Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Maleagi

Genade triomfeer oor goddeloosheid

Skriflesing: Maleagi 3
Teksvers: Maleagi 3:16

Die Here wat ons harte ken, weet wanneer die gelowiges, wat groot eerbied en ontsag vir die Hom het, mekaar bemoedig om aan die Here gehoorsaam te bly. Die Here hoor ons soeke na Hom en gee daarop ag.

Volgens Maleagi 3:16 het die Here ’n gedenkboek opgestel waarop die name van dié wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy Naam aangeteken is. Elkeen wat selfverloënend op die Here gefokus bly, sal vir Hom ’n kosbare besitting wees.

Vir hulle wat deur die Heilige Gees gehoorsaam aan die Here vasgehou het, sal Hy goed wees, net soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk. Hier op aarde kom mense weg met baie dinge, maar met die wederkoms van die Here, sal elkeen die verskil sien tussen wie goed gedoen het en wie goddeloos was, tussen wie die Here gedien het en wie die Here nie gedien het nie.

Laai af

Die Groot Verrassing!

Skriflesing: Maleagi 1:1-5; Romeine 9:10-18; I Kor 3:9-23
Teksvers: Maleagi 1:2,3
DL: 1: 12-15

So graag teken ons God net as liefde. Dit is die waarheid. Skriftuurlike waarheid. Dit is ook net ‘n deel van die waarheid! God is ook verskriklike toorn as dit by sonde kom! Die Here vertoorn Hom so geweldig oor die sonde dat Hy die sondaar met die volle vloek van die sonde straf – die ewige dood in die poel van vuur en swael.

In die algemene prentjie van mense oor God pas hierdie gedag-tes dikwels glad nie in nie. Vir baie moet Hy die “liewe Jesus” met die sagte oë wees. Johannes op Patmos sien Hom egter as die verheerlikte God, groot en heilig: Sy oë vlam soos vuur en sy voete is van gloeiende koper waarmee Hy die goddeloses sal vertrap! God is ‘n wreker (Nahum 1:2) van die nasies en Hy laat sekeres in hulle sonde bly terwyl Hy sommige in sy groot barm-hartigheid uitred – ja, soos deur vuur heen!

Laai af