Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Daniël (Page 1 of 3)

‘n Dubbele eed bevestig die groot vreugde van die toekoms

Skriflesing: Daniël 12
Teksvers: Daniël 12:1-7

‘n Tyd gaan nog aanbreek waar die gelowiges gesuiwer, gereinig en gelouter sal word. Die goddeloses sal egter goddeloos bly en hulle sal nie wil hoor of verstaan watter verskriklike tyd vir hulle nog sal aanbreek nie. Daarteenoor sal die Heilige Gees die verstand en hart van die gelowiges verhelder om te verstaan en moed te hou.
Na hierdie tyd van ongekende benoudheid, swaarkry en vervol-ging net voor die koms van Jesus Christus, sal elkeen wie se naam in die boek van die lewe opgeskrywe staan, groot vreugde beleef.
Dooies sal uit die dood opstaan. Sommige sal uit die dood opstaan tot die ewige lewe en sommige sal uit die dood opstaan tot groot smaadheid, iets wat vir ewig afgryslik sal wees.

Laai af

Staan vas in jou geloof, God het bepaal wat in die toekoms gaan gebeur

Skriflesing: Daniël 11
Teksvers: Daniël 11:21, 44 en 45

Die Here openbaar in Daniël 11 aan sy kinders watter verskriklike tyd gaan aanbreek wanneer die Antichris, in persoon, in al sy woede net voor die wederkoms van Jesus Christus teen die gelowiges gaan optree.
Daniël 11 fokus eerstens op die opkoms van die antichristelike regering van Antiochus Epiphanes in ongeveer 168vC. Jesus het ook in die evangelies aan die dissipels verkondig dat die tipe lyding wat Antiochus Epiphanes veroorsaak het, ook ‘n werklikheid sal wees in die tydperk van ongeveer 70nC. Dit is met die verwoesting van die tempel. Die einde van die verskrik-like vervolging en lyding van die gelowiges sal in die tyd net voor die weder-koms van Jesus Christus op sy ergste wees volgens Openbaring.
Om staande te kan bly in die stryd en vervolging deur die antichristelike magte en eindelik die Antichris self, is daar nou tyd om jou voor te berei en toe te rus deur die werk van die Heilige Gees. Net die wat in Jesus Christus glo, sal die genade ontvang om te volhard tot met die wederkoms van Jesus Christus.

Laai af

Wees voorberei vir die finale aanslag van die duiwel

Skriflesing: Daniël 10
Teksvers: Daniël 10:12

Daniël 10 -12 handel oor die gebeure rondom die verbondsvolk in die eind-tyd. Hierdie laaste drie hoofstukke van die boek Daniël vorm ’n eenheid wat:
(1) die verskyning van ’n hemelwese as voorbereiding vir die openbaring beskryf,
(2) die beskrywing van die openbaring gee,
(3) en die uitleg daarvan gee. In Daniël 10 word daar stilgestaan by die verskyning van ‘n hemelwese wat dien as voorbereiding van die openbaring wat in Daniël 11 en 12 verder omskryf word.
Die vraag is hoe ons as gelowiges ons kan voorberei op die aanbreek van die eindtyd.
Mag jy geestelik wakker wees en jouself voor die Here verootmoedig om staande te kan bly wanneer daardie tyd sal aanbreek.

Laai af

God bly, ten spyte van alles wat in die wêreld gebeur, in beheer

Skriflesing: Daniël 8
Teksvers: Daniël 8: 20-26

In hierdie hoofstuk verduidelik die engel Gabriël aan Daniël waarop die toorn van God gaan uitloop in die eindtyd. Hier word na wrede- en bose heersers deur die eeue heen gekyk.
Wanneer die Antichris in persoon op die toneel verskyn, is dit die tyd wat die sonde en goddeloosheid sy hoogtepunt bereik. Hy sal baie sterk word, bloot maar net omdat die Here dit sal toelaat. Dan sal die einde van die wêreld aanbreek. Hy is ‘n verwoester van formaat, en behaal by dit alles, geweldige sukses. Hy sal selfs die volk van die Here doodmaak. Hy sal selfs in sy hoogmoed, oorlog teen die Here verklaar. Hierdie is baie swaar tye vir die gelowiges. Maar die Here sal Hom vernietig.
Geweldige wreedheid, magsbeheptheid en wreedheid voer dus in hierdie hoofstuk die botoon. Sal jy moed hou in jou geloof en vertroue in die He-re? Sal jy kan aangaan om die Here te dien onder druk van vervolging en wreedheid teenoor jou geliefdes en jouself?
Weet verseker dat net die Here vir jou deur sy Gees sal dra deur hierdie wrede en skrikwekkende tye.

Laai af

« Older posts