Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Etiket: Sondag 20

Die krag van die Heilige Gees oortuig en bring die geloof 

Skriflesing: 1 Kor 1:18-2:16 (1983) 
Teksvers: 1 Kor 2:4 
HK: Sondag 20 

Om die evangelie, die blye boodskap te verkondig, vra nederige afhanklikheid van die Here. Daar is nie groot geleerdheid of hoë woorde nodig nie, net ‘n diepe afhanklikheid van God. God gee dan deur die kragtige werking van die Heilige Gees die bevestiging van die evangelie in die harte van sy kinders. Geloof kom dus nie deur die wysheid van mense, deur die vermoë van kragtige predikers nie, maar deur die werking van die Heilige Gees met die krag van God. 

1 Kor 2:4 

“Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar… deur die kragtige werking van die Gees.” 

Glo in, en bely die Heilige Gees as ware God, Skenker van geloof en ewige Trooster!

Skriflesing: 1 Korintiërs 2:6-16
Teksvers: 1 Korintiërs 2:12-16
HK Sondag 20

“Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wê-reld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. 

So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie.” 

1 Korintiërs 2:12-16 

Die betekenis en doel van die vervulling met die Heilige Gees

Skriflesing: Hand 4:23-31
Teksvers: Hand 4:31
HK: Sondag 20

Is vervulling met die Heilige Gees net vir sekere Christene bedoel?

Kan ek ook bid vir vervulling met die Heilige Gees? Hand 4:31 Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was, geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig.”

Vra jouself die vraag af…

  • Wil ek met die Heilige Gees vervul wees?
  • Het ek al gebid om met die Gees vervul te word?
  • Hoekom wil ek met die Heilige Gees vervul wees?

EN

  • Is ek met die Heilige Gees vervul?

Ons gaan na drie sake kyk:

  1. Hoekom moet ons vervul word met die Heilige Gees!
  2. Hoe word ons vervul met die Heilige Gees!
  3. Wat is die doel om vervul te wees met die Heilige Gees?

Laai af