Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Eksodus (Page 1 of 4)

Die gebooie is verbondseise

Skriflesing: Eksodus 20:1-17 (1983) 
Teksvers: Eksodus 20:3 
HK: Sondag 34 

God het hierdie een hoofdeel van die Bybel, die Tien Gebooie, met sy eie vinger geskryf. Daarin kan ons sien dat Hy, God, ag die gebooie as baie belangrik vir jou en elke ander mens se lewe op aarde. Vir Hom is dit belangrik dat jy goed sal verstaan wat die Tien Gebooie is en met watter gesindheid jy hulle moet gehoorsaam. 

As die regte gesindheid ontbreek, kan dit of daartoe lei dat jy die gebooie van God minag, omdat jy nie God se stem daarin hoor nie, of dat jy die gebooie van God – jou afgod maak. Jou vertroue is dan nie meer op God gestel nie, maar op jou eie onderhouding van die gebooie soos jy dit graag wil interpreteer. 

Juis die inleidende woorde van die wet: “Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny verlos het”, verduidelik juis met watter gesindheid jy hierdie gebooie moet onderhou. 

Die Verbond en die Wet

Skriflesing: Eksodus 19:10-20:1evv
Teksvers: Eksodus 20:1

Die duiwel se metodiek is gewoonlik een van vrees. Sy misleiding kan gesien word in die wanbegrip as dit by die wet van God kom. Hy saai die leuen dat dat die wet ʼn voorwaarde vir redding is. Of as jy sondig en die wet oortree gaan jy braai… Hy werk met vrees. 

Die Here werk egter heeltemal andersom. Hy werk met die liefde (en geloof en hoop). Hy gee sy wet as die liefdesgebod – die doel en die inhoud van die gebooie gaan oor liefde! Daarom is die wet nie voorwaarde vir die saligheid nie, maar wel die reël vir ons dankbaarheid, omdat die Here ons so ontsaglik liefhet. 

Hy vra eintlik net in sy Tien Gebooie: My kind, gee my jou hart, gee my jou lewe! 

DIE HERE SONDER ONS AF VIR HOMSELF

Skriflesing: Eksodus 14:9-31
Teksvers: Eksodus 14:13-14

Die HERE sonder ons af van ons vyande. Die deurtog deur die Rietsee was van uitsonderlike betekenis vir die volk Israel. Hierdeur het God hulle bevryding van die slawerny in Egipte bevestig. Deur sy oordeel oor sy vyande gee Hy vryheid vir sy volk dat hulle nooit weer die Egiptenare hoef te vrees nie. Des te meer mag ons terugkyk op Christus wat ons van die slawerny van sonde verlos het deur ons vyande te oorwin. Die doop beeld af hoe ons eenkant geplaas word van die sonde, soos die Rietsee vantevore reeds daarop gewys het (vgl. 1 Kor. 10:2).

Die HERE sonder ons af vir Homself. Die HERE sonder sy volk nie net af van hulle vyande nie, maar Hy sit hulle in besonder eenkant vir Homself. Die verlossing deur die Rietsee heen moes vir hulle daarop wys dat hulle aan God alleen behoort. Dit is dieselfde belofte waarop ons gewys word deur die doop – dat God Homself aan ons verbind as ons Vader. Ons word opgeroep om van ons vryheid te geniet in Christus alleen, deur Christus en tot eer van God alleen.

Gedenk die rusdag, en dink aan jou verlossing

Skriflesing: Eksodus 20:8-11;
Deuteronomium 5:12-15
Teksvers: Eksodus 20:8
HK Sondag 38

Gedenk die rusdag, en onderhou die rusdag, dit is die onderskeid in die 40 jaar van die woestyn. Gedenk die rusdag, want God het op die 7de dag gerus, maar so ook moet jy hierdie herdenking bly onderhou in die beloofde land. Want Israel was ‘n slaaf in Egipte. Dink dan aan jou verlossing, en gedenk die HERE se werke.

So kan ons ook op die rusdag gedenk en onderhou, dat ons van die slawerny van die sonde vrygemaak is om God te dien. Kom dan na die Nagmaal, om te gedenk, om te dink aan jou verlossing…

JALOERS is die Naam van die HERE

Skriflesing: Eksodus 34:1-16
Teksvers: Eksodus 34:12-14

Jaloesie is ‘n eienskap wat nie baie positiewe optrede kweek by mense nie. Oor die algemeen is dit ‘n negatiewe kenmerk wat baie sterk op jou eie belange fokus. Ons hou nie van mense wat jaloers is nie, want hulle tree uiters selfsugtig op. Die Bybel leer ons ook dat jaloesie die ondergang van die huwelik, verhoudinge en lewe kan veroorsaak.

Waarom dan sal die HERE Homself Jaloers noem?

Ons staan vanoggend stil by die tema: JALOERS is die Naam van die HERE.

« Older posts