Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: 1 Samuel

Die HERE kyk anders as mense

Skriflesing: 1 Samuel 16 (2020)
Teksvers: 1 Samuel 16:7

As mense is ons geneig om met die eerste oog opslag ‘n opinie te vorm. 

Sommige mense maak onmiddellik ‘n indruk op ons met hoe hulle lyk. Hierdie indruk is egter nie altyd ‘n getroue weerspieëling van die werklikheid nie. 

Samuel kry die opdrag om na Isai se huis te gaan om ‘n nuwe koning te salf, en met sy eerste indruk van Eliab, dink hy hier staan die nuwe koning. 

Maar die HERE kyk anders as mense. 

Versoekings van Satan vs beproewings van God!

Skriflesing: 2 Sam 24:1-25; 1 Kron 21:1-27; 1 Kor 10:13; Jak 1:12-18; Mat 4:1-3
Teksvers: 1 Sam 24:1,2,10,14

Satan het gedink dat hy Jesus kon verlei deur Hom te versoek met drie sake. Maar die oorwinning is deur Jesus Christus behaal deurdat Hy aan geen versoeking toegegee het nie, inteendeel, Hy het die Satan tereggewys uit die Woord. So kom daar dikwels in ons lewens, versoekinge van Satan, van die wêreld en van ons eie begeertes, wat ons moet weerstaan. Daar kom ook beproewinge van God waar God aan ons krag gee om dit te weerstaan.

Ons gaan na drie sake kyk. Ons gaan na drie sake kyk:

  • Verkeerde trots lei tot versoekinge. 2 Sam 24:1-9
  • Ware dankbaarheid lei tot bekering. 2 Sam 24:10-14
  • Bekering lei tot genade. 2 Sam 24:15-25

Laai af

Wysheid van God teenoor die dwaasheid van die mens ‘n Wyse vrou en ‘n dwase man

Skriflesing: 1 Sam 25:1-22
Teksvers: 1 Sam 25:3, 26, 32, 33, 39

Wanneer ons dikwels dom en dwaas optree, en wanneer ons nie God se wil in ons lewens laat seëvier nie, dan tree God soms op ‘n drastiese manier in om ons wil te verander. God het gesien dat Dawid dwaas wou optree om reg in eie hande te neem en te vergeld omdat hy as Dawid veronreg gevoel het. “…My kom die wraak toe, Ek sal vergelde, spreek die Here;…” Heb 10:30. God het daarom ‘n wyse en dapper vrou wat reg en geregtigheid geken het maar ook die dwaasheid geken het, gestuur om Dawid te stop. God het ‘n vrou in sy wysheid gebruik om die dwaasheid van ‘n man te verander. Ons gaan na drie sake kyk:

  • God gee wysheid aan Abigail.
  • God gee nederigheid aan Abigail.
  • God gee uitkoms aan Abigail.

Laai af

God stel alles in werking om sy wil deur te voer

Skriflesing: 1 Samuel 16
Teksvers: 1 Samuel 16:18 en 23

In hierdie perikoop openbaar die Here sy mag en beheer oor alles wat in die wêreld gebeur. Niks gebeur toevallig nie. Selfs die feit dat Dawid die gawe van die Here ontvang het om die lier (harp) te kon speel, word nou instrumenteel gebruik om Dawid in Saul se paleis te laat kom woon. God het dit so laat gebeur.

God is op tyd en op plek met die uitvoering van sy groot raadsplan. Selfs die oënskynlike kleinste dingetjies, soos ‘n lier, word gebruik om met nuuskierigheid en opgewondenheid te sien hoe die Here vir Dawid voorberei om eendag koning te word.

Kyk gerus weer ‘n keer hoe die Here in jou lewe selfs die klein-ste dingetjies gebruik om sy wil te laat geskied.

Laai af

Die Here is ons ewige Koning ten spyte van menslike kortsigtigheid

SKRIFGEDEELTE: 1 Samuel 12
TEKSVERSE: 1 Samuel 12:19-25

Reeds in 1 Samuel 8 het die Israeliete gesê dat hulle ook ‘n menslike koning wil hê, net soos die ander volke. Samuel was te oud volgens hulle om verder ‘n leier te wees. Die volk het verder vir Samuel gesê dat sy seuns nie goeie leiers was nie. Sy seuns het hulleself verryk ten koste van ander, het omkoopgeskenke aangeneem en die regspraak verdraai. Hierdie saak was vir Samuel werklik verkeerd gewees. Tog het die Here vir Samuel opdrag gegee om aan hulle versoek te voldoen. Ten spyte van die volk se dwaasheid, ten spyte van hulle verkeerde besluite, bly die Here egter getrou aan sy verbondsbelofte.
Mag jy in die keuses wat jy maak, die wysheid kry om naby aan die Here te bly en Hom meer te vertrou as jou eie insig.

Laai af