DIE VOLLE WAPENRUSTING VAN GOD(2)

Skriflesing: Efesiërs 6:10-20
Teksvers: Efesiërs 6:14‑17 

Verlede week het ons gehoor dat ons behalwe ons twee bekende aartsvyande (die wêreld met al sy versoekings en ons eie sondige vlees/geaardheid) ook goed rekening moet hou met die vyand van buite. 

Ons weet van hom, maar slaan dikwels nie genoegsaam ag op sy listige metodes nie. Efesiërs 6 noem sy aanslae “metodias” wat vertaal kan word met “skelm stoeigrepe” (vuilspel). Die duiwel speel maklik vuil in die geveg wat hy met ons het. 

In sy genade skenk die Here God ons die nodige wapenrusting: Die wapenrusting moet net nie in die kas bly lê nie – trek dit aan! Sommer vandag nog!! 

Ds Maarten van Helden

DIE VOLLE WAPENRUSTING VAN GOD

Skriflesing: Efesiërs 6:10-20; Jakobus 4:7
Teksvers: Efesiërs 6:10,11 

Die stryd tussen die Bose en die mens is egter ‘n ongelyke stryd: Satan is magtig en het duisende magtige engele wat vir hom werk. Die mens daarenteen is ‘n nietige mens wat nog teen die sondige natuur ook moet stry. Satan sou dus ‘n groot voorsprong op ons hê en maklik vatkans kry. 

God wat almagtig is, het egter in sy genade by ons kom staan deur Jesus Christus. En in sy genade gee Hy ons die volle wapenrusting… sodat ons beslis staande KAN bly tot die einde toe. 

Trek dit aan en bly op jou pos! 

Christus moet in alle verhoudings teenwoordig wees!

Skriflesing: Ef 5:6-33
Teksvers: Ef 5:21
HK Sondag 41

Wat bepaal die verhouding waarin jy staan? Of dit nou ‘n vriendskapsverhouding, ‘n verlowingsverhouding, ‘n huweliksverhouding of watter verhouding ookal is. Want elke mens staan in ‘n verhouding ten opsigte van ‘n ander. As dit ‘n gesonde verhouding is, is daar omgee en begrip en liefde vir mekaar. As dit ‘n ongesonde verhouding is, is daar krapperigheid en dit kan ook daartoe lei dat die verhouding skipbreuk lei. In die huwelik is Jesus Christus die maatstaf van alle verhoudings. Daarom gaan ons na drie sake kyk:

1 Die begronding van alle verhoudinge. Ef 5:9

2 Die uitleef van alle verhoudinge. Ef 5:16

3 Die resultaat van alle verhoudinge. Ef 5:21

Laai af