Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Etiket: Sondag 31

Die Sleutel wat oopsluit

Skriflesing: Jesaja 22:15-25; Open 3:7-13; Joh 17:1-26
Teksvers: Jes 22:22-25; Open 3:7,8; Joh 14:6; 17:17b
HK: Sondag 31

Almal ken sleutels. Sleutels wat oop en toesluit. Belangrike plekke het gewoonlik “’n sleuteldraer”, iemand wat besluit wanneer ’n deur oopgesluit en wanneer die deur toegesluit moet word. Spesiale plekke het daarom sekuriteit en goeie deure en slotte om dit te beskerm en daarom moet die sleuteldraer spesiale sorg aan die dag lê, vir wie en wanneer en hoe hy oop en toesluit. 

  • Eljakim kry die sleutel om te dra. Jes 22:20-22
  • Jesus Christus is die sleutel na die hemel. Open 3:7
  • Die Woord sluit vir ons die ewige lewe oop. Joh 17:17b 

Die evangelie sluit die hemele oop

Skriflesing: Job 12:1-25
Teksvers: Job 12:18 en 22
HK Sondag 31

Job worstel met die onreg wat hy moet verduur. Sy vriende probeer hom vertroos deur te wys dat God hom straf vir sy sonde en hy homself moet bekeer. Dan sal God genade bewys. Hierdie worsteling laat ook by ons die vraag, hoe word die hemel vir ons ontsluit? 

Is die geheim van die lewe, om God te vrede te stel en dan toegang te kry tot sy genade? 

Ons staan vanaand stil by die Heidelberger met die laaste vraag oor ons verlossing: Hoe word die hemel vir ons oop gesluit? 

Jy is jou broer se wagter

Skriflesing: Matteus 18:15-35
Teksvers: Matteus 18:18-20
HK: Sondag 31

Die Evangelie is ‘n sleutel waarmee die koninkryk van die hemele oop en toegesluit word. Deur die verkondiging van hierdie evangelie word ‘n nuwe wêreld vir die ongelowige ontsluit. ‘n Wêreld van genade en vergifnis. Maar terselfdetyd kan hierdie evangelie ook toesluit. Elkeen wat die deur van genade binne gegaan het, wat die vaderhuis verwoes en vandaliseer, word deur dieselfde evangelie vermaan en selfs by die deur uitgegooi.

Ons staan vanaand stil by die laaste Sondag oor ons verlossing, waarin die sleutels van die koninkryk ons voorgehou word aan die hand van Matteus 18, met die tema: Jy is jou broer se wagter.

Laai af

Die sleutels van die koninkryk van die hemel (2): Die kerklike tug of dissipline as teken van die ware kerk

Skriflesing: Matteus 18:15-35; Matteus 16:13-20
Teksvers: Matteus 18:15-35
HK : Sondag 31b

As ons die kerk beskou as die huisgesin van God (Ef 2:19; 1 Tim 3:15), dan is God self die Vader. Die kerk as organisasie sou dan ons Moeder wees( Gal 4:26; Lk 8:21). Calvyn het die spreuk van die kerkvader Cypria-nus ontleen: “Wie die kerk nie het as moeder nie, het God nie as vader nie”. In die huisgesin van God moet daar eg-ter soos in elke huis dissipline gehandhaaf word. In die ware kerk van Christus word dit gedoen deur die toepas-sing van die kerklike Tug of die ban (Kerkorde Artikels 70-83). Tug oor leraars en ampsdraers en ook oor lidmate gaan hoofsaaklik oor leer en lewe. Hierdie groot verant-woordelikheid moet egter altyd geskied volgens “die weg/pad van Matteus 18”.
Kom ons bevestig net weer dié weg… en dat onsself aan die gesag van die kerk, dws aan die gesag van Christus onderwerp!

Laai af