Jy is jou broer se wagter

Skriflesing: Matteus 18:15-35
Teksvers: Matteus 18:18-20
HK: Sondag 31

Die Evangelie is ‘n sleutel waarmee die koninkryk van die hemele oop en toegesluit word. Deur die verkondiging van hierdie evangelie word ‘n nuwe wêreld vir die ongelowige ontsluit. ‘n Wêreld van genade en vergifnis. Maar terselfdetyd kan hierdie evangelie ook toesluit. Elkeen wat die deur van genade binne gegaan het, wat die vaderhuis verwoes en vandaliseer, word deur dieselfde evangelie vermaan en selfs by die deur uitgegooi.

Ons staan vanaand stil by die laaste Sondag oor ons verlossing, waarin die sleutels van die koninkryk ons voorgehou word aan die hand van Matteus 18, met die tema: Jy is jou broer se wagter.

Laai af

Die sleutels van die koninkryk van die hemel (2): Die kerklike tug of dissipline as teken van die ware kerk

Skriflesing: Matteus 18:15-35; Matteus 16:13-20
Teksvers: Matteus 18:15-35
HK : Sondag 31b

As ons die kerk beskou as die huisgesin van God (Ef 2:19; 1 Tim 3:15), dan is God self die Vader. Die kerk as organisasie sou dan ons Moeder wees( Gal 4:26; Lk 8:21). Calvyn het die spreuk van die kerkvader Cypria-nus ontleen: “Wie die kerk nie het as moeder nie, het God nie as vader nie”. In die huisgesin van God moet daar eg-ter soos in elke huis dissipline gehandhaaf word. In die ware kerk van Christus word dit gedoen deur die toepas-sing van die kerklike Tug of die ban (Kerkorde Artikels 70-83). Tug oor leraars en ampsdraers en ook oor lidmate gaan hoofsaaklik oor leer en lewe. Hierdie groot verant-woordelikheid moet egter altyd geskied volgens “die weg/pad van Matteus 18”.
Kom ons bevestig net weer dié weg… en dat onsself aan die gesag van die kerk, dws aan die gesag van Christus onderwerp!

Laai af