Skriflesing: Gen 25:19-34; 27:1-40; Rom 9:10-13; Heb 11:20
Teksvers: Genesis 27:37b (Heb 11:20)
HK Sondag 49

Om ons te laat buig in aanvaarding van sy wil, laat God ons
baie keer presies die dinge beleef wat onsself regtig nie
graag wil nie. Dit maak egter ons oë oop vir sy wil. Dan
moet ons alte dikwels net ons eie wil versaak (opgee).

Die toekoms is immers in sy Vaderhande – as dit nie so was
nie sou ons ‘n hopelose en selfs wanhopige spul mensies
gewees het. Terwyl ons ons eie planne beraam, is dit dit
van die uiterste belang dat ons God vra om ons te help om
ons ten volle aan sy wil in oorgawe en absolute gehoorsaamheid
te onderwerp.

Dis regtig nie so maklik om dit opreg en eerlik te bid nie!