Sondelose, as sondaar behandel, sodat sondaars kan lewe

Skriflesing: 2 Kor 4:16-5:21
Teksvers: 2 Kor 5:21
HK Sondag 15 + 16 Vr en antwe. 37,40,42

Die boodskap van versoening dui die grond van ons verlossing aan. Jesus Christus het ons met God versoen deur die toorn van God oor die sonde in ons plek te dra. Dit is die boodskap wat vir ons verlossing bring. Jesus se versoeningsdaad is die rede hoekom Hy vir ons betaal het sodat ons die ewige lewe kan hê.

  • Jesus Christus was en is sonder sonde.
  • Jesus Christus is as sondaar behandel.
  • Jesus Christus is die rede hoekom ons kan lewe

Jesus Christus is die Rots op wie die kerk gebou is en daarom is die hel geen verskrikking vir Christene nie

Skriflesing: Mat 16:13-20
Teksvers: Mat 16:18
HK: Sondag 16

Het u al die volgende uitdrukkings geuiter of gehoor? My lewe is hel? Vandag het ek hel beleef? Dit is hel hierdie?

Nou as iemand so iets sê, of so ‘n uitdrukking gebruik, weet ons dat iemand sê, sy lewe is op die oomblik glad nie lekker nie, inteendeel, sy lewe is hel, daar is geen vooruitsig nie, daar is net swaarkry en sleg in sy lewe.

Ons bely in die twaalf artikels dat Jesus het neergedaal na die hel, ter helle neergedaal het of ook die angste van die hel ondergaan het. Jesus Christus het self belowe:

Mat 16:18 “En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.”

Laai af