Nuus

Eredienste

08:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank. 09:30 erediens word nie uitgesaai nie en is ‘n herhaling van 08:00.
11:30 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar

  • Gert Boshoff sterk tuis aan na ʼn operasie (B14—654 1860).
  • Karin Verreynne het ʼn oogoperasie ondergaan (C11—663 3727).
  • Voorbidding word gevra vir Charmain Coetzee se dogter Annalie (C13—011 238 7865).
  • Meelewing word betuig met Morné Sevenster (jnr), familie en vriende na die afsterwe en begrafnis van sy vader Morné gedurende die week.

Kersdiens

Die kersdiens begin om 08:00 op 25 Desember .

Katkisasie

Die Katkisasiekommissie is besig met die beplanning vir die aanbieding van katkisasie in 2021 en benodig nog ’n paar onderwysers, veral aflos-onderwysers vir wanneer een van die huidige onderwysers nie beskikbaar is nie.

Stuur asseblief net ’n kort boodskap of skakel Pieter van der Dussen by 082 416 7188 indien jy graag wil betrokke raak by hierdie baie belangrike deel van ons gemeente se werk.

Lees die kommunikaatjie vir nog nuus.

Kollektes

…kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper:

Vir Barmhartigheid:

 

 

 

 

 

 

Kerkkas (of soos aangekondig):

 

 

 

 

 

 

Skep Hoop fonds:

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/

MARANATHA

Kom Here Jesus kom gou!

Openbaring 22:6-21 (20): Hy wat dit getuig sê: Ja, Ek kom gou. Amen,
ja kom Jesus onse Here!”

Maranata is die Griekse weergawe van die Aramese bede, “Kom Here Jesus”. Dit lees ons in 1 Kor 16:22. Dit is ‘n hartsgebed, ‘n eerlike versugting van die gemeente wat uitsien na die wederkoms van die Here Jesus Christus met die wolke, ‘n opregte en eerlike versugting.

Die slot van Openbaring word gekenmerk deur herhaaldelike aankondigings van Christus se spoedige terugkoms.

Open 22:7 Jesus sê toe: “Kyk, Ek kom gou!…”

Open 22:12 Jesus sê toe weer: “Kyk, Ek kom gou! …”

Open 22:20 Hy wat dit alles getuig sê: Ja, Ek kom gou!…”

En juis die feit dat dit drie keer genoem word, maak dit so belangrik. Want in die Hebreeuse kultuur, as ‘n saak baie belangrik was, is dit drie maal herhaal. Die Gees Self is die Een wat hierdie woorde se waarheid in die harte van mense moet inbrand. Daarom volg die dringende uitnodiging in Open 20:17 aan letterlik alle mense deur die Gees en die bruid (vgl. Jes. 55:1) om te kom deel in sy ewige redding. Na ʼn ernstige waarskuwing om hierdie profetiese woorde nie te verag of af te water nie, omdat dit ewige implikasies inhou vir mense wat so dwaas sou wees (vers 18-20), volg ʼn laaste seën as Christus vir die derde keer in hierdie gedeelte uit-roep:

Ja, Ek kom gou!” Open 22:20

Wat in Openbaring staan, is die ware en betroubare getuienis van Jesus Christus. (vgl. 22:6) Die inhoud van die boek handel oor die voleinding van die wêreld met die wederkoms van Christus. Dit is so dringend. God stel nie Jesus Christus se wederkoms uit nie. Maar ons moet onthou dat ‘n dag is soos duisend jaar en duisend jaar is soos een dag vir God. Jesus Christus se wederkoms is verseker. Maar daar is tyd om gereed te maak. Daar is tyd om tot bekering te kom. Maar die tyd is vinnig besig om uit loop. Die Wederkoms is naby. Dit kom soos ‘n dief in die nag. Ons weet nie wanneer nie. Daar is ‘n tyd om te vra:

IS EK REG VIR DIE WEDERKOMS?

Op daardie woorde van Jesus antwoord Johannes, en met hom die gelowiges saam: Amen! Kom Here Jesus!

Roep ons ook uit …

Maranata! Kom Here Jesus kom!
Asseblief, kom tog gou met die wolke!

Ds. Gerrit

God is Waarheid en Satan is Leuen!

Skriflesing: Rom 1:18-32
Teksvers: Rom 1:18,25
HK Sondag 43

  • God is waarheid! Ps 31:6 “God van trou/waarheid.”
  • Jesus Christus is die waarheid. Joh 14:6 “Ek is die …waarheid..”
  • Die Heilige Gees is die waarheid. Joh 14:17 “Die Gees van die Waarheid”
  • Die Woord is die waarheid. Joh 17:17 “U woord is die waarheid.”

Satan is die leuen. Joh 8:44 “…En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is ‘n leuenaar en die vader van die leuen.” Die negende gebod verbied daarom die leuen en dat ons leuens mag vertel. Satan het in die paradys reeds bevestig dat hy “die vader van die leuen is.” (Joh 8:44) (pseudo – leuen) In Jesus Christus moet ons altyd die waarheid (aletheia – waarheid) praat. (Ef 4:25).

 

Jesus is die ware mens dra die volle las van ons sondes

Skriflesing: Johannes 18:28-19:19
Teksvers: Johannes 19:5

Vir die afgelope paar maande het ons gesien hoe gewone mense se lewens verander word as God ingryp. Hulle was moeg en uitgeput, hulle omstandighede was sleg en hulle toekomsperspektief was sonder hoop. Deur die kragtige hand van God, het hierdie mense net soos ons, uitsonderlike dinge vermag.

Al was hulle in sak en as. Al was hulle magteloos en het gevoel of hulle lewe sonder betekenis is, wys die Here ons op die waarde van ons lewens en hoe kosbaar ons is in Sy oë.

Tog is daar een mens wat meer gedoen het as hulle almal saam. Een mens, wat die enige en ware mens is. Hy wat nie deur sy omstandighede bepaal hoe Hy optree nie, maar wat doelbewus Sy Eie heerlikheid prysgegee het en die volle las van ons sondes gedra het. Ons staan stil by die mens, Jesus Christus, die volle openbaring van God, die Woord wat vlees word. Amen

Laai af