Die troon van God is ewig

Skriflesing: Hebreërs 1:1-14 
Teksvers: Hebreërs 1:8-9 

Die Hebreërbrief beskryf aan ons die uitnemendheid van ons Verlosser en Koning, Jesus Christus. Vir die volgende klompie weke sal ons hierop fokus met ons aandag op hoe Jesus groter of meer uitnemend is as die engele, as Abraham, as Moses, as Josua. 

Jesus Christus is ‘n ewige Koning en sy troon is ‘n ewige troon. Hoe lyk sy Koningskap en regering oor jou lewe? 

Die wonder van God se Vrede!

Skriflesing: Joh 14:15-31
Teksvers: Joh 14:27

Vrede is ‘n baie gelade woord in die Bybel. Dit beteken baie meer as die afwesigheid van onmin, bakleiery of oorlog. Trouens hierdie vrede in ons Skrifgedeelte kom van Jesus Christus af. Jesus het dit aan ons gegee as ‘n geskenk, as ‘n gratis geskenk aan ons. 

Daarom gaan ons na drie sake kyk: 

  • Vrede laat Christus vir ons na. 
  • Vrede gee Christus aan ons. 
  • Vrede van Christus is besonders. 

Nuus

(Last updated on November 29th, 2021)

Telefoon nommer

Neem asseblief kennis van die kerkkantoor se tydelike nommer: 060 696 7373

Die gewone nommer is buite werking.

Eredienste

09:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank.  
11:00 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar:

“…die Here sal my onder sy sorg neem.” Ps 27:10

  • Theo Westervelt ondergaan 30 Nov ʼn knievervangingsoperasie (A2—664 4715).
  • Andre Celliers is weer in hospitaal (A14—660 0952).
  • Nicolene van Dyk het ‘n draai in die hospitaal gemaak (B16—083 953 3934).
  • Meelewing
    • Nicolene Jonker en Lida Lochner se pa en ma van Kroonstad het kanker en is baie siek

Lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra.

Kommunikaatjie

Lees dit hier

Katkisasie

Lees meer hieroor in die kommunikaatjie.

Navrae: Pieter van der Dussen 082 416 7188 / vddussenpieter@gmail.com

Kollektes

…kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper:

Vir Barmhartigheid:

Kerkkas (of soos aangekondig):

Skep Hoop fonds:

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/

‘n A-normale jaar snel ten einde

Psalm 139:1-24 

‘n Jaar vol van trauma en onvrede en a-normale sake snel ten einde. ‘n Jaar wat weereens nie normaal kon begin en verloop nie. ‘n Jaar waarin ons weereens nie as gemeente elke Sondag bymekaar kon kom nie. ‘n Jaar wat ons aste ware, dag vir dag moes leef. En tog is God altyd in beheer. Niks het gebeur wat God nie van geweet of toegelaat het nie. God was nie net in beheer nie, maar God het ook geweet, toegelaat en bepaal wat met elkeen van ons gaan gebeur. So het God ons steeds van alle kante omsluit. Juis in Psalm 139 leer ons van hoe God ons van alle kante omsluit en ken. 

Hy is: 

– Alwetend Ps 139:1-6 

– Alomteenwoordig Ps 139:7-12 

– Skeppingsmagtig Ps 139:13-18 

– God laat nie met Hom spot nie Ps 139:19-22 

– ‘n Bede vir leiding van God. Ps 139:23-24 

Ons kan so maklik dink dat God ons vergeet het. Of ons kan wonder hoekom dinge so snaaks en skeef en a-normaal verloop. En tog moet ons nooit vergeet dat God van ewigheid tot ewig-heid nie net daar is nie, maar alles weet en Hom elke dag met ons bemoei. Inteendeel Hy het ons so lief dat Hy sy eie Seun Jesus Christus gestuur het om vir ons sondes te sterf. Juis dit het ons gedra. Want ook in 2021 was, is en sal God elke dag by ons wees. Ons moet nie vra, hoekom het dinge so of so verloop nie, ons moet eerder vra en bid dat God ons op die regte pad sal hou. Want dit is ons hele lewe, dat God ons deur Jesus Christus se soenverdienste, onder leiding van die Heilige Gees sal lei en bewaar. Die doel is ook nie vir ons om ons norma-le lewe te lei wat ons dink normaal is nie, maar dat ons werklik altyd tot Sy eer en verheerliking sal lewe. Want die doel van ons lewe is om God te eer en te verheerlik. Dit doen ons deur DIE GROOT GEBOD van liefde vir God en ons naaste en DIE GROOT OPDRAG, om die evange-lie van God uit te dra. Mag daarom almal wat werklik erns maak met hulle Christenskap die bede bly bid tot eer van God en tot versterking en behoud van ons elkeen: 

Psalm 139:23,24 

23 “Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. 

24 Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!” 

Ds. Gerrit Kruger