Die Heilige Nagmaal moet in opregtheid gebruik word!

Skriflesing: 1 Kor 11:27-33
Teksvers: 1 Kor 11:27-29
HK: Sondag 30b vr en antw 81,82

Die nagmaal moet met die regte gesindheid, kennis, vertroue in geloof bedien en gevier word. Die betekenis van die “gewone brood en wyn” moet ten volle verstaan, gerespekteer en in opregtheid gebruik word. Daarom is daar ’n spesiale waarskuwing oor die gebruik van die nagmaal. Dit is ’n ernstige saak as jy na die Nagmaalstafel kom sonder dat jy jou hart en denke daarvoor voorberei het. Dit is net so ’n ernstige saak as jy na die nagmaal, “sommer maar net” as ’n gewoonte gebruik. Die nagmaal “VERSTERK” ons telkemale in die geloof. Daar moet ’n geestelike groei en versterking wees telkemale as ons nagmaal gebruik. Met die regte gesindheid ontvang ons die Here se ryke seëninge ook in die nagmaal. Daar is drie sake waarna ons gaan kyk wat die regte gesindheid bewerk.

  • Dink terug aan die kruisiging. v23-26a
  • Dink vooruit na die wederkoms en die hiernamaals. v26b
  • Dink aan nou jou geloof en jou harsgesindheid.v27-28,31-32

Laai af

Die volkome troos vir God se kinders!

Skriflesing: 1 Kor 2:6-16; 1 Kor 15:35-58
Teksvers: 1 Kor 2:9; 1 Kor 15:36-38,55
HK: Sondag 22: Vraag en antwoord 57,58

Drie maal in die kategismus begin die vrae met die troos.

Vr. 1 Wat is jou enigste TROOS in lewe en sterwe?
Vr. 57 Watter TROOS gee die opstanding van die liggaam aan jou?
Vr. 58 Watter TROOS skep jy uit die artikel van die ewige lewe?

Wat beteken troos? Troos is om iemand wat hartseer is op te beur, moed te gee, te bemoedig, probeer om die verdriet draagliker te maak, om weer hoop vir die toekoms te verkry, om die swaar kry te bowe te kan kom, om weer met vreugde en blydskap te kan lewe? Daarom is die grootste Trooster wat ons het die Heilige Gees wat deur die Woord in ons harte werk. Die Heilige Gees versterk en bemoedig en bekragtig ons met die blye evangelie, met die vaste wete dat in Jesus Christus het ons niks op aarde of hierna te vrees nie. Ons gaan na drie sake kyk:

  • Die troos wat met my siel gebeur as ek sterf!
  • Die troos wat met my liggaam gebeur as ek sterf!
  • Die troos van die ewige lewe!

Laai af

Die groot verlange!

Skriflesing: 1 Kor 15
Teksvers: 1 Kor 15:17

Vandag saai ons weer regstreeks volwaardige eredienste uit vanuit ons eie kerkgebou. Ongelukkig weens die buitengewone omstandighede wat wêreldwyd heers kan ons nie almal kerk toe kom nie. Ons sal nog ‘n tydjie hiermee moet saamleef totdat die C19-bedreiging oor is.

Dit lyk of die digter van Ps 84 ook weens buitengewone druk of omstandighede verhinder is om sy pelgrimsreis na die tempel in Sion (Jerusalem) te onderneem. Dit veroorsaak egter ‘n bepaalde verlange en ernstige gemoedstoestand, wat hy hier eerlik voor die Here uitspreek

Voorbereidingsvrae:

  1. Op wie of wat is die digter so ‘jaloers’? Waarom?
  2. Watter Name van God kan jy hier onderskei en tel, en wat kan dit beteken?
  3. Wat beteken vers 11?

Laai af

Christus is ons Opstanding en lewe!

Skriflesing: 1 Kor 15:1-26
Teksvers: 1 Kor 15: 13-15
HK: Sondag 17

Ons belydenis vra ‘n reguit vraag sonder om baie besonderhede aan die vraag te voeg: Watter nut het die opstanding van Christus vir ons?

1. Waarom dink jy sal die woordjie “nut” gebruik word om te beskryf hoe die opstanding waarde toevoeg tot ons geloof? Hierdie nut word vir ons beskryf op drie maniere, gaan kyk gerus V/A 45.. 1 Pet 1:3-10

2. Op watter wyse sal die opstanding uit die dood geskied? Is dit geestelik of ‘n liggaamlik of beide? Rom 6:4 en 8:34, Ef 2:5-6

3. Hoekom leer Jesus ons dat ons liggaam en siel belangrik is, en nie geskaad mag word nie? 1 Kor 6:19

Laai af