Diensgroepvergaderings, Kerkraadvergaderings, Sustersbestuurvergaderings en alle byeenkomste, funksies ens. word in die Jaarprogram aangedui.