In die Naam van die Here Jesus Christus!

Skriflesing: Kol 3:1-17
Teksvers: Kol 3:11b, 17

Kol 3:17
“En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.”

Hierdie is ’n oorkoepelende opdrag wat ons van Jesus Christus ontvang het. Om alles in die Naam van Jesus Christus te doen, vra van ons om ons christenskap uit te leef op elke gebied. Dit beteken dat ons nie net christene genoem word nie, maar dat ons dit in die Naam van die Here Jesus Christus moet leef. Om daarom in die Naam van Jesus te leef beteken eerstens dat ons met Hom identifiseer en dat Hy ons identiteit is. Tweedens beteken sy Naam gesag. Dit is daarom in sy Naam dat ons mag bid tot ons Vader. Derdens om in sy Naam te bid of te lewe is om absoluut aan Hom die eer toe te bring vir wie en wat ons is.

Daarom dank ons God altyd vir ons Here Jesus Christus wat ons Hoof is van die kerk.

Hoe vergewe ‘n mens?

Skriflesing: Kol 2:13-15; Kol 3:12-17
Teksvers: Kol 2:13; Kol 3:13

Hoeveel keer het ons al die volgende gehoor… Ek kan en sal daardie persoon nooit vergewe nie. Dit is vir my onmoontlik om te vergewe en te vergeet, nooit nie. 

Om te vergewe is nie in ons aard nie, ons wil eerder wraak neem omdat ons onsself, ons naam, ons besittings wil beskerm. Maar nou leer die Skrif ons baie duidelik: Kol 3:13 “Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe.” 

Om te kán vergewe is nie iets wat ’n mens uit hom- of haarself kan regkry nie – Nee, dit is ’n gawe van God… Hy gee dit vir dié wat Hom daarvoor vra!” 

Ons gaan na drie sake kyk: 

  • Bid vir die gawe om te vergewe. 
  • Vergewe mekaar dan. 
  • Na vergifnis volg vrede. 

Christus is die geheim van ons lewe

Skriflesing: Kolossense 1:21-29
Teksvers: Kolossense 1:26-28

Die geheim is uit! Die groot misterie is bekend gemaak. Niemand hoef ooit meer te wonder wie die Verlosser van die wêreld is nie, ook nie ek en jy nie! Want God het in sy groot liefde besluit om sy Seun aan die ganse wêreld te openbaar as die ewige Verlosser. Hy is die selfopenbaring van God se genade en oordeel. As jy hierdie geheim leer ken het, mag jy dit nie vir jouself hou nie! Jy moet al jou kragte inspan om dit uit te leef en te verkondig! Hoe doen ‘n mens dit: deur vermaning en wysheid en onderrig. Net soos hierdie kindjie vanmore voor die Here gestel word, so moet elke mens voor God gestel word. Amen