Ons kinders se opvoeding in die vrees van die Here

En Manóag het tot die HERE gebid en gesê: Ag, Here, laat tog die man van God wat U gestuur het, nog ‘n keer na ons toe kom, dat hy ons kan leer hoe ons moet maak met die seun wat gebore sal word. Rigters 13:8 

Ons kinders is ‘n gawe uit die hand van die Here en eintlik behoort hulle steeds aan die Here. Ons het vroeër altyd gepraat asof hulle net aan ons geleen is. Daarmee saam het die opdrag gekom om hulle geestelik vir die lewe en vir die ewige lewe toe te rus en voor te berei. Vir hierdie ontsaglike groot taak het ouers by die doopvont ‘n belofte afgelê wat hierdie taak aanvaar het voordat die Here die kind in die Doop met sy beloftes verseël het! 

Wanneer Manoag en sy vrou die boodskap hoor dat hulle hierdie spesiale kind, Simson, gaan kry, neem hulle hulle toevlug tot die Here self. Laat die engel tog net weer verskyn en ons leer… 

Vandag gaan daar nie ‘n engel jou kom help met die opvoeding van jou kinders nie, want God het sy volle woord (Bybel) nou al in skrif aan ons geopenbaar en daarin kan ons sien en weet wat Hy van ouers en kinders verwag. 

Dit sal dus gerade wees om jou kind met die Bybel as rigsnoer groot te maak. Om hulle so groot te maak dat hulle sal weet wie die Here is en waartoe Hy hulle geskape en geroep en getaak het. Dit is dus enorm belangrik om as ouers jou kind in die erediens te bring en steeds voor God te stel asook om die kategese van die kerk te gebruik in jou taak. 

Maar dan moet ons hulle ook elke dag voor die Goddelike Woord stel en met hulle op goeie pas deur die Bybel lees. So kan hulle God in sy werke leer ken en in Hom glo. Dan sal die Heilige Gees self ons lei in die opvoeding en toerusting van die kinders wat Hy ons gegee het. 

Ds Maarten 

Vervul met die Heilige Gees

Vandag is Pinkstersondag. Pinkster of Pentakost, beteken 50, dit verwys na die oesfees of ook genoem die fees van die weke wat 50 dae na Paasfees plaasvind. Ons lees onder meer in Numeri en Levitikus van hierdie fees wat gevier moet word in verhouding met die graanoes sowel as die Paasfees en die aankoms in die beloofde land. 

Vir die eerste 40 jaar was daar geen “oesfees” nie want die volk het deur die woestyn geswerf, en geleef van die manna. Die Here gee die opdrag aan die volk dat hulle die fees van die weke moet gedenk as hulle die beloofde land in besit neem. Dit is ook dan wanneer die manna ophou. Dit begin die dag na Paasfees as die eerstelinge van die opbrengs van die land gewy word aan die Here. Vir sewe weke lank word geoes, en dan op die 50ste dag, is dit die einde van die oes, die oesfees. 

Met hierdie fees word God geloof en geprys omdat die volk versorg is deur die brood wat Hy gee. Dit is die fees van oorvloed, van genade, van lewensbehoud. Die hele volk kom bymekaar om God te eer vir die “brood” wat Hy gee. 

Met hierdie fees word al die eer aan God gegee dat Hy die kerk behoue laat bly om haar ‘n plek te gee en bestaansreg te bied op hierdie aarde. Die Paasfees verkondig God se verlossing, die Pinksterfees verkondig God se behoud. 

Dit is tydens die Pinksterfees waar die hele volk bymekaar gekom het om God te eer vir die oes, wat die Heilige Gees uitgestort is. Christus as Eersteling, is die offer van die Paasfees. Hy is die Verlosser, en nou kom die vervulling van die volle vrug van die werk van Christus, in die uitstorting van die Gees. 

Elkeen wat deel het aan die Verlosser, het ook deel aan die behoud wat die Verlosser gee. Kom dan na die tafel van God se genade. Sien die “vrug” van die werk van Christus, en word vervul met die Vrug van die Gees wat daaruit voortvloei. 

6Wat hier gebeur, is deur die profeet Joël aangekondig: 17“‘En dit sal in die laaste dae gebeur,’ sê God: ‘Ek sal my Gees op alle mense uitstort – julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongmense sal visioene sien, en julle ou mense sal drome droom. 18Ja, ook oor my slawe en slavinne sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. 19En Ek sal bo in die hemel wonders bewerk en tekens onder op die aarde: bloed en vuur en rookwolke. 20Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. 21Dan sal elkeen wat die Naam van die Here aanroep, verlos word.’ 

Lourens (vdm) 

STILTE-TYD!

Wat is nodig vir die ware beoefening van GEBED?

Ek onthou nog in die koshuis was daar altyd, stiltetyd. In die oggend vir 10 minute en in die aand vir 10 minute. Dan moes ons Bybellees en bid, dit was ononderhandelbaar, dan was daar ’n algemene stilte in die koshuis en moes almal persoonlik, Bybellees en bid.

Is daar vandag nog STILTE-TYD?

Ons leef in ’n baie gejaagde tyd. Daar is net eenvoudig nie genoeg ure in die dag om alles te doen wat ons gedoen wil hê nie. Want ons tyd word opgeëet deur ons besige programme. Vandat jy wakker word, word jou dag gevul met die radio, televisie, gesprekke met mekaar, regmaak vir skool of werk. Ons het nooit tyd om daadwerklik te stop en STILTETYD te hou nie. Selfone is altyd in die hand en moet geantwoord word.

Maar, om waarlik in jou gebedslewe te groei, om waarlik met God te praat in gebed, om waarlik jou intiem-persoonlike godsdiens te beoefen, is daar drie dinge nodig vir elke Christen:

‘n Stil plek. Mat 6:6 “Gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid.” Letterlik beteken hierdie ’n plek van afsondering. ’n Plek waar jy alleen, ongestoord, sonder die invloede van jou gesin, radio of TV, rustig en ernstig en opreg kan bid en met God kan verkeer.

’n Stil tyd. Mar 14:32 “Toe kom hulle by ‘n plek met die naam Getsemane, en Jesus sê vir sy dissipels: “Sit hier terwyl Ek gaan bid.” Jesus het ook eenkant toe gegaan om alleen te gaan bid, waar dit ‘n stil plek maar ook ‘n stil tyd was. Veral gedurende die nag, wanneer almal slaap, het Jesus nagte deur gaan bid. Maak jy tyd vir ‘n stil tyd alleen saam met God?

‘n Stil hart. Hoe bring ons ons onstuimige gemoedere tot rus? Hoe is dit moontlik om jou hart stil te maak, sodat jy op die Here alleen kan fokus? Ps 130:6 “Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre.” ‘n Mens kan net ‘n stil hart kry as jy voor God buig en voor sy grootheid stil word. Daarom is stiltetyd en ‘n stil plek so noodsaaklik. Ons het so maklik tyd vir radio, televisie, nog ‘n oproep, nog tyd op internet, maar ons het nie tyd vir ‘n stil plek, tyd en ‘n hart nie.

Kom ons werk doelbewus daaraan om ‘n stil plek en tyd te kry en te maak elke dag, sodat ons harte voor God stil kan word en ons opreg en eerlik kan bid.

Ds. Gerrit Kruger

As die Strelitzias blom

Dit was twee jaar gelede dat ek hier in die kerk se tuin my trane moes inhou weens die eensaamheid en verlatenheid van die kerkwerf tydens die lockdown. Ek het op die stoep gesit en iets gedrink nadat ek die kerk se gras kom sny het wat in die lockdown nie opgehou groei het nie. Die son het so agter die strelitzias gesak. Daar was meer blomme as ooit voorheen. So asof hulle wou sê dat alles nie verby is nie. Die Covid-lockdown het ons stil gemaak, ingehok, bang gemaak. Wat wag vir ons? En dan skyn die laat middagson op die helder oranje van hierdie besondere blomme in die kerktuin en jy kry weer hoop en uitsig. 

En nou bloei hulle weer. In die afgelope twee jaar het ons ‘n paar van ons geliefde lidmate begrawe soos elke jaar. Sommige het weer regtig ‘n paar noue ontkomings met die virus gehad. Soms het ons gestruikel in ons vertroue weens die vrese en kommer. 

Maar die son skyn vandag weer deur die strelitzias… Die kerktuin ‘n lushof van hoop! 

Die Here was getrou. Die Here het gesorg. Hy het ons bewaar. Ja, selfs in die tye van dood en graf was daar die troos van “sal lewe al het hy ook gesterwe” (Joh 11:25,26). 

Die dood was hartseer, maar nie tragies nie. Want ons treur nie soos hulle wat geen hoop het nie. En nou dat Covid deel geword het van ons daaglikse lewenswyse kan ons nog steeds na die strelitzias kyk. Hulle blom weer. Elke jaar sal hulle blom want God, die onderhouer van sy skepping, sorg vir hulle… en vir ons. 

Hy sal ons bewaar in doodgevaar. Jou siel sal Hy bewaar. Die Here sal jou ingang en uitgang bewaar, van nou af tot in ewigheid! (Ps 121) 

Liefdegroete 

Ds Maarten 

Ns: Strelitzia van die genus Birds of paradise, uniek aan Suid-Afrika en verskyn op ons 50c, word ook die kraanvoëlblom genoem.

God ontmasker Sondaars

Daar was eens op ‘n tyd waardigheid in die lewe van Jan en San Alleman om geloofwaardig te leef en op te tree. Daar was geloof-waardigheid om verantwoordelikheid vir jou optrede te neem. Daar was geloof-waardigheid om jou eie posisie van voorreg prys te gee indien jy dit sou misbruik of in eie belang sou optree. Daar was eens op ‘n tyd die waardigheid van geloof om sonder filters of voorgee jou medemens van aangesig tot aangesig te aanskou en te vrede te wees om met hulle saam te leef, ongeag hulle dunk van jou. 

Vandag word bykans alles gemeet aan uiterlike vertoon en hoe mense reageer. Ons leef in ‘n wêreld wat deur ons oë bepaal word as die vensters van ons siel. As iets nie vir ons “lekker lyk” nie, dan vermy ons dit. Aan die ander kant skep dit ook ‘n abnormale oorgewig aan begeertes en wense wat nooit ooit in ons harte sou opkom as ons dit nie sien nie… 

Ons het hiper-sensiteif geword vir ander se emosies en reaksies, soveel so dat ons deur afgerigte ongehoorsaamheid onsself laat ontgeld om nie te wees wie ons is nie. Jou identiteit is dit wat ander nie sal aanstoot gee nie. En so ontwikkel ons ‘n skisofrene werklikheid agter al die maskers en filters van ons eie hartswense 

Voor die Almagtige staan ons egter geen kans om weg te kruip of voor te gee nie. Die Heilige Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van ons hart. Die Here ken elke gedagte wat ons koester en elke wens wat ons beny. Die Here ontmasker ons, om voor Hom te staan, sonder gebrek of rimpeling of iets dergeliks. 

Mag die Here ons leer om ons dae so te tel dat ons ‘n wyse hart mag bekom. 

Lourens (vdm) 

Die belangrikheid van voorbidding

In 1 Timoteus 2:1 lees ons dat ons moet voorbidding doen. Wat is voorbidding? Voorbidding is spesifiek om nie net vir jou eie behoeftes te bid nie, maar in besonder vir dié van ander. Voorbidding beteken letterlik in die Griekse taal om “tussen-in te kom”. Dit beteken dat jy vir ander mense of persone of sake bid en pleit voor God. Moses in besonder was ‘n voorbidder, Ps 106:23. 

Die beste voorbeeld van voorbidding is ons Here Jesus Christus self. Joh 17:20 Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom.” Jesus Christus het vir sy “liggaam” die kerk gebid. Jesus Christus doen natuurlik meer as net voorbidding, Hy pleit vir ons by die Vader, Rom 8:34. 

Voorbidding is meer as net ‘n gewone gebed. Voorbidding is om met weldeurdagte gebede vir ander mense of sake of omstandighede te bid. Daar moet ‘n erns en opregtheid wees. As ons byvoorbeeld vir Oekraïne bid, moet ons opreg en eerlik wees en God smeek vir genade. 

Ons moet elke dag voorbidding doen vir die kerk, die gemeente, vir elke lidmaat, vir die siekes, vir die predikante, ouderlinge en diakens. Ons moet vir die regering bid, 1 Tim 2:1, vir almal wat gesag uitoefen. 

Om voorbidding te kan doen moet ons natuurlik in ‘n eerlike, opregte, afhanklike verhouding met God staan. Dit beteken ons moet die Bybel lees en ken en weet hoe God ons beveel om voorbidding te doen. Ons kan net voorbidding doen in die Naam van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking en leiding van die Heilige Gees. 

Elkeen van ons wat al gebid het vir jou geliefdes, jou familie, jou gesin het al voorbidding gedoen. 

Daarom…Paulus dring by ons daarop aan… 1 Tim 2:1 

Doen Voorbidding! 

Ds. Gerrit Kruger