Die webtuiste vir die Gereformeerde Kerk Centurion.

Kategorie: Ou Testament (Page 1 of 53)

Die gebooie is verbondseise

Skriflesing: Eksodus 20:1-17 (1983) 
Teksvers: Eksodus 20:3 
HK: Sondag 34 

God het hierdie een hoofdeel van die Bybel, die Tien Gebooie, met sy eie vinger geskryf. Daarin kan ons sien dat Hy, God, ag die gebooie as baie belangrik vir jou en elke ander mens se lewe op aarde. Vir Hom is dit belangrik dat jy goed sal verstaan wat die Tien Gebooie is en met watter gesindheid jy hulle moet gehoorsaam. 

As die regte gesindheid ontbreek, kan dit of daartoe lei dat jy die gebooie van God minag, omdat jy nie God se stem daarin hoor nie, of dat jy die gebooie van God – jou afgod maak. Jou vertroue is dan nie meer op God gestel nie, maar op jou eie onderhouding van die gebooie soos jy dit graag wil interpreteer. 

Juis die inleidende woorde van die wet: “Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny verlos het”, verduidelik juis met watter gesindheid jy hierdie gebooie moet onderhou. 

Vöelvry in Christus

Skrifgedeelte: Lev 14:1-21
Teksvers: Lev 14:5-7

Die reiniging van ‘n melaatse persoon het baie spesifieke voorskrifte. Niemand wat melaats is mag in die gemeenskap kom nie. Melaatsheid is hoogs aansteeklik met die gevolg dat so ‘n persoon uitgewerp word sonder plek of hoop. En tog is daar hoop, maar slegs as die melaatse gesond word. Daarby staan ons vanoggend stil, by die ritueel van die vrylating van ‘n voël, wat in ‘n ander se bloed gedoop is met die tema: voëlvry in Christus.

Die HERE kyk anders as mense

Skriflesing: 1 Samuel 16 (2020)
Teksvers: 1 Samuel 16:7

As mense is ons geneig om met die eerste oog opslag ‘n opinie te vorm. 

Sommige mense maak onmiddellik ‘n indruk op ons met hoe hulle lyk. Hierdie indruk is egter nie altyd ‘n getroue weerspieëling van die werklikheid nie. 

Samuel kry die opdrag om na Isai se huis te gaan om ‘n nuwe koning te salf, en met sy eerste indruk van Eliab, dink hy hier staan die nuwe koning. 

Maar die HERE kyk anders as mense. 

Sondag weer tyd vir nadenke

Skriflesing: Deut 5:12-15 (1983) 
Teksvers: Deut 5:15 

Moses herhaal die Wet of Tien Gebooie hier aan die nuwe geslag wat in die woestyn oorleef het. Hulle moet nadink oor waar hulle vandaan kom. 

As ons vandag deur Woord (ore) en Sakrament (oë) herinner word aan ons afkoms en verlede, dan behoort dit ons te bring by ware aanbidding. 

Miskien moet ons ons net weer bekeer oor watter plek die Sondag in ons lewe en weeklikse roetine inneem, sodat ons nie fokus verloor deur al die ander wêreldse aanbiedinge op Sondae nie. 

God roep jou, kom les jou dors met die Lewende Water

Skriflesing: Jes 55:1-13 (1983)
Teksvers: Jes 55:1-5; Open 22:17

Goeie nuus vir ons almal vanmôre, vir sondaars en verlorenes, vir alle volke, alle nasies en alle tale, vir verloste sondaars! 

Jes 55:1: “Kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk.” 

Dit is ‘n teenstrydigheid in die algemeen, hoe kan jy koop sonder om te betaal, sonder geld en nie net stapelvoedsel nie, maar wyn en melk? Vir die algemene verstaan ʼn paradoks, maar vir Christen-gelowiges, ‘n ryke vertroosting en versterking uit die Woord. Die rede is omdat daar reeds vir ons betaal is, nie met geld nie, maar met Jesus Christus se eie liggaam en bloed. Ons is losgekoop van ons sondige bestaan vir ‘n bestaan van volkomenheid en liefde by God. 

Hierdie wonderlike uitnodiging lees ons ook van in Open 22:17

“Die Gees en die bruid sê: “Kom!” 
En elkeen wat dit hoor, moet sê: “Kom!” 
En elkeen wat dors het moet kom; 
Elkeen wat die water van die lewe wil hê, 
moet dit kom kry, VERNIET!” 

Terme en Voorwaardes geld

Skriflesing: Genesis 21:22 – 22:19 (2020)
Teksvers: Genesis 21: 22: 16-8
HK: Sondag 37

In Genesis 21 en 22 sien ons Abraham in die middelpunt van moeilike omstandighede. Eers die kwessie van Ismael wat vir Isak spot en Sara wat Hagar laat wegjaag. Dan die twis oor ‘n waterput tussen die veewagters van koning Abimeleg en Abraham. Meer nog die beproewing van God wat Abraham stuur om Isak op Moria te offer. 

Telkens sien ons hoe daar ‘n belofte gemaak word, ‘n eed word afgelê, daar word gesweer. Ons staan vanaand stil by die tema: terme en voorwaardes geld

« Older posts