Dié kommissie is deur die Kerkraad in die lewe geroep om na die instandhouding van die Kerkgeboue en perseel om te sien, teen begroting, en dan aan die kerkraad terug te rapporteer. Die vraag is dan wat is ingesluit, watter verantwoordelikhede is daar en wat moet die kommissie doen om dit alles te laat realiseer? Ook anders gestel kan instandhouding as die versorging van ons kosbase bate gesien word en daardeur verseker ons dat die erediens met rustigheid, kan plaasvind.
Ons kommissie bestaan uit: Hennie Pretorius (Voorsitter) Hannes Holtzhauzen, Janus van Rooy en Fanie de Bruin. Op ad hoc basis vorm Frans van Dyk, Ds’s Maarten van Helden en Gerrit Kruger deel van die kommissie om spesifieke insette te lewer, om die span volledig te maak, waarvoor daar groot waardering is. Die kommissie vergader op ʼn gereelde basis voor die Kerkraadsvergadering of wanneer daar ʼn behoefte ontstaan om te vergader.
Ons as kommissie sien om na alle instandhouding van alle geboue op die perseel bv. die stem van die orrel en klavier, verf en netheid van die geboue, vervanging van ligte en gloeilampe, herstel van waterlekke, alles by die kombuis asook die herstel en instandhouding op die perseel.
Hoe laat ons die werk geskied? Waar instandhouding deur lidmate van die gemeente uitgevoer kan word probeer ons dit handhaaf, anders word dit op kwotasie basis gehanteer maar koste effektief tot voordeel van die gemeente. Vernuwing en opgradering word jaarliks binne die begrotinging bestuur en word altyd binne dié raamwerk gehanteer.
Inkort moet ons sorg dat die geboue en terrein te alle tye netjies en gereed is vir gebruik deur die gemeente van Centurion. Ons is baie dankbaar vir groot seën en wonderlike gawes wat ons toegedeel is om op besondere wyse die Here se gemeente alhier te Centurion, op so ‘n manier te kan dien.