Sonder goeie werke is ons geloof dood

Skriflesing: Jakobus 2:14-26
Teksvers:  Jakobus 2:17
HK: Sondag 32

Wat ‘n verskriklike aanklag: Sonder goeie werke is jy geestelik morsdood! Baie mense reken dat ons nie enige iets kan saamneem hemel toe nie, en tog bly dit duidelik dat ons nie sonder goeie werke die hemele sal kan binnegaan nie.

Daar is wel ‘n wesenlike onderskeid: Ons doen nie goeie werke om in die hemel te kom nie, nie om gered te word nie, maar omdat ons gered is. Goeie werke is die bewys van ons verlossing.

Ons staan vanaand stil by die tema: Sonder goeie werke is ons geloof dood. Amen

Laai af

Volhardende godsdiens teenoor kitsgodsdiens!

Skriflesing: Jak 5:7-11
Teksvers: Jak 5:7-11; 1 Petr 5:10

Ons lewe in ’n wêreld waar alles vinnig, maklik, gebruikersvriende-lik en sonder moeite moet geskied. Daarom is daar kitsrestauran-te, kitskos, kitsbanke, kitsgeluk, kitsrykdom, kitsantwoorde… maar daar is ook ’n soeke na kitsgodsdiens.

Kitsgodsdiens is waar “godsdienstige verbruikers” op soek is na ’n God wat hulle blitsvinnig kan help en tot hul diens is. Goedvoel-godsdiens, kitsgodsdiens, kitsgeloofsantwoorde, kitsgesondheid. Oppervlakkige godsdiens wat geen diepte het nie. Hierdie gods-diens is oppervlakkig. God vra van ons volharding en opregtheid en diepte. Daar is ook swaarkry wat lei na opregte geloof.

Ons gaan na drie sake kyk:

  1. Volhard in die geloof onder beproewings.
  2. Volhard soos boer, profete en Job.
  3. Volhard en weet dit is God wat die krag daartoe gee.

Laai af

God se Naam is heilig en moet altyd met eerbied gebruik word

Skriflesing: Kol 3:1-17
Teksvers: Kol 3:17; Fil 2:9-11; Lev 24:15,16; Lev 5:1; Deut 6:13; Jak 5:12
HK Sondag 36+37

In die hedendaagse tyd word daar min betekenis aan Name gegee. Baie mense kies vir hulle kinders net ’n mooi naam of ’n naam waarvan hulle hou. Maar in die antieke wêreld was ’n naam van die allergrootste belang. God het selfs in die Bybelse tyd mense se name verander weens ’n belangrike gebeurtenis of vanweë ’n nuwe roeping of verhouding waarin hulle gestaan het. As Christene dra ons die naam van Jesus Christus. Die naam Christen kom drie keer voor in die Bybel, Hand 11:26; Hand 26:28; 1 Petr 4:16. Jesus Christus se Naam is verhewe bo elke Naam. Fil 2:9-11.

Hebreeuse name waarmee God Homself aan ons openbaar.

El of Elohim – Skepper en Onderhouer God – Gen 1

Jehova Elohim – die HERE God – Gen 2

El Schaddai – die Almagtige God – Gen 17:1

Edonai – God die Sterke. – Jes 1:24

Jehova – Ek is wat Ek is. – Ex 3:14

Jehova Sebaoth – Here van die leërskare. – 1 Sam 4:4

Laai af

Ware geloof is dinamies omdat dit ’n geskenk/gawe van God is Die verhouding tussen geloof en werke.

Skriflesing: Jak 2:14-25
Teksvers: Jak 2:14,26

In hierdie Skrifgedeelte skryf Jakobus oor die verhouding tussen geloof en werke. Dit is ’n baie belangrike saak omdat ons maklik ’n verkeerde verstaan van verlossing kan verkry as ons die geloof of die werke verkeerd verstaan. Wat is geloof wat ’n mens tot verlossing bring? Is dit nodig om goeie werke te doen? Wanneer weet jy of jou geloof ’n opregte geloof is?
1 ’n Dooie geloof is passief! (14-18)
2 ’n Demoniese geloof is van die Satan! (19)
3 ’n Ware geloof is dinamies/aktief! (20-26)

Laai af