In Christus moet ons ongesuurde brood wees van reinheid en waarheid

Skriflesing: Eks 12:15-20; Num 9:1-5; 11-12; Jos 5:10-12
Teksvers: Eksodus 12:15-17

Binnekort is dit Paasfees. Die groot fees van die offerlam wat geslag is. Saam met die Paasfees is daar egter nog ‘n fees, ‘n half onbekende fees. Die fees van die ongesuurde brode. Hierdie fees moet vir sewe dae lank gevier word, van die 14de tot die 21ste van die maand.

Ons kyk vanaand na die betekenis van die ongesuurde brode en hoe dit op ons self betrekking het.

God beproef ons met die brood wat ons eet

Skriflesing: Eksodus 16:1 ev 
Teksvers: Eksodus 16:4 
HK Sondag 50

Daar was om en by ‘n miljoen Israeliete wat uit Egipte getrek het, wat heel tereg gewonder het waar gaan hulle kos vandaan kry. Wat vir ons onmoontlik is, en ons finansieel sal ruïneer, om vir ‘n miljoen mense vir 40 jaar elke dag kos te gee, is vir die HERE voor die hand liggend… 

Hy gee aan sy bemindes wat hulle nodig het in die slaap. 

Hierdie woorde, waarmee ons Here Jesus ons leer om te bid, gee ons vandag ons daaglikse brood, is geweldig moeilik in ons huidige omstandighede. Dit voel byna onmoontlik om in te sien waar ons “brood” vandaan gaan kry. 

Ons staan vanaand stil by die HERE wat ons beproef in die brood wat ons eet.

Amen

Gehoorsame kinders leef tot eer van God

Skriflesing: Eksodus 20:12; Efesiërs 6:1-9
Teksvers: Eksodus 20:1
HK Sondag 39

In die vyfde gebod, waar dit oor gesag gaan, is die beginsel wat daargestel word, ‘n baie intieme en bekende verhouding: Eer jou vader en jou moeder!

Gesag begin by hierdie eerste verhouding waarin ons die wêreld binne kom. Jou ouers is die eerste persone wat jy ken. Hulle is die persone deur wie jy in die lewe kom. En hulle is uiteraard die eerste mense met wie jy te doen kry… As ouers is ons nie alleen in ‘n liefdesverhouding tot ons kinders nie, maar ook ‘n gesagsverhouding…

Hierdie gesagsverhouding weerspieël iets baie meer as net ons gesinstruktuur. Dit wys op ons gewilligheid om te leef onder die gesag van ons hemelse Vader. Ons staan stil by die vyfde gebod met die tema: Gehoorsame kinders leef tot eer van God.

Laai af

SONDAG, DIE DAG VAN DIE HERE – ‘n RUSDAG, ‘n FEESDAG

Skriflesing: Eks 20:8-11; Psalm 92
Teksvers: Ps 92:1,2,14 (Eksodus 20:8-11)
HK Sondag 38

Die Sabbatsgebod reël die mens se weeklikse roetine. Ses dae werk en een dag rus. So was dit van die begin af. Ja, selfs voor die gee van die Tien Gebooie was dit reeds die reël! (Eksodus 16 – die sewende dag was daar geen manna nie).

Die mens wat as die beeld van God gemaak is, ontvang dus hierdie reël van sy God. Op die sewende dag het God sy werk voltooi deur te rus. Die rus was die kersie op die koek! God laat Hom nie rusteloos voortjaag nie. Hy wil ook dat die mens in ‘n bepaalde roetine kom, en so nie ‘n slaaf van die dolle gejaag van die tyd word nie.

Het jy nog tyd vir die Here? Die Sondag wat in die plek van die Sabbat gekom het, is juis die dag waarop jy en ek kan rus, weer tot verhaal kan kom, om na te dink en weer van Hom te leer hoe ons Hom in die week moet dien!

Laai af

Die 2e gebod: Hoe die onsienlik God gedien wil word

(geen eiewillige godsdiens nie)
Skriflesing: Eks 20:1-6; Kol 1:14-23; 2 Kor 3:18
Teksvers: Eks 20:4-6 (2 Kor 3:18)
HK: Sondag 35

Die eerste gebod leer ons WIE ons moet – die Here, God alleen, want daar is nie ander gode nie. Die tweede gebod leer ons HOE ons hierdie God moet dien en hoe nie! In kort verbied God enige eiewillige vorm van godsdiens en gebied (leer) ons om voortdurend te vra of ons godsdiens werklik vir die Here aanneemlik is. As God dan die Onsienlike is, kán en mág ons nie karikatuurbeelde van Hom maak of maar net doen waarvan ons hou nie.

Die Woord staan sentraal in die erediens – nie net die prediking nie, maar ook alles wat ons daar aan God aanbied. Die erediens is egter die voorloper van ons daaglikse lewensliturgie, om alles elke dag te doen “soos vir die Here”. Vra jou dus voortdurend af of dit wat jy doen vir Hom aanneemlik is (Ef 5:10). Dan sal ons nie beelde van God maak nie, maar eerder beeld van God wees!!

Laai af

Het jy ‘n goue kalf in jou lewe of is God jou God!

Skriflesing: Ex 32:1-35
Teksvers: Ex 32: 1,4,9-10, 31-32

Die meeste mense het maar iewers in hulle lewens ‘n goue kalf. Dit is ‘n stokperdjie, hulle werk, hulle sport, geld, vrou, kinders of enige-iets wat vir jou belangriker is as God. Ja selfs jou eie ek, status, geld, besittings kan ‘n “goue kalf” in jou lewe wees. Dit kan maklik gebeur dat iets, of iemand of besittings of werk belangriker in jou lewe raak as God. Ons kan baie maklik op baie dinge vertrou maar vertrou ons werklik op God. As ons moedeloos raak oor ons lewe, wat met my gebeur, oor die omstandighede in die land, die werkomstandighede, waarnatoe wend ons onsself. Wie gaan ons help? Hoe gaan ons uit hierdie situasie kom?

Ons gaan na drie sake kyk uit ons Skrifgedeelte:

  • Die groot sonde, nl. die goue kalf. Ex 32:1-6
  • Die groot toets. Ex 32:7-13
  • Die groot genade van God en tug van God. Ex 32:15-35

Laai af