Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Etiket: Sondag 41

Christus se verklaring van die huwelik

Skriflesing: Mat 19:1-12
Teksvers: Mat 19:3b
HK Sondag 41

Jesus is besig met van sy laaste onderrig op aarde. Die aanvalle teen Jesus en teen die Woord word net al feller. Die Fariseërs probeer alles om Hom vas te trek sodat hulle Hom kan aankla. Hulle het Hom alreeds probeer vastrek met vrae oor die Sabbat en tekens maar hulle kon Hom nie vasvra nie. Nou kom hulle met ‘n baie kontroversiële en belangrike vraagstuk.
“Mag ‘n man sommer oor enige ding van sy vrou skei?”

  1. Die begronding van die huwelik. Mat 19:3-6
  2. Die verbreking van die huwelik. Mat 19:7-8 Mat5:27-30
  3. Die huweliklose gelowiges. Mat 19:9-12; 5:31-32

Christus moet in alle verhoudings teenwoordig wees!

Skriflesing: Ef 5:6-33
Teksvers: Ef 5:21
HK Sondag 41

Wat bepaal die verhouding waarin jy staan? Of dit nou ‘n vriendskapsverhouding, ‘n verlowingsverhouding, ‘n huweliksverhouding of watter verhouding ookal is. Want elke mens staan in ‘n verhouding ten opsigte van ‘n ander. As dit ‘n gesonde verhouding is, is daar omgee en begrip en liefde vir mekaar. As dit ‘n ongesonde verhouding is, is daar krapperigheid en dit kan ook daartoe lei dat die verhouding skipbreuk lei. In die huwelik is Jesus Christus die maatstaf van alle verhoudings. Daarom gaan ons na drie sake kyk:

1 Die begronding van alle verhoudinge. Ef 5:9

2 Die uitleef van alle verhoudinge. Ef 5:16

3 Die resultaat van alle verhoudinge. Ef 5:21

Laai af