God wil onder ons woon

Skriflesing: Eksodus 25
Teksvers: Eksodus 25:8

Na aanleiding van die besoek aan die duplikaat van die Tabernakel in die woestyn saam met die kinders verlede week, het ek dit goed gedink om oor hierdie gedeelte te preek. Dit was immers ‘n wonderlike genade dat die Here na die episode van die goue kalf nog steeds hierdie verklaring aan Moses doen. 

Dit is wonderlike genade dat die Here in ons en by ons wil woon. Die apostel Johannes jubel juis daaroor in sy eerste hoofstuk: Die woord het vlees gewoord en onder ons kom woon! (Jh 1:14) 

Die groot raaisel!

Skriflesing: Psalm 73 en Ps 49
Teksvers: Psalm 73:28

Asaf, die Leviet, is een van die geestelike leiers van die volk. Hy onderrig hulle deur liedere wat hy die volk laat sing. 

Hier hanteer hy een van die moeilikste raaisels wat die mens in sy lewe konfronteer: Waarom Here? Hy slaan die spyker op die kop met diegene wat teen ons onreg pleeg en hy draai nie doekies om nie. Hy weet dat die grootste gros mense hierdie tipe vraag een of ander tyd in sy/haar lewe teëkom en moet hanteer. Hy gee hier ook duidelike leiding oor hoe ons met hierdie worsteling moet omgaan, sodat ons nie ons medegelowiges beledig of benadeel nie, en God se eer nie skade aandoen nie. 

God beskerm sy kerk

Skriflesing: Ps 121 
Teksvers: Ps 121 
HK Sondag 21 vr 54 

Hierdie Psalm is deur die Pelgrims gesing op pad na Jerusalem. 

Hulle het dit gesing om daarmee te erken, God is hulle enigste hulp en hoop. So is die Here vir al die eeue die Beskermer van sy kerk. Die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Niks sal God se kerk van Hom af kan wegruk nie. Want wie kan voor God bly staan? 

  • God beskerm sy kerk. 
  • God beskerm sy kerk op aarde. 
  • God beskerm sy kerk tot in die hemel. 

Wens na God se wil

Skriflesing: 1 Konings 3:1-15
Teksvers: 1 Konings 3:9-10

As die Here vandag vir jou een wens sou gee, waarvoor sou jy vra? Met hierdie wens kan jy vra net wat jy wil, maar jy kry net een wens. Die meeste van ons het lankal ons wenslysie gereed. Vir die meeste van ons lyk ons wenslysie en ons gebedslysie nie so heeltemal eenders nie. 

Ons kyk vanoggend na hierdie uitsonderlike en tegelyk merkwaardige gebeurtenis dat Salomo se grootste drome waar word en die invloed wat dit het op die geskiedenis wat volg. 

Die Bybel: is dit net vir grootmense

Skriflesing: Psalm 119: 9 – 16 
Teksvers: Psalm 119: 9 

Die Bybel… is dit net vir grootmense bedoel of is dit ook vir kinders en jongmense? Want soms kom mens by gedeeltes in die Bybel wat selfs vir die grootmense moeilik is om te verstaan. En as die grootmense soms sukkel om te verstaan wat hulle lees, kan dit mens laat wonder: wat van die kinders? Ons teksvers werp besondere lig hierop as daar gevra word “Hoe kan ‘n jongmens sy lewe skoonhou…?” Die goeie nuus van hierdie woorde is dat die Bybel vir elke kind bedoel is, van alle ouderdomsgroepe. Ons leer ook dat die Bybel ‘n baie kosbare geskenk, en hulpmiddel, uit God se hand is om kinders en jongmense te help om `n mooi en geseënde, vol lewe te lewe. Dis wat ons vanmôre in die prediking gaan hoor 

  • die goeie nuus dat die Bybel vir alle kinders bedoel is; 
  • waarom die Bybel vir alle kinders belangrik is; en 
  • watter rol ouers in kinders se lewe speel as dit kom by die verstaan van die Bybel. 

In Christus moet ons ongesuurde brood wees van reinheid en waarheid

Skriflesing: Eks 12:15-20; Num 9:1-5; 11-12; Jos 5:10-12
Teksvers: Eksodus 12:15-17

Binnekort is dit Paasfees. Die groot fees van die offerlam wat geslag is. Saam met die Paasfees is daar egter nog ‘n fees, ‘n half onbekende fees. Die fees van die ongesuurde brode. Hierdie fees moet vir sewe dae lank gevier word, van die 14de tot die 21ste van die maand.

Ons kyk vanaand na die betekenis van die ongesuurde brode en hoe dit op ons self betrekking het.