Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Galasiërs (Page 1 of 4)

Deur Christus kom die Ou Testament tot sy reg 

Skriflesing: Galasiërs 3: 15-25 (2020)
Teksvers: Galasiërs 3: 21, 22

Ons glo dat die wet met al die seremonies in Christus vervul is en tot ‘n einde gekom het. 

Daarom is die vraag of die Ou Testament met al die wette, profesië en die geskiedenis van die volk Israel nog enige betekenis in 2023 vir ons het? Ons antwoord is dat die Ou Testament steeds sin en betekenis vir ons het. 

Deur byvoorbeeld die profete, die wet en die geskiedenis van die Jode in die Ou Testament lei die Here ons verder om ons geloof in Christus te bevestig en te versterk. Ook die wet en profete en geskiedenis in die Ou Testament werk mee dat ons in en deur Christus ons lewe kan inrig tot eer van God en volgens sy wil. 

Die wet is ons tugmeester na Christus toe 

Skriflesing: Galasiërs 3:1-29 (2020)
Teksvers: Galasiërs 3:24

Die wet leer ons om te glo. Dit is in kort waarop hierdie woorde uit Galasiërs neerkom. Want u sien, die belofte van God is lank voor die wet afgekondig. Geloof kom voor die wet. Daarom begin die afkondiging van die tien gebooie met die woorde: Ek is die Here jou God wat jou verlos. Dit is op grond van die verlossing wat die wet aan die volk gegee word, nie andersom nie. 

In Eksodus 19 verklaar God dat Hy van sy volk ‘n koninklike priesterdom maak. Dit strook ook met die woorde uit Openbaring 1 dat ons konings en priesters vir ons God gemaak word. So het God die wet gegee as ‘n tugmeester, as ‘n onderwyser sodat ons by Christus kan kom. 

Die Wet

Skriflesing: Gal 3:1-4:7
Teksvers: Gal 3:10-13, 25

Gal 3:25
“Ons is nie meer onder ’n tugmeester nie.” (1953)
“Ons staan nie meer onder toesig van die wet nie.” (1983)
“Ons staan nie meer onder die toesig van ’n oppasser nie.” (2020)

Verlossing kan nooit kom deur die onderhouding van die wet nie. Dit is omdat niemand die wet volkome kan onderhou nie, behalwe Jesus Christus wat self volkome mens was, maar sonder sonde.

  • Die wet leer aan ons hoe om te lewe.
  • Die wet eis gehoorsaamheid.
  • Die wet lei ons na ’n dankbare lewe.

Dra mekaar se laste en vervul die wet

Skriflesing: Galasiërs 5:13-6:10
Teksvers: Galasiërs 6:2 en 9

Moenie moeg word om te doen wat goed is nie. Hierdie woorde klink vir ons so gepas in ons eie omstandighede waar niks eintlik meer wil werk soos dit moet nie. Dit het die norm geword om toe te gee aan wêreldse praktyke, nie omdat jy korrup is nie, maar omdat jy genoodsaak word om te oorleef. In so baie opsigte raak ons uitgeput met al die onreg en al die wanbestuur, dat ‘n mens moeg en moedeloos word om dinge reg te probeer doen. 

Ons staan vanoggend stil by die vrug van die Heilige Gees, en die oproep om te leef deur die Gees. 

Die rol van die Wet in die vrug van die Gees

Skriflesing: Galasiërs 3:21-4:7 en 5:6
Teksvers: Galasiërs 3:24-26
HK Sondag 2

Daar is verskeie vertalings vir die woord wat hier in die Grieks gebruik word as Paulus die wet beskryf as ons ‘oppasser of tugmeester’. Sommige vertaal dit selfs met ‘skoolmeester’, en dan verstaan hulle ‘n kwaai skoolmeester met ‘n lat in die hand! Die Griekse woord hier gebruik is “paidagogos” en herinner aan ons woord ‘pedagoog’ wat opvoeder beteken. ‘n Skoolmeester is immers ‘n pedagoog en daarom is een van die vakke op onderwyskollege juis pedagogiek of opvoedkunde!

Gevolglik is die wet van die Here vir baie mense hier ‘n swaard wat heeldag oor jou kop hang. Pasop dat jy nie skeeftrap nie!

Is dit werklik wat Paulus bedoel? Moet mense wat deur die Gees lewe en vrugdra die heeldag in vrees lewe?

« Older posts