17 – Nuwe lewe in Christus). 

Prakties gesproke is die belangrikste deel van hierdie nuwe lewe juis dit wat Paulus graag by sy lesers wou vind en tot ‘n mate ook gekry het, nl. BEKERING. Ware bekering gaan egter dikwels met diepe worstelinge en droefheid gepaard soos waarna Paulus in hierdie hoofstuk verwys. 

Die sogenaamde ‘Trane-brief’ wat waarskynlik tussen Eerste en Tweede Korintiërs aan die gemeente gestuur is, dien as agtergrond vir die verstaan van Paulus se betoog en ons fokusteks. 

God se vermaning teen ‘n wêrelds-gesindheid en sy oproep tot toewyding

Skriflesing: 2 Kor 6:14-7:1 (1983)
Teksvers: 2 Kor 7:1

God het ons in hierdie wêreld geplaas met ‘n doel en ‘n taak. Ons doel en taak is eerstens om tot eer van God te leef en tweedens om die evangelie uit te dra. Maar alhoewel ons in hierdie wêreld leef, moet ons nie soos die wêreld leef nie. Dit beteken ons moet heilig leef soos hemelse burgers. Dit moet ons strewe wees. Ons moet elke dag in liggaam en gees ons daarna streef om heilig te lewe. Paulus het as apostel en Christen ‘n voorbeeld gestel. 

Ons gaan na drie sake kyk: 

  • Paulus se oproep tot erkenning van sy werk. 
  • Paulus se vermaning teen ’n wêreldse-gesindheid. 
  • Paulus se oproep tot toewyding. 

Laat julle met God versoen!

Skriflesing: 2 Korintiërs 5:11-6:13 (1983)
Teksvers: 2 Korintiërs 5:19-21

Die apostel verdedig steeds sy eie apostoliese gesag teenoor die gemeente in Korinte, Griekeland. Dis soos iemand wat agent is van ‘n agentskap (franchise)… Hy verdedig nie die agent nie maar wel die agentskap.

Hy en die apostels het geen eie gesag nie, maar wel het die inhoud van die “franchise”, die inhoud van die Evangelie, gesag in homself.

Kom ons bekyk hierdie uitsonderlike evangelie wat hier deur die Griekse woordjie “katalasso” uitgedruk word en kom ons aanvaar hierdie versoening wat Hy vir ons in Christus bewerk het.

Hou bene hou!

Skriflesing: 2 Korintiërs 4:16-5:10
Teksvers: 2 Korintiërs 4:16-18

Hou bene hou! Dit hoor ons gereeld langs die atletiek baan. Maar nie by hoogspring of spiesgooi of selfs die naellope nie. 

Dit is wanneer die langafstande aan die beurt kom wat ons hierdie aanmoediging hoor. Moenie ophou nie. Moenie ingee nie, maak die wedloop klaar. Want soms kan die afstand baie ver en swaar en moeilik word. Net soos in die lewe. 

Paulus kan daarvan getuig, hoeveel keer hy as te ware die dood reeds voor oë gehad het. Daarom kom die aanmoediging, hou moed, moenie in die geloof opgee nie, hou bene, hou! 

’n Skat in ’n kleipot tot eer van God

Skriflesing: 2 Kor 4:1-15 
Teksvers: 2 Kor 4:5-7, 15c 

Hoe mooi ’n kleipot of erdekruik ookal is, dit is ’n verganklike, breekbare, maar ook ’n bruikbare artikel. Want ’n kruik word eerstens gemaak om iets binne te hou. In die Bybelse tyd was die erdekruik of kleipot gebruik as ’n waterhouer, as ’n bêreplek vir graan of kos. Vandag het ons baie duursame houers van metaal, duursame plastiek om kosbaarhede soos kos en klere in te bêre. Vir ’n baie kosbare skatte, artikels soos juwele of geld gebruik ons kluise. God gebruik egter mense, wat met kleipotte vergelyk word, om die kosbaarste skat in te bêre. 

  • ’n Kleipot deur God geskape uit genade. 
  • ’n Kleipot deur God gevul met ’n skat. 
  • ’n Kleipot deur God tot eer en verheerliking van God. 
« Older posts