(Last updated on November 9th, 2018)

Diakens in ons gemeente is verantwoordelik vir die liefdesgawes
en versorging van die gemeenskap van gelowiges.
Ons streef daarna om ‘n diaken vir elke wyk te hê.
Die prioriteit van ‘n diaken is om die gemeente as gemeenskap van gelowiges saam te laat lewe.
Vir hierdie doel moet hulle bewus wees van elke lidmaat se fisiese en geestelike welstand, huislike
omstandighede en gereed wees om hulp te verleen wanneer nodig.
Verder doen die diakens werk vir die Gereformeerde Kerk se Kinderhuise, Huise vir Bejaardes en dra
hulle ook finansieel by vir spesiale projekte waar nood bestaan binne Gereformeerde Kerkverband.
Die Diakonie vergader gereeld om hierdie verantwoordelikhede te bespreek en besluite te neem tot
verligting van nood op die verskillende terreine.
‘n Handleiding vir die dienswerk van ons diakens in die gemeente is beskikbaar.
U is welkom om die diakonie te kontak by:
e-pos: kerkkantoor@gkcenturion.co.za