Swaarkry kweek volharding van Geloof vir die wat Hom liefhet

Skriflesing: Jakobus 1:1-17
Teksvers: Jakobus 1:2-4

In aansluiting by die oproep van Petrus skryf ook Jakobus aan gelowiges wat in moeilik omstandighede verkeer, en selfs uitgebuit word. In hierdie boek word die klem op geloof en geloofsoptrede geplaas. Ook hier beskryf die apostel en broer van ons Here dat swaarkry vir ons goed is, en dat dit blydskap moet opwek! Daar moet as te ware uitbundige vreugde wees as ons beproef word.
Ons staan vanaand stil by die tema: swaar kry kweek volharding van die geloof vir die wat God liefhet. Amen