Die rol van die Wet in die vrug van die Gees

Skriflesing: Galasiërs 3:21-4:7 en 5:6
Teksvers: Galasiërs 3:24-26
HK Sondag 2

Daar is verskeie vertalings vir die woord wat hier in die Grieks gebruik word as Paulus die wet beskryf as ons ‘oppasser of tugmeester’. Sommige vertaal dit selfs met ‘skoolmeester’, en dan verstaan hulle ‘n kwaai skoolmeester met ‘n lat in die hand! Die Griekse woord hier gebruik is “paidagogos” en herinner aan ons woord ‘pedagoog’ wat opvoeder beteken. ‘n Skoolmeester is immers ‘n pedagoog en daarom is een van die vakke op onderwyskollege juis pedagogiek of opvoedkunde!

Gevolglik is die wet van die Here vir baie mense hier ‘n swaard wat heeldag oor jou kop hang. Pasop dat jy nie skeeftrap nie!

Is dit werklik wat Paulus bedoel? Moet mense wat deur die Gees lewe en vrugdra die heeldag in vrees lewe?

Om gekruisig te word saam met Christus, maak ons volkome vry

Skriflesing: Galasiërs 5:13-26
Teksvers: Galasiërs 5: 24-25

Om vry te wees is nie so eenvoudig nie. Want vryheid beteken ook geweldige groot verantwoordelikheid. Iemand wat vry is, kan nie net doen wat hulle wil nie. Elke vryheid het grense en perke. Die meeste van hierdie grense en perke is wat ons oor onsself bring. Omdat ons vryheid verkeerd verstaan, word ons vryheid ‘n slawerny.
Ons kyk vanmore wat die ware vryheid beteken in Christus. Die Nagmaal is die sigbare en konkrete uitbeelding van hoe Christus ons bevry van die slawebande van die sonde. Elkeen wat saam met Christus gekruisig word, sal leef in die vryheid van Sy genade.

Die geheim van vrug-dra!

Skriflesing: Gal 5:13-26
Teksvers: Gal 5:22a,25,26

Vrugte word nie geproduseer om uitgestal te word nie. Die eerste doel is nie dat vrugte deur mense bewonder moet word nie. Vrugte is daar om ge et te word, om die mens te voed en gesond te hou. Maar op geestelike terrein is vrug-dra net so belangrik.

Elke Christen moet die vrug van die Gees in sy lewe dra. Wat is die geheim om die vrug van die Gees te kan dra.

  • Die aanplanting van die vrug van die Gees.
  • Die verbouing van die vrug van die Gees.
  • Die oes of resultaat van die vrug van die Gees.

’n Nuwe mens se roem

Skriflesing: Gal 6:1-18; Fil 3:1-11
Teksvers: Gal 6:14-16

Elke mens moet nie te min van hom/haarself dink nie. Want God het ons elkeen uniek geskape met gawes en talente. Party het meer gawes as ander ontvang. Paulus was so ’n man. As hy wou roem, hy was raseg, uiterlik het hy alles gedoen wat van ’n opregte Jood verwag word, hy was onberispelik. En tog na hy ’n nuwe mens geword het, het hy besef dat hy alleen in die kruis van Jesus Christus kan roem.

Daarom gaan ons na die volgende drie gedagtes kyk:

’n Nuwe mens se roem is buite hom/haarself in …

  • God se liefde,
  • Christus se kruisdood,
  • die Heilige Gees se wederbarende werk.

Die krag van die geloof werk deur liefde

Skriflesing: Galasiërs 5:1-26
Teksvers: Galasiërs 5:5-6
HK Sondag 7 V&A 21

Geloof en Hoop en Liefde wek vreugde. Dit is die evangeliese boodskap. Vanaand staan ons stil by die eerste brief wat Paulus geskryf het, aan die Galasiërs, om te sien hoe hierdie drie terme gebruik word. Die Galasiër brief, is dan ook by uitstek ‘n brief wat gaan oor geloof. Die hele pleidooi van Paulus wys op die teenstelling tussen die werke van die wet en die geloof. 

In Hoofstuk is daar ‘n pragtige samevatting waarin al drie hierdie terme saamgevat word nl. Dat ons deur die Heilige Gees uit die geloof wag op die vryspraak (geregtigheid). Want die krag van Jesus Christus is nie in menslike dinge soos die besnydenis nie, maar in die geloof, wat werk (energeo) deur die liefde. Amen