God se Woord bring lewe!

Skriflesing: Mat 13:1-8; 18-23
Teksverse: Mat 13:20,23
HK: Sondag 7 vr. & antw. 20

Baie keer sê mense:

“Ek wil net ’n saadjie in jou gedagtes plant!”
“Ek wil net ’n gedagte by jou laat!”

Jesus vergelyk nou die verkondiging van die Woord met ’n land wat gesaai word. ’n Boer saai sy land met koring, sodat daar koringplante kan groei. Die koring wat gesaai word, word vergelyk met die Woord wat verkondig word. Die Woord word verkondig sodat dit in die harte van die mense kan grondvat en groei en vrug dra tot eer van God. Maar die grond waarin daar geplant word, word vergelyk met verskillende plekke waar die saad val. Ons gaan na drie sake kyk:

 • God se Woord bring lewe.
 • God se Woord moet aangeneem word.
 • God se Woord laat ons vrug dra.

Bekeer julle en GLO die EVANGELIE!

Skriflesing: Mark 1:1-15
Teksvers: Mark 1:15
HK Sondag 7 vr. & antw. 22

Jesus preek bekering en geloof.

Jesus se preek het gehandel oor:

 • Die Evangelie van God.
 • Die Evangelie van die Koninkryk.
 • Die Evangelie van Jesus Christus.

Die Apostel Paulus noem dit:

 • Die Evangelie van die Genade van God. Hand 20:24; Ef 2:8,9

Daar is net een Evangelie. (Gal 1:1-9)

 • Hierdie is die Evangelie van wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. (1 Kor 15:1-11)
 • Maar die feit dat die Evangelie naby gekom het, vra BEKERING. Hand 20:21

Die krag van die geloof werk deur liefde

Skriflesing: Galasiërs 5:1-26
Teksvers: Galasiërs 5:5-6
HK Sondag 7 V&A 21

Geloof en Hoop en Liefde wek vreugde. Dit is die evangeliese boodskap. Vanaand staan ons stil by die eerste brief wat Paulus geskryf het, aan die Galasiërs, om te sien hoe hierdie drie terme gebruik word. Die Galasiër brief, is dan ook by uitstek ‘n brief wat gaan oor geloof. Die hele pleidooi van Paulus wys op die teenstelling tussen die werke van die wet en die geloof. 

In Hoofstuk is daar ‘n pragtige samevatting waarin al drie hierdie terme saamgevat word nl. Dat ons deur die Heilige Gees uit die geloof wag op die vryspraak (geregtigheid). Want die krag van Jesus Christus is nie in menslike dinge soos die besnydenis nie, maar in die geloof, wat werk (energeo) deur die liefde. Amen 

REDDING SLEGS DEUR DIE GELOOF

Skriflesing: Handelinge 16; Romeine 1:16,17
Teksvers: Hand 16:31
HK: Sondag 7

In die behandeling van ons belydenis word die vraag gestel: Wat is ‘n ware geloof? Daar is dus wel iets soos ‘n valse geloof. ‘n Skyngeloof. ‘n Skynheilige geloof. ‘n Dooie geloof. Daar is selfs iets soos ‘n wonder-geloof, by mense wat net heeldag onrealisties op wonderwerke sit en wag. Mettertyd wonder ons wat van hul geloof geword het!

In Filippi begin die eerste gemeente in Europa met die geloof van Lidia en die tronkbewaarder. En daarby kom hulle en hulle hele huisgesin tot bekering en word gedoop. Ek sien in my geestesoog hoe die bewaarder luister na die Evangelie soos Paulus en Silas dit vertel, terwyl hy saggies hulle gegéselde rûe afspons en met salf insmeer… Geloof wat uit liefde tot dade oorgaan!

Laai af

Redding is enkel en alleen ‘n genadedaad van die Here

Skriflesing: Romeine 1 en 8
Teksvers: Rom 1:20-22; 8:3
DL: Hoof 3 & 4. Punt 4 – 6
HK: Son 7 (21) en 25 (65)

Oor die eeue heen was daar al baie dinge gesê oor die positiewe en of negatiewe beskouings ten opsigte van die mens. Sommige mense is oor optimisties oor die mens en ander word weer aangekla dat hulle hiper negatief is oor die wese van die mens. Wat is jou mening oor die mens vandag? Is die mens op sy eie tot iets goeds in staat? Daar is ‘n algemene siening in die wêreld dat die meeste mense darem weet wat goed en sleg, reg of verkeerd is. Dit word die sg “lig van die natuur genoem”.

Om die vraag na die goeie en of slegte aard en wese van die mens te bespreek, laat die opstellers van die Dortse Leerreëls, hoofstuk 3 & 4, punt 4 tot 6 die lig van die Here skyn oor drie sake:

 • ‘n Mens kan nie gered word deur die sg “lig van die natuur” nie.
 • ‘n Mens kan nie gered word deur die onderhouding van die wet nie.
 • ‘n Mens kan slegs gered word op grond van die genade van die Here wat deur die Heilige Gees en die Woord van God, ons harte oopmaak vir die Blye Boodskap van redding en genade.

Laai af

Geloof groei wanneer jy dit gebruik

Skriflesing: Luk 17:1-10
Heid Kat son 7 vr 21
NGB art 24
Teksvers: Luk 17:6

Die dissipels het gevra: “Gee ons meer geloof?” Het jy ‘n ware geloof en watter rol speel jou geloof in jou lewe? Geloof is die kosbaarste geskenk van God aan sy kinders. Want dit is deur die geloof dat ons moet lewe. Dit is die opregte lewe, die ware lewe in die geloof.

Dikwels wil ons ook ons geloof meet aan die van ander gelowiges. Ons is partykeer bekommerd oor ons geloof of dit opreg is of nie.

Ons gaan na drie sake kyk:

 • Wat ‘n ware geloof is!
 • Waarom ‘n ware geloof moet groei!
 •  Wat die gevolge van ‘n ware geloof is!

Laai af