Die Heilige Gees getuig van ons hemelse kindskap

Skriflesing: Rom 7:19-8:30
Teksvers: Rom 8:14 – 17
HK: Sondag 19

Ons gedenk vandag die uitstorting van die Heilige Gees tydens die Pinksterfees, 10 dae na die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Dit is ook wat vermeld word in ons belydenis in So 19 van die HK.

 1. Hoekom is die hemelvaart belangrik tov Christus se heerskappy?
  Kolossense 1:18 en Efesiers 1:20-23
 2. Wat is die pinksterfees? Hoekom is die Heilige Gees uitgestort tydens die pinksterfees?
  Numeri 28:6, 26-31, Handelinge 2:1-36 veral vers 33
 3. Watter verandering bring die uitstorting van die Heilige Gees vir ons?
  Romeine 8:1 ev
 4. Hoe kom die Gees ons te hulp?
  Matteus 28:18-20, Romeine 8:26 ev Johannes 14:16 ev

Laai af

 

Jesus se Kolskoot!

Skriflesing: Romeine 8:31-39
Teksvers: Romeine 8:34

Die agtergrond van die skrywer van Romeine is Paulus die regsgeleerde. Die brief is soos ‘n verslaggewer van ‘n hofsaak.

Hy begin by die aanklag daar is geen verdediging nie, daar is geen versagtende omstandighede nie, daar is geen appél nie, net skulderkenning.

Die uitspraak is: Skuldig tot die dood. Die vonnis is uitgespreek maar, dit is wat Paulus so mooi maak, dan tree die Advokaat na vore en verloop die hofsaak in die guns van God se kinders.

Jesus Christus tref die kol!

Laai af