Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Etiket: Sondag 7 (Page 1 of 2)

Glo in die Here Jesus Christus! 

Skriflesing: Hand16; 
HK Sondag 7 
Teksvers: Hand 16;31 

Daar is geen ander manier waardeur ‘n mens gered kan word nie, as dat hulle in Hom GLO wat God voorsien het as Middelaar en Verlosser, nl. Jesus Christus die Here. Hy wat mens geword het en vir al ons sondes ten volle betaal het en so volkome versoening gedoen het, dat God hulle sondes kan en sal vergewe! 

Wat moet ‘n mens dan nog doen om gered te word? 

Glo. Glo is immers om Hom te KEN soos die Bybel Hom openbaar en dan ook ten volle te VERTROU dat Hy vir JOU hierdie versoeningswerk volbring het…. te glo dat God jou sondes ter wille van Hom ten volle vergewe. Kom ons vier dit in die teken van die Nagmaal hierdie Sondag. Neem, eet, drink en GLO! 

Jesus bid dat ons geloof nie sal ophou nie 

Skriflesing: Lukas 22:24-34
Teksvers: Lukas 22:32
HK: Sondag 1 en 7

Geloof in God maak ons opgewonde. Daar is min dinge wat ‘n mens so hart so vrolik maak as wanneer jy weet dat God jou liefhet en deur sy genade as sy Eie kind aanneem. Maar om te glo is nie altyd so maklik nie. Somtyds is daar bykans onmoontlike omstandighede wat lyk of dit ons lewens gaan ruïneer.

So gebeur dit ook net voor die kruisiging dat Jesus die dissipels waarsku dat hulle geloof tot die uiterste getoets gaan word. Al sal ons soos Petrus Hom drie maal verloën, bid Jesus dat ons geloof nie sal ophou nie.

Net die hoogste belydenis op hierdie grootste vraag sluit jou in die eenheid van die ware geloof in

Skriflesing: Matteus 6: 13-20 
Teksvers: Matteus 6:13,14 
HK Sondag 7 

Jesus vra die mees belangrikste vraag moontlik. Hierdie vraag is die kernpunt van die evangelie en moet deur elkeen en ook deur jou beantwoord word: “Wat dink jy van Jesus?” Nadat Jesus Homself aan gebed gewy het, wandel Hy met sy dissipels tussen die dorpies van die omgewing. Al wandelende praat Hy met sy dissipels en vra hulle dan die vraag: “Wie, sê die mense, is die Seun van die mens?” Kom ons plaas die vraag van Jesus in ons tyd? 

Wat is die wêreld, die man op straat se mening oor Jesus? Die filmwêreld se mense meen Hy is ‘n “superstar”. Sommige mense soos die Islam meen dat Hy ‘n groot profeet was wat ‘n mooi voorbeeld was. Ander meen Hy was ‘n Messias vir die onderdruktes. Nog ander meen dat Hy ‘n Groot Leraar van Etiese waarhede was. 

Baie kom baie nader aan die waarheid, maar naby is nie goed genoeg nie. Hulle ken Jesus nog vir wie Hy werklik is nie. 

Geloof maak jou ‘n erfgenaam van God se vryspraak, maar dien tot veroordeling van die wêreld

Skriflesing: Genesis 6 en Hebreërs 11:1-7
Teksverse: Genesis 6:22 en Hebreërs 11:1&7
HK: Sondag 7

Hebreërs 11:1 dui aan dat geloof sekerheid gee oor dit wat ons op hoop en oortuig ons van die dinge wat ons nog nie kan sien nie.

In die lewe van Noag het hierdie woorde ook vir hom en sy gesin tot redding gegeld. Hy het die Here met eerbied en ontsag gehoorsaam en in geloof die ark gebou.  Die Here het hom immers gewaarsku oor iets (die sondvloed) wat gaan kom, maar waarvan daar vir ‘n lang tyd niks sigbaar was nie. Sy gelowige gehoorsaamheid en vertroue in die Here het meegebring dat die ark vir hom en sy gesin gereed was om in te gaan toe die sondvloed plaasgevind het. So is hy en sy hele gesin gered van God se oordeel oor die wêreld. 

Sy geloof en gehoorsaamheid aan die Here het egter nie net tot redding gelei nie, maar ook tot ‘n getuie van verooderling vir al die mense van die destydse wêreld. Teenoor die veroordeling van die ongelowige mense, het Noag deel ontvang van die vryspraak van God se oordeel en so ‘n erfgenaam geword van die ewige heerlikheid.

God se Woord bring lewe!

Skriflesing: Mat 13:1-8; 18-23
Teksverse: Mat 13:20,23
HK: Sondag 7 vr. & antw. 20

Baie keer sê mense:

“Ek wil net ’n saadjie in jou gedagtes plant!”
“Ek wil net ’n gedagte by jou laat!”

Jesus vergelyk nou die verkondiging van die Woord met ’n land wat gesaai word. ’n Boer saai sy land met koring, sodat daar koringplante kan groei. Die koring wat gesaai word, word vergelyk met die Woord wat verkondig word. Die Woord word verkondig sodat dit in die harte van die mense kan grondvat en groei en vrug dra tot eer van God. Maar die grond waarin daar geplant word, word vergelyk met verskillende plekke waar die saad val. Ons gaan na drie sake kyk:

  • God se Woord bring lewe.
  • God se Woord moet aangeneem word.
  • God se Woord laat ons vrug dra.

Bekeer julle en GLO die EVANGELIE!

Skriflesing: Mark 1:1-15
Teksvers: Mark 1:15
HK Sondag 7 vr. & antw. 22

Jesus preek bekering en geloof.

Jesus se preek het gehandel oor:

  • Die Evangelie van God.
  • Die Evangelie van die Koninkryk.
  • Die Evangelie van Jesus Christus.

Die Apostel Paulus noem dit:

  • Die Evangelie van die Genade van God. Hand 20:24; Ef 2:8,9

Daar is net een Evangelie. (Gal 1:1-9)

  • Hierdie is die Evangelie van wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. (1 Kor 15:1-11)
  • Maar die feit dat die Evangelie naby gekom het, vra BEKERING. Hand 20:21
« Older posts