Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Deuteronomium (Page 1 of 3)

Sondag weer tyd vir nadenke

Skriflesing: Deut 5:12-15 (1983) 
Teksvers: Deut 5:15 

Moses herhaal die Wet of Tien Gebooie hier aan die nuwe geslag wat in die woestyn oorleef het. Hulle moet nadink oor waar hulle vandaan kom. 

As ons vandag deur Woord (ore) en Sakrament (oë) herinner word aan ons afkoms en verlede, dan behoort dit ons te bring by ware aanbidding. 

Miskien moet ons ons net weer bekeer oor watter plek die Sondag in ons lewe en weeklikse roetine inneem, sodat ons nie fokus verloor deur al die ander wêreldse aanbiedinge op Sondae nie. 

Hervormingsondag: ‘n Tyd om weer na te dink!

Skriflesing: Deut 8 (1983)
Teksvers: Deut 8:2

Die groot geestelike bedreiging lê nie in die Midde-Ooste of elders op die slagveld nie, maar in jou en my harte. Dáár waar die valse gerustheid insluip, daar is die aanslag (oorlog) teen die Bose op sy gevaarlikste. 

Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van die duistenis en teen die ideologieë van die tyd. Die Here roep ons vandag op om weer na te dink oor ons posisie in hierdie stryd van die geloof. 

Daar is geen ander gode nie! Of is daar?

Skriflesing: Deut 6; 1 Kor 8 (Hgl 8:6); Jesaja 40:25-31
Teksvers: Deut 6:4 (1 Kor 8:6)
HK Sondag 34 vr 94,95

Die Eerste Gebod is eintlik in wese ‘n liefdesverklaring en vra vir ‘n liefdesbetuiging as antwoord, ‘n liefdesbetuiging in woorde en dade. In lof en lewe. Daar is immers net één God. En Hy wil alleen gedien en geëer word. Afgodery is immers as jy enigiets anders naas/langs God vereer of dat jy iets anders in sy plek vertrou en aanbid (antw 95).

Die vraag is dan: As daar dan werklik net een God is, waarom moet Hy ons dan self waarsku teen sogenaam-de ander ‘gode’? Erken Hy dalk daarmee dat daar wel ander ‘gode’ of afgode bestaan?

Van brood alleen kan die mens nie leef nie

Skriflesing: Deuteronomium 8:1-6 Lukas 4:1-13
Teksvers: Deuteronomium 8: 3

In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood…. eet, nie verdien nie. Hoe hard ons ook al werk vir brood op die tafel, sal ons van hierdie brood alleen nie kan leef nie. 

Hierdie woorde uit Deuteronomium wys sy volk op die feit dat hoewel hulle meer as miljoen mense was, hulle 40 jaar lank in die woestyn onderhou is. Hulle het nie gewerk en geplant en hulle brood moes “verdien” nie, want God gee dit. 

Ook ons moet leer dat ons behoud, en die behoud van die ganse bestaan van die mens, nie in brood gebrek is nie, maar Brood gebrek. Wat baat dit die mens tog as hy alles liggaamlik het wat nodig is, maar aan sy siel skade ly? 

« Older posts