Nuus

Eredienste

09:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank. 
11:00 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar:

  • Jan Reesink het toetse ondergaan (B3—079 455 4580).
  • Engel de Jonge sterk aan in Unitas Hospitaal (B12—807 2466).
  • Albie Venter sterk aan in Unitas hospitaal (B7—664 1117).
  • Tillie Kloppers sterk aan in Unitas hospitaal na ʼn prosedure (C3—664 1335).

“Moenie bang wees nie, …” Jes 43:1

Lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra.

Kerkkamp

8-10 Oktober,
Udolpho Rivierplaas, Parys (www.udolpho.co.za)
Tariewe is soos volg:
Kampstaanplek: R380pn vir 5 persone
5 Bed chalets R800pn
4 Bed chalets R640pn
Belangstellendes kontak PW Groenewald 082 899 0342

Katkisasie

Kyk na die katkisasie rooster in die kommunikaatjie.

Vir meer inligting oor hoe Google Classroom vir katkisasie gebruik word en hoe om aan te sluit, besoek https:// bit.ly/3qGIL80 of skandeer die blokkie:

Meer inligting is hier beskikbaar.

Kommunikaatjie

Lees dit hier

Kollektes

…kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper:

Vir Barmhartigheid:

Kerkkas (of soos aangekondig):

Skep Hoop fonds:

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/

Waar Ruwe Rotse

Twee vader-oë kyk verward … sy seun, die afgrond lag oor wilde skuurgedreun. 

Die kruit en stof vlek oor die lug se blou, die vader bly sy hand oor sy oë hou. 

En dan gewaar hy in die skemering sy kind, deur rotseskouers vasgedring. 

’n Riem rol na die seun daaronder neer, “Bind vas, my kind … en Pa die sal probeer.” 

Maar dis vergeefs … die kransedraak hou vas, die riem bly stukkend breek, kry las op las. 

En hulp snel by … die rotsetande gryns, hier moet die mensverstand terug voor deins. 

Dan klaag daar uit die diepte, sag en flou: “Ek smeek dat Pa my skiet … en nou … ” 

’n Roer die bewe in die growwe hand, sag sif in skemerafgrond korrels sand. 

Vas lê die kolf teen vaderskouer aan, en langs die sneller glans ’n afloop-traan. 

“Vergeef my, God!” … ’n skoot gedemp en dof … en bo die bergegraf styg kruit en stof. 

Nog skuur iets rog’lend in die diepte daar, dis stil … die aasvoëls kras … ’n vader staar. 

Hierdie gedig van CM van den Heever het my lewe diep geraak sedert ek dit die eerste keer gelees het. Dit is gegrond op die gebeure wat by Aasvogelkop oorkant die Caledonrivier by Gladdedrif in die Smithfielddistrik afgespeel het. Dit handel oor ‘n pa wie se seun in ‘n klipskeur geval het. Na dae se geswoeg om die seun tevergeefs uit te kry, laat dit die pa geen ander keuse as om sy seun uit die klipskeur te verlos met die dood nie. 

Hoe moeilik, nee, onmoontlik moet dit wees om jou eie kind met ‘n skoot van sy ellende te verlos. Maar dan dink ek aan ons Here Jesus en besef dat sy uitroepe om verlossing net in die stilte ongeantwoord bly as Hy uitroep: Eli, Eli, lama Sabagtani… 

Hoe geweldig groot moet die liefde wees van ons hemelse Vader om Sy Eie Seun te gee om die straf van die sonde te dra. Om Sy Eie lewe te offer. So leer ons Here Jesus ons om ook bereid te wees om ons naaste lief te hê soos onsself. Selfs nog meer as dit: Het ons die Here waarlik lief? 

Die afgelope jaar het ons gemeente deur die Skep Hoop fonds ongeveer R600 000 ingesamel en reeds 60% daarvan gebruik om meer as 30 gesinne in hierdie tyd van nood te help. Ons weet daar lê nog baie uitdagings voor. Daarom word ieder en elk van harte bedank. 

Mag die Here ons die wysheid gee om aan sy Woord en sy beloftes vas te hou en ons medemens nooit uit die oog verloor nie. 

Soos Paulus skryf aan die Korintiërs oor die wysheid wat God ons gee deur Christus: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.” 

Mag die Here ook ons harte ondersoek en bevind dat ons gevul is met Goddelike wysheid en ontferming en meelewing, met Geloof en Hoop en Liefde!

Lourens (vdm) 

Wie nie wil werk nie, mag nie eet nie

Skriflesing: 2 Tessalonisense 3:1-18 
Teksvers: 2 Tessalonisense 3:10 
HK Sondag 38 

Elke jaar gedenk ons op die 1ste Mei Werkersdag. Dit is nogal ironies dat Werkersdag ‘n vakansiedag is. Gegewe dat ons land ‘n geweldige hoë werkloosheidskoers het, maak dit eintlik nie sin nie. Waarom sal ons dan nie wil werk op Werkersdag as daar soveel mense sonder werk sit nie? 

Ons kyk vanaand na die 4de gebod in die lig van God se bedoeling van rus en werk met die tema: wie nie werk nie, mag nie eet nie… Amen