Die Triomferende Kerk

Skriflesing: 2 Korintiërs 2:12-17
Teksvers: 2 Korintiërs 2:14 

Paulus is redelik teleurgesteld in die gang van sake in die gemeente en ook oor die feit dat hy vir Titus in Troas misgeloop het (vs 13). Sy planne werk nie altyd uit nie. 

Die alledaagse katastrofes is genoeg om mens moedeloos te maak, totdat jy weer anders na die gebeure kyk. Kyk maar altyd daarna in die lig van Christus se oorwinning. Dan raak jy weer positief en gemotiveerd tot roepingsvervulling. 

Ds Maarten van Helden 

Wapens vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen

Skriflesing: 2 Kor 5:11-6:12: Ef 6:10-20
Teksvers: 2 Kor 6:6,7; Jes 55:6

‘n Bekende en tog ‘n onbekende vyand is besig om die wêreld aan te val. Ons is almal baie bang vir hierdie vyand wat ons nie kan sien nie, maar die gevolge van sy teenwoordigheid beleef. Ons beleef die gevolge met inperkings, met siekes met oorvol hospitale, met selfs die dood. Die vyand self, die Covid 19 virus met al sy variante, kom van Satan self. Die doel is om God se kinders van Hom af weg te trek vanweë ongeloof, kleingeloof, dalk verwyte ens. Op allerlei manier is die Satan elke dag besig om die kerk, Christene aan te val en te probeer oorwin. Paulus verduidelik hier aan die gemeente van Korintiërs sy wapens, aanvals- en verdedigingsmetodes en sy doel met sy dienswerk in hierdie stryd.

  • Paulus se wapens.
  • Paulus se aanvals en verdedigingsmetodes.
  • Paulus se doel.

Die 2e gebod: Hoe die onsienlik God gedien wil word

(geen eiewillige godsdiens nie)
Skriflesing: Eks 20:1-6; Kol 1:14-23; 2 Kor 3:18
Teksvers: Eks 20:4-6 (2 Kor 3:18)
HK: Sondag 35

Die eerste gebod leer ons WIE ons moet – die Here, God alleen, want daar is nie ander gode nie. Die tweede gebod leer ons HOE ons hierdie God moet dien en hoe nie! In kort verbied God enige eiewillige vorm van godsdiens en gebied (leer) ons om voortdurend te vra of ons godsdiens werklik vir die Here aanneemlik is. As God dan die Onsienlike is, kán en mág ons nie karikatuurbeelde van Hom maak of maar net doen waarvan ons hou nie.

Die Woord staan sentraal in die erediens – nie net die prediking nie, maar ook alles wat ons daar aan God aanbied. Die erediens is egter die voorloper van ons daaglikse lewensliturgie, om alles elke dag te doen “soos vir die Here”. Vra jou dus voortdurend af of dit wat jy doen vir Hom aanneemlik is (Ef 5:10). Dan sal ons nie beelde van God maak nie, maar eerder beeld van God wees!!

Laai af

Ons krag is by die Here wat Almagtig is! Klipdassies, het min krag, maar hulle bly teen kranse

Skriflesing: Spreuke 30:24-28
Teksvers: Spreuke 30:25; 2 Kor 12:10; Open 3:8

Ons meet dikwels die kerk se sukses in getalle, mag, gesag en impak in die wêreld. Ons hunker na gesag en mag om die evangelie uit te dra en om ons lewens te vergemaklik. Ons wil graag met krag en mag en gesag lewe en werk. Maar ons lees van ‘n klein dassie, met min krag en met min gesag wat uitermate wysheid het omdat hulle juis lewe soos wat God hulle geskape het. Daarom is die kerngedagte juis dat ons krag is by die Here, ons Rots. Ons het wel min krag, maar God is ALMAGTIG. Ons gaan na drie sake kyk:

Dassies het buitengewone wysheid met betrekking tot:

  • Blyplekke.
  • Beskermingsmetodes.
  • Oorlewing.

Laai af

“Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe”

Skriflesing: 2 Kor 8,9
Teksvers: 2 Kor 9:7, 15

God se genade aan ons gemeente is onbeskryflik groot. God seën ons om alles in oorvloed te mag hê. 2 Kor 8:7 “Maar soos julle in alles oorvloedig is—in geloof en woord en kennis en alle ywer en in julle liefde vir ons—sorg dat julle ook in hierdie liefdedaad oorvloedig is.” Die genade om te gee is ‘n gawe van God. God se onuitspreeklike gawe aan ons was Jesus Christus wat self God is, wat alles besit, alles in die hemel en op aarde, Hy het twv ons arm geword, alles prysgegee om op aarde te betaal met sy liggaam en bloed. Paulus gee nie ‘n opdrag v8 dat ons dankoffers moet gee nie. God verwag nie van iemand om te gee wat hy nie het nie. God verwag net dank-baarheid van ons. 2 Kor_9:7 Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.” Mag ons nooit as gemeente ophou om God te dank nie. Mag ons nooit ophou om as gemeente uit te deel aan ander gelowiges, ander gemeentes, ander mense nie. Mag ons met blymoedigheid deel wat God aan ons toevertrou.

Laai af

Brose kleipotte word deur God gebruik om sy lig te laat skyn!

Skriflesing: 2 Kor 4:1-15
Teksvers: 2 Kor 4:6,7

Ons lewens word gekenmerk deur baie fisiese en geestelike uitdagings. Paulus vergelyk ons met kleipotte wat maklik breek. Ons liggame is broos en ons is onderworpe aan baie skielike aanslae wat worstelinge by ons veroorsaak. Ons word getref deur geestelike en fisiese siektes en gebreke. ‘n Motorongeluk kan jou hele wêreld skielik verander. Daar is geestelike siektes, depressie, angsaanvalle, daar is fisiese siektes, ‘n aartjie wat bars, ‘n virus wat jou aanval, ‘n knievervanging, ‘n heupver- vanging, ‘n rugoperasie. Dit gebeur nie net met ouer mense nie, maar dit gebeur ook met kinders. ‘n Blindederm wat bars, ‘n motorongeluk veran- der jou wêreld in ‘n oogwink.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • Ons is brose kleipotte deur God gemaak.
  • Ons is bruikbare kleipotte wat vol krake is.
  • Ons is kleipotte waaruit die lig moet skyn.

Laai af