Oop ore!

Skriflesing: 2 Samuel 5; Ps 40:7 
Teksvers: 2 Samuel 5:24 

Hoe goed is jou ore!? Dalk moet jy vir oortoets gaan? Jou waarnemings met geestelike jou ore is belangrik. 

Wat hoor jy? Waarna luister jy? Hoe goed is jou opvangs? Hoe goed is jou skottel(s) ingestel op die regte waarneming? Mens het nogal twee ore gekry. 

Luister en luister baie goed! Dalk hoor jy dan die stem en leiding van die Here! Geloof is uit die gehoor en gehoor is uit die Woord van God (Rom 10)! 

Die Evangelie IS die Blye Boodskap

Skriflesing: Jesaja 51:17-53:5; Romeine 1:1-7 
Teksvers: Jesaja 52: 7 

Hoe lieflik is op die berge die voetstappe van hom wat die Goeie Boodskap bring… Wat ‘n Boodskap van vrede en verlossing aankondig. Wat ‘n Goeie tyding bring, wat redding verkondig. Wat sê: Jou God is Koning… Dit is die evangelie. Die Goeie boodskap. Die Blye tyding

Ons sluit vanoggend af met die vraag: wat maak jou bly? Vandag is daar maar min dinge om oor bly te wees. Tog het ons gesien dat die Here se Verlossing ons bly maak. Dat die Here se gawes ons versorg, waarmee ons Hom kan dien. Dat die Here oor ons bly is. Maar bo alles, is die boodskap van God se genade, die evangelie, die Bybel, ons diepste bron van vreugde. Want dit verkondig aan ons Christus en Hom as die gekruisigde. 

Die Evangelie is die boodskap wat ons bly maak! Amen 

Die HERE is bly oor JOU!

Skriflesing: Sefanja 3:1-20 
Teksvers: Sefanja 3:17 

Die HERE wil ons harte bly maak. Hy wil hê dat ons vreugde vind in hierdie stukkende lewe. Maar ons veroorsaak soms ons eie smarte. Ons is so eiewillig en hardkoppig dat ons nie wil luister en doen wat die HERE ons leer wat vir ons goed is nie. Dink maar hoe Josia se hervorming gepoog het om die mense op te roep tot verantwoordelikheid sonder enige blywende gevolge. 

Die sonde is totaal destruktief. Dit vernietig alles. Daarom die belofte en vooruitsig: Op ‘n dag sal daar verlossing kom. Die HERE jou God is by jou, ‘n held wat verlossing skenk. Want Hy is bly oor JOU! Die HERE juig oor jou met gejubel. 

Deur God se oordeel oor die sonde kom daar verlossing. Dit is wat ons vandag gedenk. Almal saam. Verlossing in Jesus Christus. Die HERE is bly oor jou, vind jou vreugde in Hom… Amen