God se geskenk aan ons!

Skriflesing: 2 Petrus 1:1-15
Teksvers: 2 Petrus 1:3,5-7

Wie deur genade geloof van God ontvang het, is skatryk. Daarom moet ons elke dag alles in die stryd werp om die sekerheid van ons geloof te versterk, deur entoesiasties ons geloof te verryk. Om ons geloof te verryk het ons WARE KENNIS van God nodig. Geestelike groei gebeur nie vanself nie. Dit vra onderwerping aan God se wil en werk in God se genade. Daarom is hierdie sewe eienskappe nie eienskappe soos sewe krale aan ‘n string nie maar dit vorm alles deel van een geheel. Soos wat een eienskap groei en toeneem word die ander terselfdertyd beoefen en groei jy ook daarin. So vorm dit een geheel.

  1. Wat die ware KENNIS van God en Jesus Christus is.
  2. ‘n Ware geloof het geestelike groei tot gevolg.
  3. Sewe eienskappe van ‘n godvrugtige lewe

God het tyd vir jou!

Skriflesing: 2 Petr 3:1-18
Teksvers: 2 Petr 3:8,9

God het tyd geskape. God is verhewe bo tyd. God is ewig wat meer as tyd is maar ‘n modus is. God sal altyd dieselfde bly. Ons kan egter net in terme van tyd dink. Geboorte tot die dood. En tog is ons geskape met ‘n doel op ‘n dag en datum, maar ons sal leef vir ewig, nie op aarde nie, maar in die hemel. Daarom die kerngedagte, God het tyd vir jou! Ons kan in terme van die skepping en die lewe net in terme van tyd dink. In ons teksverse sien ons egter dat God anders oor tyd dink en tyd in ons terme anders gebruik. Daarom die kerngedagte:

God het tyd vir jou in Sy beloftes en daarom…

1 God se tyd is anders as ons tyd.

2 God se geduld is anders as ons geduld.

3 God se doel sal op sy tyd gebeur.

Laai af

Die groot verrassing wat op ons wag!

Skriflesing: 1 Petrus 1:1-15
Teksvers: 2 Petrus 1:11

Hoe ouer ek word hoe meer dringend vind ek dit dat jy jou Doop sal verstaan en onthou. Alhoewel die Doop geen saligmakende kragte het nie (soos Roomse sou beweer), vind ek dit tog van die grootste trooswaarde dat jy onthou dat God Homself aan jou verbind het en dit in die waterteken van die Doop beseël en bekragtig het. Dit is God se verbondstrou! Dit is iets wat jy jou hele lewe lank moet onthou en vashou! Dit gee krag en sekerheid en hoop.

Dit is egter ook so dat die Doop twee kante het en dat die dwaling van sakramentalisme eintlik net die een kant onthou en die ander baie belangrike kant vergeet!

Petrus wat in sy tweede brief die Gnostisisme aanpak wys weer daarop dat die Doop jou oproep tot verbondstrou van jou kant. Daarsonder sal ons God nie sien nie! Kom ons dink vanmôre weer na oor wat die Doop van ons verwag en wat dán op ons wag…’n groot verrassing!

Laai af

Bly gefokus op die Môrester wat die dagbreek aankondig

Skriflesing: 2 Petrus 1
Teksvers: 2 Petrus 1:19b

Petrus verwys in hierdie gedeelte na twee dinge wat die boodskap van verlossing in Jesus Christus versterk en bevestig. Die eerste is die profesieë in die Ou Testament en die tweede is sy persoonlike oor- en ooggetuie oor Jesus Christus op die berg van verheerliking (Matt 17:1-8).

Hierdie blye boodskap van hoop en redding in en deur Jesus Christus is soos ’n lamp wat in ’n donker plek skyn. Die donkerte simboliseer die wêreld met al sy sleg en verkeerde. Daarteenoor simboliseer ‘n lamp die lig te midde van donkerte. Hierdie Lig in die donker wêreld is Jesus Christus.

Elkeen wat gefokus op die lig in en deur Jesus Christus lewe, sal weet dat Jesus Christus soos die helder môrester is wat die aankondiger is van die dag wat spoedig gaan aanbreek.

Mag die Heilige Gees jou in staat stel om die helder lig van Christus in jou hart te bewaar.

Laai af

 

Die einde: Die Here se geduld misverstaan?

Skriflesing: 2 Petrus 3:1-18
Teksvers: 2 Petrus 3:8,9

My weë is nie soos julle weë nie en my gedagtes nie soos julle gedagtes nie… so het die groot profeet Jesaja al oor die Here geprofeteer (Jes 55). Dit kan dus nogal lewensgevaarlik raak om God te probeer uitredeneer of met ons beperkte verstandjies te probeer begryp of verklaar. Ons doen juis dit as ons die Bybel probeer verklaar vanuit die sogenaamde wetenskaplike bevindinge van ons moderne tyd. Wetenskaplikes het immers nou “onbetwisbaar’ bewys dat die aarde miljoene jare oud is en dat daar blykbaar toe nooit ‘n groot vloedramp in Noag se tyd was nie!! Hoe slim kan ons raak as ons bo die Bybelse profetiese boodskap wil uitstyg en God se waarheid betwyfel! Petrus het ons al destyds teen hierdie neiging van die “laaste dae” gewaarsku. Kom ons kyk wat gaan verlore as ons die wetenskap bò die Bybel stel…!

Laai af