Nuus

Eredienste

09:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank. 
11:30 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar:

  • Zinette Cronjé sterk tuis aan met Covid (C5—076 307 9223).
  • Ria Stoker sterk in Unitas hospitaal met longontsteking (B7—072 041 0840).
  • Arista Gouws het operasies in beide oë ondergaan (B15—654 6019).

Geluk

Marius en Michelle van den Berg met die doop van Amelia.

Katkisasie

Vandag: Geen

Gr 8-11 soos gereël deur onderwyser

Vir meer inligting oor hoe Google Classroom vir katkisasie gebruik word en hoe om aan te sluit, besoek https:// bit.ly/3qGIL80 of skandeer die blokkie:

Meer inligting is hier beskikbaar.

Kommunikaatjie

Lees dit hier

Kollektes

…kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper:

Vir Barmhartigheid:

Kerkkas (of soos aangekondig):

Skep Hoop fonds:

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/

Koue voete of warm harte?

Skriflesing: Lukas 24:13-35 
Teksvers: Lukas 24:25-27 

Onverstandiges, mense sonder begrip, met harte wat traag is om alles te glo wat oor Christus beloof is… Dit is ‘n geweldige aanklag, en baie ontaktvol van die Here. Hoe kon Jesus sulke liefdelose woorde sê vir mense wat deur soveel hartseer en trauma gegaan het…? Weet die Here dan nie hoe sleg die omstandighede is nie? 

Mense wat die Bybel ken, en wat belydende gelowiges is, moenie geëvangeliseer word nie. Jesus is nie hier besig op die sendingveld nie, Hy verkondig met mag die evangelie van genade en verlossing. Dit is hoogtyd dat die kerk van Christus sal ophou vrees vir koue voete, en hulle harte rig op die ewige Koning. Amen 

Doeke is geloofwaardig…

Skriflesing: Johannes 19:38-20:10 
Teksvers: Johannes 20:5-8 

Sondag oggend, die eerste dag van die week, het die dissipels nuus gekry dat Jesus opgestaan het. Maria Magdalena was al vroeg by die graf, omdat sy nie behoorlik kon afskeid neem van die Here nie. Sy wou nog maar weer vir ‘n laaste keer eer bewys aan haar Here, al was Hy dood. Maar Hy was nie daar nie. ‘n Engel het eers verskyn waarna Jesus self met haar gepraat het. Sy moet die dissipels gaan vertel Jesus het opgestaan. 

As Petrus en Johannes hierdie nuus kry, hardloop hulle voluit na die graf. Hulle wil self gaan sien… As Petrus die graf binnestorm, sien hy niks behalwe die doeke waarin Jesus gebalsem was nie. En as Johannes ook ingaan sien die doeke in die graf, en die doeke is geloofwaardig… 

Die Vervloekte Kruis

Net die feit dat Jesus gekruisig is, is Skrifvervulling. As ons goed oplet dan sien ons dat die Jode Jesus toe nie gestenig het, soos hulle gebruik was nie, want dit is hoe God alles beskik het. Hy moes gekruisig word sodat Hy die vloek vir ons kon dra. Dit sou nie die geval gewees het tydens steniging nie! 

Reeds in Deut 21:23 word elkeen wat aan ‘n boom of paal opgehang word deur God vervloek! So moes dit Skrifvervulling wees. Christus moet die vloek dra (HK Sondag 15 vr 39). 

Die Romeine het kruisiging uitgedink en toe as vonnisvoltrekking regoor die Romeinse Ryk gebruik om vrees by mense in te boesem. Hulle kon net regeer deur vrees. Vrees is die wapen van die duiwel. God se antwoord op vrees is geloof, liefde en hoop! 

Aan ‘n kruis moes iemand in die openbaar hang, en so lank as moontlik ly. Meesal sonder enige klere aan. ‘n Skande vir die samelewing. ‘n Vreeslike lyding. Spykers deur jou gewrigte en voete, op ‘n ruwe kruispaal (boomstomp), hang jy daar aan jou arms. Jy versmoor stadig. Die elemente is teen jou: son, wind en weer. Dan nog die veragting van die omstanders. 

Uiteindelik die vloek. Vervloek! Verwerp! Weggestoot, uitgegooi, vergete. Soos gemors in die asblik beland, om nooit weer aan gedink te word nie. Christus ly en dra die vloek van God in ons plek. Daarom is Hy toe nie gestenig nie. Die Jode was onder Romeinse bewind en mog niemand ter dood teregstel nie. So presies het God die plaasvervangende lyde van Christus beskik en bepaal en laat gebeur. 

Hy het ons vervloeking op Hom geneem, om ons met sy seën te vul (Nagmaalsformulier). 

Halleluja, loof die Here! 

Ds Maarten