Jongmens – Wat is Jou GPS?

Skriflesing: Ps 1:1-6; Jer 17:5-8 
Teksvers: Ps 1:6 

Ek is Frikkie Deysel. Ek is ʼn 5de jaar teologiese student en ʼn jong man. Dit is daarom vir my ʼn besonderse voorreg om vanaand met julle en besonder met my mede-jongmense ʼn boodskap te deel wat baie vir my beteken het. 

Psalm 1 gaan oor twee paaie, die pad van die Gelowige en die pad van die ongelowige. Op watse pad is ons? Watse pad-kaart gebruik ons? Watse GPS gebruik ons? Waar lê ons Ge-luk, Plesier en Sekerheid? Ons GPS. 

Die Immanuelteken – ’n Vaste en sekere Hoop!

Skriflesing: Jes 7:1-25; Matt 1:18-25; Op 21:1-8
Teksvers: Jes 7:14 Matt 1:21,23 Op 21:3

Oor twee weke is dit Kersfees. Gewoonlik word daar nou gepreek oor Jesus se geboorte. Dit is ook reg so, want dit is die tyd van die jaar waar ons terugdink aan Jesus Christus se geboorte. Maar van Jesus se geboorte word al in die Ou Testament van geprofeteer. Trouens, terwyl Adam en Eva nog in die tuin van Eden was, in Gen 3;15, is daar deur God geopenbaar van die verlossing vir sy kinders. As ons dan Jes 7:14 lees, dan blyk dit asof daar direk van Jesus se geboorte geprofeteer word. Maar ons moet die profesieë in konteks bestudeer totdat ons uiteindelik by die volle betekenis daarvan kom. 

Ons gaan vanmôre, na die volgende drie sake kyk: 

 • Die profesie van Immanuel Jes 7:14. 
 • Die vervulling van Immanuel Mat 1:21,23. 
 • Die ewige betekenis van Immanuel Open 21:3. 

Skuldig voor God, begenadig deur God

Skriflesing: Eseg 36:16-38 
Teksvers: Eseg 36:21,22,25,26,27 
HK Sondag 23 

‘n Hofsaak met ‘n uitspraak wat nie logies is nie. 

 • Die aanklag is skuldig. 
 • Die uitspraak is genade. 
 • Die straf is vrygespreek. 

Ons roem daarop dat ons ‘n Christelike volk is. Maar wys ons dade en ons volkslewe dit? Wys ons lewe dat ons getrou is aan ons naam, Christene wat reformeer, terugkeer na die Bybel? 

Die groot troos is egter in die volgende drie woorde saamgevat. 

 • Skuldig! 
  • Begenadig! 
   • Vrygespreek!