(Last updated on Januarie 7th, 2022)

Ons bely ons geloof saam met al die ander Gereformeerde Kerke in Suid Afrika volgens die Ekumeniese Belydenisskrifte en die Drie Formuliere van Eenheid.

Die Apostoliese Geloofsbelydenis
Die Geloofsbelydenis van Nicea,
Die Geloofsbelydenis van Anthanasius en die drie formuliere van eenheid nl.
Die Nederlandse Geloofsbelydenis,
Die Heidelbergse Kategismus en
Die Dordse Leërreels