Nuus

Eredienste

09:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank. 
11:00 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar:

“…die Here sal my onder sy sorg neem.” Ps 27:10

  • Ds Gerrit en Rika Kruger sterk tuis aan met Covid.
  • Baie sterkte aan al ons lidmate wat in die hospitaal/tuis aansterk met Covid of tans in self-isolasie is.
  • Meelewing word betuig met :
    • Andre en Elize Pretorius na die afsterwe van Andre se vader.
    • Engel en Dineke de Jonge na die afsterwe van hul dogter.

Lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra.

Katkisasie by die huis

Die besluit om kerklike aktiwiteite weens Covid 19 op te skort, raak ongelukkig ons katkisasie ook. Ouers word opgeroep om asseblief die katkisasie met hulle kinders by die huis te behandel en ons onderwysers het onderneem om weer hiermee te help.

Hou gerus Google Classroom en/of WhatsApp dop vir ’n boodskap en riglyne vir die betrokke lesse. Die geskeduleerde werk vir hierdie kwartaal is darem feitlik afgehandel. Die nuwe kwartaal se program sal so gou moontlik beskikbaar gestel word.

Vandag (20Junie) en volgende week: Hersiening

Gr 8 -11 soos gereël deur onderwyser

Navrae: Pieter van der Dussen 082 416 7188 / vddussenpieter@gmail.com

Kerkkamp

8-10 Oktober,
Udolpho Rivierplaas, Parys (www.udolpho.co.za)
Tariewe is soos volg:
Kampstaanplek: R380pn vir 5 persone
5 Bed chalets R800pn
4 Bed chalets R640pn
Belangstellendes kontak PW Groenewald 082 899 0342

Kommunikaatjie

Lees dit hier

Kollektes

…kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper:

Vir Barmhartigheid:

Kerkkas (of soos aangekondig):

Skep Hoop fonds:

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/

DIE VOLLE WAPENRUSTING VAN GOD

Skriflesing: Efesiërs 6:10-20; Jakobus 4:7
Teksvers: Efesiërs 6:10,11 

Die stryd tussen die Bose en die mens is egter ‘n ongelyke stryd: Satan is magtig en het duisende magtige engele wat vir hom werk. Die mens daarenteen is ‘n nietige mens wat nog teen die sondige natuur ook moet stry. Satan sou dus ‘n groot voorsprong op ons hê en maklik vatkans kry. 

God wat almagtig is, het egter in sy genade by ons kom staan deur Jesus Christus. En in sy genade gee Hy ons die volle wapenrusting… sodat ons beslis staande KAN bly tot die einde toe. 

Trek dit aan en bly op jou pos! 

Christus is die geheim van ons lewe

Skriflesing: Kolossense 1:21-29
Teksvers: Kolossense 1:26-28

Die geheim is uit! Die groot misterie is bekend gemaak. Niemand hoef ooit meer te wonder wie die Verlosser van die wêreld is nie, ook nie ek en jy nie! Want God het in sy groot liefde besluit om sy Seun aan die ganse wêreld te openbaar as die ewige Verlosser. Hy is die selfopenbaring van God se genade en oordeel. As jy hierdie geheim leer ken het, mag jy dit nie vir jouself hou nie! Jy moet al jou kragte inspan om dit uit te leef en te verkondig! Hoe doen ‘n mens dit: deur vermaning en wysheid en onderrig. Net soos hierdie kindjie vanmore voor die Here gestel word, so moet elke mens voor God gestel word. Amen 

God het geskape, gevul en gerus!

Skriflesing: Gen 1:1-2:4
Teksvers: Gen 2:4 

Die magtigste president, die rykste man, is ’n krummeltjie teen die Almagtige God se mag. Want hulle kan baie praat en dreig en belowe en niks gebeur nie. MAAR wanneer God praat, gebeur dinge. Hy het gepraat en die aarde, see en hemele is geskape. Op Sy Magswoord, gebeur dinge. 

Ons gaan na drie sake kyk! 

  • God het geskape
  • God het gevul.
  • God het gerus 

Tweedehandse Christen?

Deur die genade het ek en my vrou tans 15 kleinkinders. Wat ‘n vreugde en seën! Maar het u geweet dat God nie kleinkinders het nie! Hy het net kinders. Mens is nie ‘n kind van God net omdat jou ouers kinders van die Here is nie. Voorbeeld: Jakob en Esau. 

Terwyl ek voorberei vir Sondag se Engelse diens (Alethea) en Bybelstudie loop ek dieselfde soort raak in die storie van Abraham en Lot. Die neef Lot is ‘n tweedehandse gelowige. Hy is alewig in die kring van Abraham se flappende tente. Hy volg Abraham byna op die voet. Al doer van Haran af deel hy soort van in Abraham se hoë roeping (Gen 12). Hy beland selfs saam met Abraham in Egipte, en oorleef saam ‘n hongersnood (Gen 12), en hy nogal word later deur Abraham van sy ‘hijackers’ verlos (Gen 14)! Sien dit help nogal om die geselskap van God se kinders te lewe. Dit is baie goed en selfs aan te bevele dat jy en jou gesin christelike vriende het en mekaar se kuiers geniet. Dit is selfs baie goed dat jou kinders in ‘n spesifiek christelike skool opgevoed word en dit is hoogs nodig dat jy by ‘n goeie skrifgetroue christelike gemeente aansluit. MAAR… dit beteken nog nie dat jy ‘n ware Christen is nie!! 

Lot is ‘n soort van “tag-along” by Abraham. Abraham luister na die Here. Hy volg sy roeping. Hy word geseën . Hy dien tot ‘n seën vir ander (Gen 12:3,4). Lot, aan die anderkant, tap van sy oom se genade en loop hom al agterna en leef maar net van die krummels wat van Abraham se tafel afval. Uiteindelik kies hy om weg te gaan van Abraham en kies net sy eie voordeel (Gen 13) – die waterryke landstreke van die Jordaan, daar naby Sodom. En dan uiteindelik vind ons hom waar hy binne-in Sodom woon (Gen 14:12), en later selfs op die stadsraad in die poorte sit van die goddelose stad (Gen 19:1). 

Lot was in die omgewing van Abraham. In die omgewing van die God van Abraham. Hy het die regte kultuur en taal soos Abraham, maar self ken hy nie die Here nie. Abraham bou altare en offer aan die Here, maar die man Lot soek net sy eie voordeel en tydelike goeters en rykdom. Dit sluk hom en sy huis heeltemal in. 

Tweedehandse christenskap lyk mooi maar is leeg en waardeloos. Om lidmaat van die regte kerk te wees vra meer… ook moet ons die Here persoonlik ken en dien, ons lewe aan God offer in die Naam van Hom wat sy lewe vir ons geoffer het. Vra die Here om in die Naam van Jesus en deur die krag van sy Gees jouself weer aan Hom toe te wy en oor te gee. Ons is immers geroep tot kind-wees van die Here. 

God het nie kleinkinders nie! Mag ons én ons kinders én ons kleinkinders God so ken! 

Ds Maarten