Lewe ’n vrugbare lewe, in diens van God!

Die wet van God! Die wet van Moses! Die wet van die Gees!

Skriflesing: Rom 7:1-8:4
Teksvers: Rom 8:2 

Dikwels dink ons dat ons lewe bestaan uit ’n klomp wette wat ons moet navolg. As jy die wette navolg dan kom jy darem in God se guns, dink ons. Dit is mos darem beter om goed te doen as sleg. God sien dit tog sekerlik raak en dit beteken dan iets vir my redding. Maar hoe figureer die wet van God in die vrugbare lewe wat ek moet lei. In Romeine 7,8 lees ons van: Die wet van Moses. Die wet van God. Die wet van die sonde. Die wet van die Gees.

  • Die wet van die Gees.
  • Die wet van die Gees laat ons vrug dra.
  • Die wet van die Gees gee aan ons die lewe.

Om gekruisig te word saam met Christus, maak ons volkome vry

Skriflesing: Galasiërs 5:13-26
Teksvers: Galasiërs 5: 24-25

Om vry te wees is nie so eenvoudig nie. Want vryheid beteken ook geweldige groot verantwoordelikheid. Iemand wat vry is, kan nie net doen wat hulle wil nie. Elke vryheid het grense en perke. Die meeste van hierdie grense en perke is wat ons oor onsself bring. Omdat ons vryheid verkeerd verstaan, word ons vryheid ‘n slawerny.
Ons kyk vanmore wat die ware vryheid beteken in Christus. Die Nagmaal is die sigbare en konkrete uitbeelding van hoe Christus ons bevry van die slawebande van die sonde. Elkeen wat saam met Christus gekruisig word, sal leef in die vryheid van Sy genade.

Geroep tot Vryheid

Soms kan ons deur ons eie toedoen onsself soos met kettings vasbind. Deur jou eie begeertes en wense, word jy ‘n gevangene, ‘n slaaf van jou eie omstandighede. Ons is almal vir die afgelope twee jaar deur inperkings aan bande gelê. Ons vryheid is ingeperk en ons lewens het ʼn drastiese verandering ondergaan. Daar kom egter ‘n punt in ‘n mens se lewe waar jy nie meer so wil leef nie. Jy wil vrykom. Jy wil die vryheid terug hê wat jy ken en altyd kon geniet… 

Hoewel dit maklik is om ‘n rede aan te voer vir die inperking, doen ons baie maal dieselfde met ons eie lewens, sonder dat ons dit besef. Deur ons denke en ons oortuigings word ons martelare van ons eie lot. Soms is dit deur dinge wat met ons gebeur, en ander male dinge wat ons nie kon voorsien nie. 

Dink maar net hoeveel mense leef met ‘n wrok in hulle hart van dit wat iemand hulle aangedoen het. Hoeveel mense is kwaad en ongelukkig oor ander se optrede teenoor hulle. Hoeveel mense is teleurgesteld en hartseer omdat mense hulle in die steek gelaat het, gejok het of dalk sommer heeltemal vergeet het. 

Dalk het jy so worsteling in jou lewe. Jou kinderjare wat swaar op jou rus. Jou broer of suster met wie jy nie praat nie. Jou kinders wat niks met jou te doen wil hê nie. ‘n Vriend of vriendin wat vervreem geword het… 

Nou kan jy nie meer nie. Jy is moeg om die las te dra van hierdie gevangenisskap van jou hart. Jy wil die kettings breek, maar jy weet nie hoe nie. 

Daarom pleit die apostel: julle is tot vryheid geroep. Die Here maak ons vry. Die Here leer ons ook met hierdie Nagmaal dat ons nie slawe van die verganklikheid moet wees nie, maar dienaars van die ewige God. 

Kom dan na die Nagmaal, en sien en ervaar hoe die Here jou vry maak. Moenie net ‘n toeskouer wees van Christus se kruisiging nie, nee, neem self jou kruis op, na Golgota, en word saam met Jesus Christus gekruisig in jou sonde. Eers dan, as jy in jou self sterf, sal jy saam met Hom in ‘n nuwe lewe kan opstaan. 

Kom dan, met jou hele hart, na Christus, en word vry. Jy word daartoe geroep. 

Lourens (vdm) 

Nuus

(Last updated on Januarie 24th, 2022)

Eredienste

09:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank.  
11:00 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar:

“…die Here sal my onder sy sorg neem.” Ps 27:10

  • Fanie de Bruin sterk tuis aan na hy ’n pasaangeer ontvang het (A2—082 780 8759).  
  • Ruzell Vorster sterk tuis aan na diagnose en behandeling van skildklierkanker (A16—064 759 9366).
  • Bets Kotze ondergaan die week ʼn heupoperasie in ZA hosp (C5—072 345 8304).
  • Pieter Rottier sterk tuis aan na hy ʼn draai in die hospitaal gemaak het (A7—664 5310).
  • Meelewing word betuig met Alta Heystek en familie sowel as Magriet Erasmus (suster) na die afsterwe van Jan.

Lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra.

Geluk

Baie geluk aan al ons 2021 matrikulante met die mooi uitslae!!

Kommunikaatjie

Lees dit hier

Katkisasie

Lees meer hieroor in die kommunikaatjie.

Navrae: Pieter van der Dussen 082 416 7188 / vddussenpieter@gmail.com

Kollektes

…kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper:

Vir Barmhartigheid:

Kerkkas (of soos aangekondig):

Skep Hoop fonds:

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/

Jongmens – Wat is Jou GPS?

Skriflesing: Ps 1:1-6; Jer 17:5-8 
Teksvers: Ps 1:6 

Ek is Frikkie Deysel. Ek is ʼn 5de jaar teologiese student en ʼn jong man. Dit is daarom vir my ʼn besonderse voorreg om vanaand met julle en besonder met my mede-jongmense ʼn boodskap te deel wat baie vir my beteken het. 

Psalm 1 gaan oor twee paaie, die pad van die Gelowige en die pad van die ongelowige. Op watse pad is ons? Watse pad-kaart gebruik ons? Watse GPS gebruik ons? Waar lê ons Ge-luk, Plesier en Sekerheid? Ons GPS.