Jesus Christus is ons Here!

Skriflesing: 1 Petr 1:17-21; 1 Petr 2:9
Teksvers: 1 Petr 1:17-21; Joh 20:28
HK: Sondag 13

Met watter respek en gesindheid en kennis praat jy oor God? Ons hoor so baie vandag, dat selfs Christene en gelowiges, met.., oor en van God praat, asof God hulle maatjie is, hulle aardse vriend, iemand met wie hulle baie familiêr kan raak. Daarom hoor ons dat mense van God praat as….

  • Die Oubaas daarbo…
  • Die Grootbaas…
  • Die groot Oom….
  • Ons Pappie…
  • Van Jesus Christus as ons Boetie…

Lev_11:44 “Ek is die Here julle God. Wy julle aan my diens en wees heilig, want Ek is heilig…”

Ons gaan na drie sake kyk:

  1. Ons noem God ons Vader.
  2. Ons noem Jesus Christus die Eniggebore Seun van God.
  3. Ons noem Jesus ons Here.

Laai af