Die leërowerste van die HERE!!

Skriflesing: Josua 5:1‑6:6; Josua 6 (self lees) 
Teksvers: Josua 5:14 

Ons lees hierdie hoofstuk oor die val van Jerigo soos ‘n mooi storie. Soms ‘n slaaptydstorie! Onthou net dat hierdie verhaal opgeteken is in die Bybel, omdat ons God leer ken uit sy werke in die geskiedenis. Dit is dus veel meer as net ‘n storie, dit is die bekendstelling van die heilige en magtige God self. Ons moet vasstel wat die Here in die geskiedskrywing van Homself aan ons bekend maak, en hoe dit dan ook ons lewe raak. 

Wat is die vergelyking tussen Josua en Jesus, terwyl hulle name presies dieselfde beteken: Redder/Verlosser? 

Waarom kom die Here juis nou en op hierdie wyse na genl. Josua toe? 

Die leëraanvoerder van die Here!

Skriflesing: Jos 5:1-6:7
Teksvers: Jos 5:13-15

Dikwels is ons so besig met die kerk van die Here, dat ons vergeet wat kerk eintlik oor gaan. Alles gaan oor die eer van God. Waar God is betree ons “heilige grond”. Ons kan so besig wees om korrek kerkordelik op te tree, maar intussen vergeet ons Wie eintlik in beheer is. God se genade oor sy kerk is ongelooflik groot en volmaak. So het ons reeds die oorwinning behaal, maar ons moet nie ons verantwoordelikheid vergeet nie. Ons gaan na drie sake kyk:

  • Josua lei die Israeliete oor die Jordaan. Jos 3:1ev
  • Josua lei die Israeliete tot Besnydenis en Paasfees. Jos 5:2-12
  • Die leëraanvoerder v/d Here lei self die Israeliete. Jos 5:13-15

Laai af

Raadpleeg liewer die Here

Skriflesing: Deut 7:1-6; Josua 9; Joh 17:13-17; 18:36-38
Teksvers: Josua 9:14

Kyk na die borde op die lamppale… Nogal interessant waarmee sommige politieke partye ons stemme wil werf… Meer werk en kos en geld en fisiese veiligheid.

Nogal ‘n lastige ding, ek bedoel nou die verkiesing: Wat moet ek stem? Ons kan tog nie net aan die fisieke dinge bly dink terwyl ons hoop eintlik op ‘n baie hoër vlak geleë is nie!? Of wat praat ek alles! Stem moet jy stem.

Kom ons stem beter as wat Josua en Israel gedoen het!!

Kom ons gaan biddend na die stembus, want ons wik maar God beskik.

Laai af