Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Efesiërs (Page 1 of 6)

Aan God al die lof en die eer!

Skriflesing: Psalm 100; Ef 1:1-14 (1983)
Teksvers: Ef 1:3,6

God is onmeetlik groot. Ons kan God nooit ten volle verstaan nie want ons is die skepping van sy hande. Tog is God se genade so groot dat Hy ons ryklik seën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. 

Hierdie seëninge is die geloof, die uitverkiesing, die heilige lewe in en deur Jesus Christus, die geestelike gawes wat ons deur die Heilige Gees ontvang. God het ons as sy kinders aangeneem deur Jesus Christus. Dit word telkemale met die gebruik van die Hielige Nagmaal opnuut aan ons verkondig. 

Ons is God se kinders deur Jesus Christus. Daarom kan ons nie anders as om elke dag God te loof en te prys en te aanbid nie. 

Die heilige kerk van Christus 

Skriflesing: Efesiërs 4 (1983)
Teksvers: Efesiërs 4
HK: Sondag 21

Ons bely dat Christus oor die eeue vir Homself ‘n vergadering van gelowiges versamel en dat ek daarvan ‘n ewige en lewende lid is. 

Die gemeenskap van die heiliges is nie maar net woorde wat ‘n hoë sosiale status aan die kerk gee nie. Die gemeenskaplike van die kerk is nie net in Bybelstudie of gemeente-etes te vinde nie, maar wel in die geloof. 

So het ons selfs gemeenskap met dié wat reeds die hemele ingegaan het! Die kerk is groter as sy aksies, sy eredienste en sy individue. Dit is die kerk van Christus wat in één geloof in en deur Jesus Christus saamverbind is. 

Gebed om verligting van die Heilige Gees 

Skriflesing: Ef 1:15-22
Teksvers: Ef 1:17,18

Paulus bid dat ons sal verstaan watter groot geestelike rykdom ons in Jesus Christus het. Daarom bid Paulus oor twee sake: 

• Dat God wysheid sal gee aan alle christene. 

• Dat hulle geestesoë geopen sal word. 

As dit gebeur verstaan ons ook dat ons geroep is om God te dien. 

Verstaan ons die noodsaak om te antwoord op die roeping? 

Wil ons ook ons roeping uitleef omdat ons ook weet dat daar ’n heerlike erfenis vir ons wag? 

Word wakker, en Christus sal oor jou skyn

Skriflesing: Efesiërs 5:1-21; Johannes 1:1-5 
Teksvers: Efesiërs 5:8-11 

Lig en duisternis staan soos twee ewige teenpole onversoenlik. God is lig en daar is geen duisternis in Hom nie. 

Die mense is egter duisternis. Maar die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. As jy dan in die lig is, wandel soos ‘n kind van die lig. Word wakker, en Christus sal oor jou skyn! 

Ons sluit vanmôre aan by ons jaartema oor die vrug van die Gees wat bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. 

« Older posts