Skriflesing: Hosea 11
Teksvers: Hosea 11:1

In die profesie van Hosea gebruik die Here baie beelde (2:1; 5:14; 13:7; 14:7) om die volk te laat verstaan wie Hy is. Dit is asof die Here hulle wil wakker skud, sodat hulle Hom as ‘n werklikheid sal beleef en nie maar net aan Hom sal dink as ‘n vae idee nie.

In Hosea 11 stel die Here Homself voor as ‘n liefdevolle Vader en ook as ʼn Leeu. Die Here se troue sorg en liefde word in Hosea 11 afgewissel met die beskrywing van sy volk se ontrou.

Die Here roep ons deur sy liefde om by Hom te kom leef.

Laai af