Christus se opstanding is ook my opstanding

Skriflesing: Efesiërs 2:1-10
Teksvers: Efesiërs 2: 4-6
HK: Sondag 17 vraag en antwoord 45

Hoofpunte: 

1. Christus se opstanding en my regverdigmaking. 

2. Christus se opstanding en my heiligmaking. 

3. Christus se opstanding en my heerlikmaking. 

“Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!” Efesiërs 2: 4-6 

Hoe ryk jy is!

Skriflesing: Ef 1:1-14
Teksvers: Ef 1:13,14

Ons is skatryk. Ons het soveel rykdom dat ons letterlik nie die einde daarvan ken, kan sien of kan begryp nie. Die grootte, hoogte, diepte van ons rykdom is onmeetlik. Elke Christen is skatryk.

  • Sien ons dit elke dag raak?
  • Wat doen ons elke dag daarmee?

Geestelike seëninge is veel meer as aardse rykdom!
Ons rykdom kom van die Drie-enige Verbondsgod af:

  1. Rykdom van God die Vader. Ef 1:.4-6
  2. Rykdom van God die Seun. Ef 1:.7-12
  3. Rykdom van die God die Heilige Gees. Ef 1:.13,14

Dit gaan nie oor hoe NABY jy is nie, maar oor HOE jy naby is

Skriflesing: Handelinge 1: 12 – 26 
Teksvers: Efesiërs 2: 20

Ons herdenk vandag die Reformasie en kan met reg vra: Hoe lyk die kerk van Jesus Christus, wat veronderstel is om met ‘lewende stene’ gebou te word (Ef 2: 10), vandag? Ons teksgedeelte is normaalweg ‘n ‘verbyblaai’ gedeelte. Wie wil nou lees van Judas se selfmoord en … watter boodskap sou hierdie Skrifgedeelte in elk geval vir ons kan gee vandag? 

Maar, vandag gaan ons nie verbyblaai nie. God se Woord het in hierdie Skrifgedeelte ‘n kragtige boodskap wat tot elkeen van ons in hierdie tyd moet spreek. Die boodskap is: 

Dit gaan nie oor hoe NABY jy is nie, maar dit gaan oor HOE jy naby is. 

Wat, wie en waar is die kerk?

Skriflesing: Ef 2:11-22; 1 Petr 2:1-10
Teksvers: Ef 2:20-22

As jy op die internet rondblaai, is daar letterlik duisende der duisende Christelike denominasies. Die vraag is altyd, wat, wie en waar is die kerk? Wat is die ware kerk? Wie is die ware kerk? Waar is die ware kerk? Om die antwoord te kry lê egter nie op die internet of doktorsgrade of studies nie, maar lê eenvoudig in die Bybel. Ons moet in die Bybel gaan kyk wat God bedoel het met wat, wie en waar die kerk is! Daarom gaan ons in eenvoud vanaand kyk na wat die Skrif, ook op simboliese wyse aan ons openbaar: 

– Wat die kerk is! 

– Hoe die kerk gevorm of gebou word! 

– Die fondament van die kerk! 

– Die bou van die kerk! 

– Die dak en die nok van die kerk! 

Verhoog tot ons voordeel en tot sy eer!

Skriflesing: Johannes 3, Efesiërs 4, Filippense 2
Teksvers: Johannes 3:13-15; Efesiërs 4:9-10

Ons behandel vandag die neerdaling en verhoging van die Here Jesus Christus. 

Hy is die lydende Messias, maar deur lyding gaan Hy tot heerlikheid. Deur sy hellevaart (wat sy hele lewe geduur het, maar veral aan die einde in die Godverlatenheid aan die kruis – Sondag 15 en 16) het Hy stelselmatig neergedaal in die smarte wat oor ons moes kom. Dit het Hom die vervloekte kruis en onregverdige veroordeling tot die dood gekos! Daarmee het Hy ons daarvan verlos maar ook vir ons ‘n deurbraak gemaak wat niemand anders kon of sou kon doen nie. 

Daarom is Hy verhoog sodat elke knie sal buig en elke tong bely dat Hy die Here is. Hy en Hy alleen!