Gehoorsame kinders leef tot eer van God

Skriflesing: Eksodus 20:12; Efesiërs 6:1-9
Teksvers: Eksodus 20:1
HK Sondag 39

In die vyfde gebod, waar dit oor gesag gaan, is die beginsel wat daargestel word, ‘n baie intieme en bekende verhouding: Eer jou vader en jou moeder!

Gesag begin by hierdie eerste verhouding waarin ons die wêreld binne kom. Jou ouers is die eerste persone wat jy ken. Hulle is die persone deur wie jy in die lewe kom. En hulle is uiteraard die eerste mense met wie jy te doen kry… As ouers is ons nie alleen in ‘n liefdesverhouding tot ons kinders nie, maar ook ‘n gesagsverhouding…

Hierdie gesagsverhouding weerspieël iets baie meer as net ons gesinstruktuur. Dit wys op ons gewilligheid om te leef onder die gesag van ons hemelse Vader. Ons staan stil by die vyfde gebod met die tema: Gehoorsame kinders leef tot eer van God.

Laai af

SONDAG, DIE DAG VAN DIE HERE – ‘n RUSDAG, ‘n FEESDAG

Skriflesing: Eks 20:8-11; Psalm 92
Teksvers: Ps 92:1,2,14 (Eksodus 20:8-11)
HK Sondag 38

Die Sabbatsgebod reël die mens se weeklikse roetine. Ses dae werk en een dag rus. So was dit van die begin af. Ja, selfs voor die gee van die Tien Gebooie was dit reeds die reël! (Eksodus 16 – die sewende dag was daar geen manna nie).

Die mens wat as die beeld van God gemaak is, ontvang dus hierdie reël van sy God. Op die sewende dag het God sy werk voltooi deur te rus. Die rus was die kersie op die koek! God laat Hom nie rusteloos voortjaag nie. Hy wil ook dat die mens in ‘n bepaalde roetine kom, en so nie ‘n slaaf van die dolle gejaag van die tyd word nie.

Het jy nog tyd vir die Here? Die Sondag wat in die plek van die Sabbat gekom het, is juis die dag waarop jy en ek kan rus, weer tot verhaal kan kom, om na te dink en weer van Hom te leer hoe ons Hom in die week moet dien!

Laai af

Die 2e gebod: Hoe die onsienlik God gedien wil word

(geen eiewillige godsdiens nie)
Skriflesing: Eks 20:1-6; Kol 1:14-23; 2 Kor 3:18
Teksvers: Eks 20:4-6 (2 Kor 3:18)
HK: Sondag 35

Die eerste gebod leer ons WIE ons moet – die Here, God alleen, want daar is nie ander gode nie. Die tweede gebod leer ons HOE ons hierdie God moet dien en hoe nie! In kort verbied God enige eiewillige vorm van godsdiens en gebied (leer) ons om voortdurend te vra of ons godsdiens werklik vir die Here aanneemlik is. As God dan die Onsienlike is, kán en mág ons nie karikatuurbeelde van Hom maak of maar net doen waarvan ons hou nie.

Die Woord staan sentraal in die erediens – nie net die prediking nie, maar ook alles wat ons daar aan God aanbied. Die erediens is egter die voorloper van ons daaglikse lewensliturgie, om alles elke dag te doen “soos vir die Here”. Vra jou dus voortdurend af of dit wat jy doen vir Hom aanneemlik is (Ef 5:10). Dan sal ons nie beelde van God maak nie, maar eerder beeld van God wees!!

Laai af

Het jy ‘n goue kalf in jou lewe of is God jou God!

Skriflesing: Ex 32:1-35
Teksvers: Ex 32: 1,4,9-10, 31-32

Die meeste mense het maar iewers in hulle lewens ‘n goue kalf. Dit is ‘n stokperdjie, hulle werk, hulle sport, geld, vrou, kinders of enige-iets wat vir jou belangriker is as God. Ja selfs jou eie ek, status, geld, besittings kan ‘n “goue kalf” in jou lewe wees. Dit kan maklik gebeur dat iets, of iemand of besittings of werk belangriker in jou lewe raak as God. Ons kan baie maklik op baie dinge vertrou maar vertrou ons werklik op God. As ons moedeloos raak oor ons lewe, wat met my gebeur, oor die omstandighede in die land, die werkomstandighede, waarnatoe wend ons onsself. Wie gaan ons help? Hoe gaan ons uit hierdie situasie kom?

Ons gaan na drie sake kyk uit ons Skrifgedeelte:

  • Die groot sonde, nl. die goue kalf. Ex 32:1-6
  • Die groot toets. Ex 32:7-13
  • Die groot genade van God en tug van God. Ex 32:15-35

Laai af

 

Magteloosheid verdring jou vertroue in die Here

Skriflesing: Eks 3:1-4:17
Teksvers: Eks 3:11, 14

Magteloosheid verdring jou vertroue. Magteloosheid verdring alle hoop, alle vreugde, alle lewenslus. Om magteloos te voel, is om te voel daar is niks wat jy self kan doen wat jou lewe kan verander of verbeter nie…

Magteloosheid laat jou heeltemal verlam. En die wêreld waarbinne ons leef, is ‘n wêreld waarbinne ons al meer en meer magteloos voel. Met die inperkingsregulasies was ons volkome van enige magte gestroop. Soveel so dat nie net ons vryheid ingeperk is nie, maar ook ons vermoë om te werk. En wanneer ons so magteloos voel, dan word daardie magteloosheid baie gou ook hopeloosheid.

Hierdie hopeloosheid bring ‘n gevoel van betekenisloosheid en uitein-delik dat jy jou norme eenkant skuif en jouself isoleer en vervreem. Magteloosheid verdring uiteindelik ook jou vertroue in die HERE… Dit laat jou ook twyfel oor wie jy is, oor jou karakter, jou persoon, en jou hele bestaan.

Ons gaan vir die volgende paar preke stilstaan by verskeie karakters uit die Bybel en sien hoe die Here hulle op die proef gestel het, en hoe hulle behoue gebly het.

Laai af

Die ou kalf met nuwe goud

Skriflesing: Eksodus 32:1-35
Teksvers: Eksodus 32:4
HK: Sondag 5

Kom maak vir ons gode, want ons weet nie wat van Moses geword het nie.” So liefde gemeente kom die versoek van die volk daar by Sinai. Hulle wil God as die Een hê wat voor hulle uittrek. Hulle wil God dien en eer as die Een wat hulle uit Egipte gelei het. Maar in die proses pleeg hulle sonde. Hulle begeer God as hulle Verlosser, maar hulle vereer Hom op ‘n wyse wat verskriklik is. Hulle maak van God ‘n afgod.

Waar dit gaan in ons belydenis oor die soeke na ‘n Verlosser, is dit waaroor ons as kerk ook so maklik kan struikel. Om God te verafgod. Dit klink ietwat vreemd nie waar nie, hoe kan ‘n mens van God ‘n afgod maak. Hier met die goue kalf sien ons dit egter baie duidelik, kom ons kyk na wat beteken dit vir ons vandag.

Laai af