Waardige nagmaalviering

Skriflesing: 1 Kor 11
Teksvers: 1 Korintiërs 11:27-29 

In die Rooms Katolieke Kerk word die nagmaalbrood vooraf deur die priesters geseën en dan verander dit in wese tot die liggaam van Christus! (So word die doopwater ook gewyde water!) Dit is die Transsubstansiasieleer van die RKK. Hulle noem die broodjie daarom nie meer ‘brood’ nie, maar wel ‘n “hostie”. Dit is afgelei van die Latynse woord ‘hostia’ wat offer-lam beteken.
Gevolglik mag gewone mense, onwaardige leke, nie die heilige brood of wyn hanteer nie. Dalk mors hulle daarvan of daarmee!
Ons teks vandag gaan oor waardige en onwaardige nagmaalviering. Jy kan selfs in ‘n oordeel kom, beskaam word, as jy nie mooi oplet nie. Die vraag is dus: Is jy waardig? Wie mag dan Nagmaal vier? Wat is onwaardig? Ens.

Die grootste van die Liefde is God

Skriflesing: 1 Korintiërs 12:27- 13:13
Teksvers: 1 Korintiërs 13:13

Liefde is die groot gebod… Die Liefde is die grootste. Hierdie is vir niemand nuwe nuus nie. Die groot vraag is egter wat beteken liefde? In Afrikaans is daar baie verskillende woorde wat verskillende vorme van liefde verduidelik soos barmhartigheid, ontferming, medelye, vriendskap ens. Tog gebruik ons een begrip om verskillende vorme van liefde uit te druk. Dink bv. Jy is lief vir jou ouers, jy is lief vir jou kinders, jy is lief vir jou eggenoot, jy is lief vir jou stokperdjies, lief vir die natuur ens. Nie een van hierdie liefdevorme is dieselfde nie…

Ons sien vanoggend in die Nagmaal die hoogste vorm van liefde, die grootste van die liefde, is God. Amen

Die Heilige Nagmaal moet in opregtheid gebruik word!

Skriflesing: 1 Kor 11:27-33
Teksvers: 1 Kor 11:27-29
HK: Sondag 30b vr en antw 81,82

Die nagmaal moet met die regte gesindheid, kennis, vertroue in geloof bedien en gevier word. Die betekenis van die “gewone brood en wyn” moet ten volle verstaan, gerespekteer en in opregtheid gebruik word. Daarom is daar ’n spesiale waarskuwing oor die gebruik van die nagmaal. Dit is ’n ernstige saak as jy na die Nagmaalstafel kom sonder dat jy jou hart en denke daarvoor voorberei het. Dit is net so ’n ernstige saak as jy na die nagmaal, “sommer maar net” as ’n gewoonte gebruik. Die nagmaal “VERSTERK” ons telkemale in die geloof. Daar moet ’n geestelike groei en versterking wees telkemale as ons nagmaal gebruik. Met die regte gesindheid ontvang ons die Here se ryke seëninge ook in die nagmaal. Daar is drie sake waarna ons gaan kyk wat die regte gesindheid bewerk.

  • Dink terug aan die kruisiging. v23-26a
  • Dink vooruit na die wederkoms en die hiernamaals. v26b
  • Dink aan nou jou geloof en jou harsgesindheid.v27-28,31-32

Laai af

Die volkome troos vir God se kinders!

Skriflesing: 1 Kor 2:6-16; 1 Kor 15:35-58
Teksvers: 1 Kor 2:9; 1 Kor 15:36-38,55
HK: Sondag 22: Vraag en antwoord 57,58

Drie maal in die kategismus begin die vrae met die troos.

Vr. 1 Wat is jou enigste TROOS in lewe en sterwe?
Vr. 57 Watter TROOS gee die opstanding van die liggaam aan jou?
Vr. 58 Watter TROOS skep jy uit die artikel van die ewige lewe?

Wat beteken troos? Troos is om iemand wat hartseer is op te beur, moed te gee, te bemoedig, probeer om die verdriet draagliker te maak, om weer hoop vir die toekoms te verkry, om die swaar kry te bowe te kan kom, om weer met vreugde en blydskap te kan lewe? Daarom is die grootste Trooster wat ons het die Heilige Gees wat deur die Woord in ons harte werk. Die Heilige Gees versterk en bemoedig en bekragtig ons met die blye evangelie, met die vaste wete dat in Jesus Christus het ons niks op aarde of hierna te vrees nie. Ons gaan na drie sake kyk:

  • Die troos wat met my siel gebeur as ek sterf!
  • Die troos wat met my liggaam gebeur as ek sterf!
  • Die troos van die ewige lewe!

Laai af