Dien God met jou hele hart!

Skriflesing: Deut 6:1-25; 8:1-6; Matt 4:1-11
Teksvers: Deut 6: 4, 5
HK: Sondag 34

Elke oggend as jy opstaan kyk jy eers in die spieël om te sien hoe jy uiterlik lyk voor jy die wêreld aandurf. Tog gebruik niemand van ons die spieël om teen ons gesig of hare te vryf om dit reg te maak nie… Die spieël gee jou ‘n refleksie van die uiterlike werklikheid.

As ons soveel tyd en moeite spandeer voor ‘n spieël vir ons uiterlike voorkoms, hoeveel te meer moet ons onsself rig op ons innerlike voorkoms. Die vraag is hoe? Die wet van God is die sielspieël… Dit gee ‘n refleksie van die werklikheid van ons innerlike menswees.

Ons staan vanaand stil by die tema: dien die Here met jou hele hart! Amen

Laai af

Tweede gebod: EIEWILLIGE GODSDIENS!

Skriflesing: Num 4: 1-6,15-20; I Sam 4:1-11; II Sam 6:1-11; I Kron 15:11-15; Kol 2:20-23 en Op 3:20
Teksvers: II Samuel 6:6-9
HK Sondag 34 en 35

In HK Sondag 34 en 35 word die eerste twee Gebooie behan-del. Die Eerste gebod handel oor Wie alleen aanbid moet word. Afgode is taboe. Daar is net een Here en Hy is God. Die Twee-de gebod handel dan oor HOE hierdie God aanbid wil word. Nie deur die eiewillige maak van beelde nie maar liewer deur te luister na sy Woord en te probeer om liewer beeld van God te wees as om beelde te maak.
In die Skrif kry ons te make met die profete wat waarsku teen die eiewillige godsdiens van die mens. Die goue kalf was ’n voorbeeld. Ons eredienste en aanbiddingswyses kan ook soms so eiewillig raak dat dit voor God geen waarde meer het nie. Ussa se dood was die gevolg van Dawid se onbedagsame eiewilligheid. Hy het nie met God rekening gehou nie. Christus wil nie buite staan nie. Kom ons nooi Hom binne, in ons lewens-liturgie in!

Laai af