Aangenome kinders van die Koning!

Skriflesing: Joh 1:1-14; I Joh 3:1-10; Joh 3:1-8
Teksvers: Johannes 1:12,13
HK Sondag 13

As ons in HK Sondag 13 bely dat Jesus die “Eniggebore” Seun van God is, dan het dit opsigself niks te make met sy menswording nie. Dit is nie ‘n belydenis aangaande sy geboorte in Betlehem toe Hy mens geword het nie! Dat Hy die “Eniggeborene” is (vgl Jh 3:16) dui op sy oorspronklike en ewige afkoms: Hy is uit die Vader “gebore”. Die geloofsbelydenis van Nicea bely dan: “…gebore nie gemaak nie, één in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het”.

Wat uit ‘n mens gebore is, is mens. Wat uit ‘n dier gebore is, is dier. Maar… wat uit die Vader gebore is, is God, self God, soos God die Vader self. En Jesus Christus is die ENIGSTE ene wat só die egte Seun van God is en dus van ewigheid af self God is. Hy gaan uit van die Vader. Hy en die Vader is een (Joh 10:30). Athanasius: ”Hy is God uit die wese van sy Vader, voor alle tye gegenereer…” .

As ons dus deur die wedergeboorte kinders van God geword het is ons sy “aangenome” kinders!

Jesus Christus is ons Here!

Skriflesing: 1 Petr 1:17-21; 1 Petr 2:9
Teksvers: 1 Petr 1:17-21; Joh 20:28
HK: Sondag 13

Met watter respek en gesindheid en kennis praat jy oor God? Ons hoor so baie vandag, dat selfs Christene en gelowiges, met.., oor en van God praat, asof God hulle maatjie is, hulle aardse vriend, iemand met wie hulle baie familiêr kan raak. Daarom hoor ons dat mense van God praat as….

  • Die Oubaas daarbo…
  • Die Grootbaas…
  • Die groot Oom….
  • Ons Pappie…
  • Van Jesus Christus as ons Boetie…

Lev_11:44 “Ek is die Here julle God. Wy julle aan my diens en wees heilig, want Ek is heilig…”

Ons gaan na drie sake kyk:

  1. Ons noem God ons Vader.
  2. Ons noem Jesus Christus die Eniggebore Seun van God.
  3. Ons noem Jesus ons Here.

Laai af