Christus is die geheim van ons lewe

Skriflesing: Kolossense 1:21-29
Teksvers: Kolossense 1:26-28

Die geheim is uit! Die groot misterie is bekend gemaak. Niemand hoef ooit meer te wonder wie die Verlosser van die wêreld is nie, ook nie ek en jy nie! Want God het in sy groot liefde besluit om sy Seun aan die ganse wêreld te openbaar as die ewige Verlosser. Hy is die selfopenbaring van God se genade en oordeel. As jy hierdie geheim leer ken het, mag jy dit nie vir jouself hou nie! Jy moet al jou kragte inspan om dit uit te leef en te verkondig! Hoe doen ‘n mens dit: deur vermaning en wysheid en onderrig. Net soos hierdie kindjie vanmore voor die Here gestel word, so moet elke mens voor God gestel word. Amen 

Ons was Vyande, ons is Verander, ons staan Vas vorentoe

Skriflesing: Kol 1:14-23
Teksvers: Kol 1:21-23

Jy het verander. Dit hoor mens gewoonlik na ‘n lang tyd van geleidelike verandering, wanneer iemand skielik besef dat jy nie meer dieselfde persoon is nie. Nadat jy ander gewoontes en ander maniere aangeleer het, dan eers verander jou status in iemand se oë.

Met die Here werk dit anders. Jy word nie verander deur iets wat jy doen nie, maar jy word deur Jesus verander na iets heeltemal anders toe. Dan sit ons wel in die ongemaklike plek dat ons gewoontes moet opvang by dit wat ons werklik is.

Daarom ervaar ons wrywing in ons geloofslewe, omdat Jesus ons verander het vanaf ‘n vyand na ‘n heilige toe.

(Weens tegniese probleme is die opname dalk nie volledig nie)

Laai af