God is Waarheid en Satan is Leuen!

Skriflesing: Rom 1:18-32
Teksvers: Rom 1:18,25
HK Sondag 43

  • God is waarheid! Ps 31:6 “God van trou/waarheid.”
  • Jesus Christus is die waarheid. Joh 14:6 “Ek is die …waarheid..”
  • Die Heilige Gees is die waarheid. Joh 14:17 “Die Gees van die Waarheid”
  • Die Woord is die waarheid. Joh 17:17 “U woord is die waarheid.”

Satan is die leuen. Joh 8:44 “…En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is ‘n leuenaar en die vader van die leuen.” Die negende gebod verbied daarom die leuen en dat ons leuens mag vertel. Satan het in die paradys reeds bevestig dat hy “die vader van die leuen is.” (Joh 8:44) (pseudo – leuen) In Jesus Christus moet ons altyd die waarheid (aletheia – waarheid) praat. (Ef 4:25).