Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Diakonie (Page 1 of 2)

Artikels wat deur die diakonie geplaas word

Die Diakonie se Skep Hoop fonds

(Last updated on Junie 19th, 2020)

Die diakonie voel geroepe om, gegewe die uitdagings wat ons land en gemeente met die huidige COVID-19 pandemie in die gesig staar, ook die diakonale werk binne ons gemeente te versterk.

Die taak van die diakonie is om in die gemeente van Christus die diens van gemeenskapsbeoefening en liefdesbelewing te onderhou, te bevorder en uit te bou as die konkrete belewing van die liefdesgemeenskap tussen die kinders van God. Hierdie is dus ʼn liefdevolle meelewing oor die hele gemeente, ter ondersteuning van mekaar in nood.

Daarom begin die diakonie met die “Skep Hoop Fonds”. Die naam “Skep Hoop” kom uit Romeine 5 waar Paulus die gemeente aanspoor om te roem in die hoop op God se heerlikheid, om te volhard in verdrukking, omdat dit lydsaamheid en beproefdheid en hoop voortbring en hierdie hoop sal nie beskaam nie.

Lees meer hier

Eljada Huis – 14 Februarie 2019 (16)

ELJADA HUIS

Boekenhoutkloofstraat 949, Claremont
012 377 0503 / 060 984 0809(An) / 079 377 5711 (Petro)
eljadahuis@mweb.co.za / www.eljadahuis.weebly.com
Bankbesonderhede: Eljada Huis, Standard Bank, Montana,
Marketlink spaar, 044396058, Bankkode 051001
***********************************************************

14 Februarie 2019 (16)

Goeiedag Almal,

Vanuit ons konstitusie weereens die volgende vers uit Efesiers 4:28:

Laat die een wat steel,(ander belas) nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het.

Dit is wat ons hier by Eljada Huis baie graag doen. Dien die Here en nie die mens nie maar ai soos Paulus se – dit wat ek wil doen, doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie dit doen ek. Bid vir ons hier by EH waar gemoedere soms baie hoog loop.

Ons gee daagliks vir 40-50 mense kos asook naweekpakkies wat net genoeg is vir oorlewing. Dit gaan baie swaar op die oomblik om dit te kan bybring. Ons het vanaf 9 Januarie toe ons oopgemaak het tot gister bykans 3000 etes voorsien en dit net met die genade van Bo. Soveel skenkings het dit ook moontlik gemaak en daarom weer my versoek:

‘n Uitdaging: NET 1blikkie/pakkie/boksie/R50 per maand vir Eljada Huis sal die nood hier aanspreek. Ek vra ouers om hul kinders aan te moedig om te deel in die swaarkry van ander deur ‘n bietjie sakgeld, ‘n blikkie groente, vleis, toebroodjiesmere of koffie, ‘n pakkie suiker of pasta, ”n boksie melk of tee eenkant te sit vir iemand net soos hy maar minder bevoorreg wat nie in ‘n mooi huis bly met liefdevolle ouers en alles wat nodig en soms onnodig is nie. Kom kinders, kom deel ook jul tyd met hierdie kinders – ‘n speletjies oggend of uitneem vir ‘n fliek of so-iets.

Bid, Dink en Doen dan soos die Here van ons eis. Baie dankie by voorbaat.

Ons is waarlik ‘n klomp uiteenlopende geaardhede wat soms ernstig bots en kwetsende woorde uitspring. Ek bid elke dag vir verdraagsaamheid met elkeen in nood. Die trane vloei dikwels onbedaarlik uit man of vrou se oë van ‘n baie diep seer wat ook jarelank daar lê. Ek gesels gewoonlik met elke een wat aansluit maar ook dikwels die wat hier is en hul humeur verloor met kinders wat uiteraard vanuit ‘n disfunksionele huisgesin kom. Berading is so noodsaaklik en ek het nie altyd genoeg tyd in my dag om hulle by te staan nie. Kom help as jy kans sien daarvoor asseblief.

Ons het vanaand direksievergadering en vra ek u voorbidding asseblief. Besluite wat geneem moet word wat ons te alles tye met die Here se hulp doen.

Ons is alweer die doelwit van diefstal. Mense wat hier was en mooi die uitleg van alles gesien het, weet net waar ons swakpunte is. Die Westekant van die huis het nie ogies wat die alarm kan afsit nie omdat ons gedink het dit is nie nodig nie. Maar ‘n skelm uitoorlê mens so maklik. Met die finansies wat ‘n probleem is kan ons egter nie daaraan dink om dit op sekuriteit te spandeer nie want kos is belangriker. Ek wag vir ‘n kwotasie van Ubuntu daarvoor.

Die heerlike reenweer bring ook weer ‘n klein probleempie van natreen . Almal het omtrent sopnat hier opgedaag vanoggend en vra ek dus vir sambrele of reenjassies vir elkeen. Laat weet maar as iemand kan help.

‘n Baie geseende naweek vir elkeen van u. Annatjie

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

ELJADA HUIS FINANSIES

Nadat die Januarie uitgawes betaal is, is ons fondse heeltemal uitgeput en ons het waarlik ‘n ernstige nood. Help asseblief sodat ons volhoubaar vir diegene kan sorg wat in ellende lewe.

Deutoronomium 15:11 sê immers vir ons;  Want die arme sal in die land nie ontbreek nie; daarom gee ek jou bevel en sê: Jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land.”

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

==========================================================

 

Eljada Huis 6 September 2018

(Last updated on Februarie 21st, 2019)

 ELJADA HUIS

Boekenhoutkloofstraat 949, Claremont
012 377 0503 / 060 984 0809(An) / 079 377 5711 (Petro)
eljadahuis@mweb.co.za / www.eljadahuis.weebly.com
Bankbesonderhede: Eljada Huis, Standard Bank, Montana,
Marketlink spaar, 044396058, Bankkode 051001
***********************************************************

6 September 2018(14)

Goeiemôre Almal,

Waarlik ‘n voorreg om met ander te gesels oor die Here en wat Hy vir ons doen. Hierdie was ‘n dolle week van dink en doen en dankbaarheid onbeskryflik groot.

Maandag het ons gaan patats laai in East Lynn waar bykans 14ton afgelaai is. Bevoorreg soos altyd het ons ook ‘n uitnodiging ontvang om te gaan haal soveel ons wil. Dadelik het elke individu en ander instansies se name in my kop gerol om seker te maak dat soveel moontlik ander swaarkry mense ook voordeel kan trek. Hierdie onbekende donateur het hierdeur ontelbare mense ‘n stukkie kos op die tafel gegee. Eljada Huis het 40kg verwerk en gevries en verder vir bykans 500 mense kon gee. Dit is nogal die pienk patat en gevul met baie meer vitamines as die wit een. Selfs my hondjies het van die afval stukkies begin vreet en dit baie geniet. Ja wanneer die nood op sy hoogste is tree God self in om te voorsien. Ons dank Hom daarvoor.

Ons opedag verlede Saterdag het weer ‘n heerlike kuier oggend geword en ek wil elkeen wat hier was weereens bedank vir die moeite wat hulle gedoen het. Om met medegelowiges oor die Eljada Huis te praat is altyd vir my die hoogtepunt van elke dag. Om ook vir almal wat betrokke is deur veral gebed, kos, kontant, klere en ander lewensmiddele wil ek my opregte dank uitspreek.

Ons het ‘n skootrekenaar gekry en was die man se oë vol trane toe ek hom vertel. Hulp vir die jongman wat verder wil studeer wat nie kan verstaan dat ons soveel het om te gee net omdat ons in volkome afhanklikheid leef en werk hier nie. Ek het vir hom gesê dat solank dit nodig sal wees vir hom om sy studie te voltooi sal ons hulle ondersteun met kos, klere en ander behoeftes en die onbegryplikheid in sy oë wat met trane gevul was het my weer laat besef hoe groot ons God is. Dankie Vader. Amen

Ons was gister by oom tandmaker en die 4 wat hy na gekyk het moet nou eers tande laat trek en stop en skoonmaak voordat hy kan begin. Ek sal julle op hoogte soos die behoefte vir die maak van die tande en draadjies verbykom. Dankie reeds daarvoor.

Ons dogter is baie goed versorg vir haar leirskapskamp in Oktober en wil ek aan die onbekende borge weereens my dank uitspreek.

Ons het ‘n groot behoefte aan klere vir die Koningskinders by GK Daspoort. Saterdag 15 September is daar ‘n werwingsdag om meer kinders en ouer betrokke te kry. Ek is self ‘n Daspoorter en wil graag help.

Twee dogters wat by ‘n spesiale skool is se skoolsakke is flenters. Sal waardeer as ons dalk vir hulle nuwe tasse kan gee. Onderskeidelik 16 en 15 jaar oud dus ‘n tas wat baie kan akkommodeer. Dankie by voorbaat.

Ek vra ook vir appelbokse en kratte want baie van die wat ek gehad het is in die brand verwoes. So ook 2 van ons staaltafels. Baie dankie.

Ek herhaal my versoek van verlede week:

Ja ons bly steeds in die NOOD vir suiker, koffie, pasta, boksmelk, nie-bederfbare blikkies of pakkies, tee, ontbytpap, broodsmere, en toiletware.  Ek wil graag weer die voorstel of uitdaging rig vir elke gemeentelid om net EEN blikkie, bottel of pakkie elke Sondag by die kerk af te gee. As al die lidmate dit doen van al die gemeentes sal ek nooit weer hoef te noem dat daar ‘n NOOD by Eljada Huis is nie en sal die kaste kreun van oorloop. Elkeen wat ‘n pakkie kos hier wegdra WEET dit kom nie uit ons hande nie maar van BO. Amen.

Lekker naweek                                                                                   Annatjie

*************************************************************************************

Eljada Huis Opedag

Datum:       1 September 2018
Tyd:            09h30 vir 10h00

RSVP:        voor of op 30 Augustus 2018

Plek:          Eljada Huis
                   Boekenhoutkloofstraat 949
                   Claremont
                   Pretoria

« Older posts