Die betekenis en doel van die vervulling met die Heilige Gees

Skriflesing: Hand 4:23-31
Teksvers: Hand 4:31
HK: Sondag 20

Is vervulling met die Heilige Gees net vir sekere Christene bedoel?

Kan ek ook bid vir vervulling met die Heilige Gees? Hand 4:31 Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was, geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig.”

Vra jouself die vraag af…

  • Wil ek met die Heilige Gees vervul wees?
  • Het ek al gebid om met die Gees vervul te word?
  • Hoekom wil ek met die Heilige Gees vervul wees?

EN

  • Is ek met die Heilige Gees vervul?

Ons gaan na drie sake kyk:

  1. Hoekom moet ons vervul word met die Heilige Gees!
  2. Hoe word ons vervul met die Heilige Gees!
  3. Wat is die doel om vervul te wees met die Heilige Gees?

Laai af